Văn bản sau khi được tạo mới hoặc chỉnh sửa thì cần phải được lưu (Save) lại. Việc lưu văn bản sẽ giúp cho người sử dụng dễ dàng mở ra và sử dụng lại khi cần thiết. Mặc định các tập tin văn bản của MS Word sẽ được lưu trong thư mục My Documents.

Cách lưu văn bản

  • Khi muốn lưu văn bản, có thể nhấn vào nút công cụ Save 

nhấn vào nút công cụ Save
nhấn vào nút công cụ Save

  • Hoặc truy cập vào trình đơn File và chọn Save.

vào trình đơn File và chọn Save
vào trình đơn File và chọn Save

  • Nếu đây là lần đầu tiên lưu văn bản thì sẽ xuất hiện hộp thoại để chọn Thư mục và đặt tên cho tập tin văn bản cần lưu. Sau khi chọn xong nhấn Save để hoàn tất.

chọn Thư mục và đặt tên cho tập tin văn bản cần lưu
chọn Thư mục và đặt tên cho tập tin văn bản cần lưu

Cách lưu văn bản đang soạn thảo thành một tập tin khác

  • MS Word có chức năng cho phép người sử dụng lưu văn bản đang soạn thảo thành một tập tin văn bản khác bằng cách truy cập vào trình đơn File và chọn Save as... sau đó tiếp tục thực hiện việc chọn thư mục và đặt tên khác cho tập tin văn bản như cách lưu thông thường.

vào trình đơn File và chọn Save as
vào trình đơn File và chọn Save as

  • Theo mặc định, Word thường lấy câu đầu tiên trong văn bản để đặt tên cho tập tin, người sử dụng có thể lấy tên này hoặc xóa đi để đặt lại tên khác. 

Trong khi lưu, nếu người sử dụng đặt tên cho tập tin trùng với tên đã có sẵn thì sẽ xuất hiện hộp thoại với các lựa chọn sau:

save warning
save warning

  • Replace existing file: Thay thế tập tin đã có sẵn bằng tập tin đang được lưu, nếu chọn lựa chọn này thì tập tin cũ sẽ bị xóa. 
  • Save changes with a different name: Lưu tập tin này với tên khác. 
  • Merge changes into existing file: Kết hợp các thay đổi vào trong tập tin đã có sẵn. Đây là chức năng đặc biệt giúp quản lý và theo dõi các thay đổi trong nội dung văn bản của Word, chức năng này sẽ được đề cập đến trong các bài viết khác.

Sau khi lưu nếu vẫn tiếp tục soạn thảo văn bản thì trước khi đóng cần phải lưu lại lần nữa để cập nhật các nội dung mới thêm vào.


BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.