Đây là chức năng tự động lưu định kỳ, chức năng này sẽ giúp hạn chế việc mất dữ liệu khi người sử dụng đang làm việc mà máy tính bị mất điện hoặc dừng đột ngột. Khi đó dữ liệu sẽ được phục hồi lại ở lần lưu cuối cùng trước khi gặp sự cố. Bạn có thể thay đổi thời gian tự động lưu này tùy ý.

Thiết lập thời gian tự động lưu

Truy cập vào Menu Tools và chọn Options.

options
options

Trong Tab Save chọn thời gian tự động lưu (tính bằng phút) trong mục Save AutoRecover info every

auto_save
auto_save

Sau khi thực hiện xong thì nhấn vào nút Ok để đồng ý.

  • Nếu không muốn sử dụng chức năng tự động lưu thì chọn 0 (số không) hoặc bỏ dấu chọn trong mục Save AutoRecover info every
  • Chọn thời gian lưu bao lâu tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của từng người. Cách tốt nhất là dựa theo số lượng công việc được thực hiện trong khoảng thời gian của mỗi lần lưu để hạn chế tối thiểu dữ liệu bị mất khi gặp sự cố.

BuaXua.vn