Mỗi khi mở chương trình MS Word, sẽ có một văn bản trắng mới được tạo sẵn và người sử dụng chỉ việc thực hiện công việc soạn thảo văn bản của mình. Ngoài ra Word 2003 cho phép người sử dụng tạo cùng lúc nhiều văn bản mới để thuận tiện trong công việc của mình.

Các cách tạo trang văn bản mới

Tạo nhanh văn bản mới: Nhấn vào nút công cụ New Blank Document

New Blank Document
New Blank Document

Tạo văn bản có lựa chọn: Truy cập vào trình đơn (Menu) File và chọn New...

Truy cập vào trình đơn (Menu) File và chọn New...
Truy cập vào trình đơn (Menu) File và chọn New...

Cửa sổ New Document xuất hiện với các lựa chọn sau:

New Document
New Document

  • Blank document: Tạo văn bản trắng.
  • XML document: Tạo văn bản dạng XML.
  • Web page: Tạo văn bản dạng trang web.
  • Email message: Tạo Email mới thông qua chương trình MS Outlook.
  • From existing document: Tạo văn bản mới từ văn bản đã có sẵn.
  • Khi khởi động thì mặc định MS Word cũng tạo sẵn một văn bản mới có tên là Document1 và nếu tiếp tục tạo thêm văn bản mới khác nữa thì sẽ được đặt tên là Document2,.... Người sử dụng có thể giữ nguyên hoặc thay đổi tên này khi lưu văn bản. 
  • Phím tắt để tạo văn bản mới là Ctrl+n

BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.