MS Word 2003 có chức năng tự động lưu văn bản theo định kỳ, chức năng này sẽ giúp hạn chế việc mất dữ liệu khi bạn đang làm việc mà máy tính bị mất điện hoặc dừng đột ngột. Khi đó dữ liệu sẽ được phục hồi lại ở lần lưu cuối cùng trước khi gặp sự cố. Bạn có thể thay đổi thời gian tự động lưu này tùy ý.

Thiết lập thời gian tự động lưu

Truy cập vào trình đơn Tools và chọn Options.

Thay đổi các tùy chọn - Options của Word 2003
Thay đổi các tùy chọn - Options của Word 2003

Trong cửa sổ Options bạn hãy chọn màn hình Save sau đó chọn thời gian tự động lưu (tính bằng phút) trong mục Save AutoRecover info every

Chọn thời gian tự động lưu trong mục Save AutoRecover info every
Chọn thời gian tự động lưu trong mục Save AutoRecover info every

Sau khi thực hiện xong bạn nhấn OK để đồng ý.

  • Nếu bạn không muốn sử dụng chức năng tự động lưu thì chọn 0 (số không) hoặc bỏ dấu chọn trong mục Save AutoRecover info every
  • Chọn thời gian lưu bao lâu tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của từng người. Cách tốt nhất là dựa theo số lượng công việc được thực hiện trong khoảng thời gian của mỗi lần lưu để hạn chế tối thiểu dữ liệu bị mất khi gặp sự cố.