MS Word 2003 cho phép thiết lập thời gian tự động lưu văn bản theo định kỳ, chức năng tự động lưu - Auto Save sẽ giúp hạn chế việc mất dữ liệu khi bạn đang làm việc mà máy tính bị mất điện hoặc dừng đột ngột. Khi đó dữ liệu sẽ được phục hồi lại ở lần lưu cuối cùng trước khi gặp sự cố. Bạn có thể thay đổi thời gian tự động lưu này tùy ý.

Cách thiết lập thời gian tự động lưu trong MS Word 2003
Cách thiết lập thời gian tự động lưu trong MS Word 2003

Cách thiết lập thời gian tự động lưu Auto Save trong MS Word 2003

  • Truy cập vào trình đơn Tools
  • Chọn Options.

Truy cập vào trình đơn Tools và chọng Options trong MS Word 2003
Truy cập vào trình đơn Tools và chọng Options trong MS Word 2003

  1. Trong cửa sổ Options bạn hãy chọn màn hình Save 
  2. Chọn thời gian tự động lưu - tính bằng phút trong mục Save AutoRecover info every
  3. Sau khi thực hiện xong bạn nhấn OK để đồng ý.

Chọn thời gian tự động lưu trong mục Save AutoRecover info every trong MS Word 2003
Chọn thời gian tự động lưu trong mục Save AutoRecover info every trong MS Word 2003

  • Nếu bạn không muốn sử dụng chức năng tự động lưu thì chọn 0 (số không) hoặc bỏ dấu chọn trong mục Save AutoRecover info every
  • Chọn thời gian lưu bao lâu tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của từng người. Cách tốt nhất là dựa theo số lượng công việc được thực hiện trong khoảng thời gian của mỗi lần lưu để hạn chế tối thiểu dữ liệu bị mất khi gặp sự cố.

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.