Dưới đây là các điều kiện về Bản quyềnSử dụng thông tin trên trang web BuaXua.vn, khi bạn truy cập hoặc sử dụng thông tin trên trang web này có nghĩa là bạn đã xem và đồng ý với các điều kiện sau đây:

Bản quyền bài viết trên trang web buaxua.vn

Tất cả các bài viết trên trang web https://www.buaxua.vn đều hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của BuaXua.vn

Các bài viết nếu thuộc bản quyền và tác giả khác sẽ được ghi rõ ở bên phải cuối bài viết, với các qui định như sau:

  • BuaXua.vn: Bài viết do BuaXua.vn thực hiện. Bản quyền thuộc về BuaXua.vn
  • BuaXua.vn (St): Bài viết được sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, không xác được định tác giả và do BuaXua.vn biên soạn lại, bản quyền tạm thời thuộc về BuaXua.vn

  • (St - Tên tác giả): Bài viết do BuaXua.vn sưu tầm và xác định đựơc tác giả, bản quyền thuộc về tác giả. (Tác giả ở đây bao gồm: Người, tổ chức, trang web, sách, báo, nguồn phát hành,...)

  • Tên tác giả: Bài viết do chính tác giả viết và đăng trên BuaXua.vn, bản quyền thuộc về tác giả.

Nếu bạn là tác giả và có bản quyền của bài viết do BuaXua.vn sưu tầm được, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được bổ sung thông tin về nội dung bài viết và tên tác giả cũng như điều kiện sử dụng.

Mọi thắc mắc về vấn đề Tác giả và Bản quyền bài viết, xin vui lòng liên hệ với BQT BuaXua.vn

Điều kiện sử dụng

  • Bạn được tự do sử dụng thông tin đăng trên trang web BuaXua.vn cho mục đích cá nhân (tham khảo, học tập, sưu tầm,...)
  • Nếu bạn phát hành lại thông tin đăng trên trang web BuaXua.vn dưới hình thức miễn phí (phổ biến, đăng lại trên trang web khác...), bạn phải ghi rõ:"Nguồn: BuaXua.vn" hoặc Tên của Tác giả (nếu có) theo Qui định về Bản quyền bài viết được ghi bên trên.
  • Nếu bạn phát hành lại thông tin đăng trên trang web BuaXua.vn dưới bất cứ hình thức có thu phí, kinh doanh hoặc xuất bản thành sách, báo, tạp chí... bạn phải được sự đồng ý của BuaXua.vn hoặc của Tác giả (nếu có).
  • Các thông tin trên trang web BuaXua.vn đều được chọn lọc và biên soạn kỹ, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan nên có thể có những thông tin chưa được chính xác và hoàn chỉnh lắm, bạn phải kiểm tra lại trước khi đưa vào sử dụng dưới mọi hình thức.

BuaXua.vn sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin được đăng trên trang web BuaXua.vn

Lưu ý: Các điều kiện này có thể được sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước và có hiệu lực ngay khi được thay đổi.

BQT - BuaXua.vn