Cách thiết lập thời gian tự động lưu trong MS Word 2003

Đây là chức năng tự động lưu định kỳ, chức năng này sẽ giúp hạn chế việc mất dữ liệu khi người sử dụng đang làm việc mà máy tính bị mất điện hoặc dừng đột ngột. Khi đó dữ liệu sẽ được phục hồi lại ở lần lưu cuối cùng trước khi gặp sự cố. Bạn có thể thay đổi thời gian tự động lưu này tùy ý.

Cách thiết lập danh sách các tập tin mới sử dụng trong MS Word 2003

Cũng giống như những ứng dụng khác, Word cũng cho phép ghi nhớ các tập tin mới sử dụng để giúp cho người sử dụng thuận tiện khi muốn mở lại những tập tin này. Bạn có thể thay đổi số lượng tập tin trong danh sách ghi nhớ hoặc bỏ luôn chức năng này nếu muốn bảo mật thông tin.

Cách thay đổi đơn vị đo kích thước trong MS Word 2003

Đơn vị dùng để đo và hiển thị các kích thước trong Word như: Khổ giấy, thước đo, hình ảnh, khoảng cách,… mặc định là Inches. Tuy nhiên khi sử dụng ở các quốc gia có đơn vị khác thì người sử dụng có thể thay đổi lại cho thuận tiện với việc sử dụng của mình.

Cách thay đổi thông tin người sử dụng trong MS Word 2003

Thông tin về người sử dụng luôn được tự động tích hợp vào mỗi tập tin Word khi chúng được tạo ra giúp cho những người sử dụng tập tin này sẽ biết được nguồn gốc của chúng. Thông tin này được khai báo khi cài đặt chương trình, tuy nhiên người sử dụng có thể thay đổi lại theo ý mình.

Cách thiết lập Font chữ mặc định trong MS Word 2003

Thiết lập kiểu (Font) và kích thước của chữ thường dùng làm mặc định để giúp chuẩn hóa các định dạng trong các văn bản giống nhau. Đây sẽ là định dạng chữ mặc định được áp dụng khi tạo một văn bản mới. Ngoài ra người sử dụng có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong quá trình soạn thảo văn bản và kể cả việc sửa lại font chữ đối với các tập tin văn bản đã được lưu.

Cách định dạng Font chữ cơ bản trong MS Word 2003

Word cho phép thay đổi kiểu (Font) và kích thước của chữ để trình bày cho nội dung văn bản được đẹp và rõ ràng hơn. Người sử dụng có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong quá trình soạn thảo văn bản và kể cả việc sửa lại font chữ đối với các tập tin văn bản đã được lưu.