Mặc nhiên các tập tin Word sẽ được lưu - save vào thư mục My Documents, đây là thư mục đặc biệt thường được các chương trình ứng dụng lưu trữ các tập tin do bạn tạo ra. Tuy nhiên nếu muốn bạn có thể thay đổi vị trí khác để lưu những tập tin Word theo ý mình.

Thay đổi thư mục lưu trữ các tập tin

Truy cập vào trình đơn Tools và chọn Options.

Thay đổi các tùy chọn - Options của Word 2003
Thay đổi các tùy chọn - Options của Word 2003

Trong cửa sổ Options bạn hãy chọn màn hình File Locations sau đó chọn mục Documents và nhấn vào nút Modify.

Thay đổi thư mục lưu trữ các tập tin văn bản của Word
Thay đổi thư mục lưu trữ các tập tin văn bản của Word

Trong cửa sổ Modify Location bạn hãy chọn hoặc tạo thêm các thư mục mới muốn dùng để lưu các tập tin văn bản Word sau đó nhấn OK

Chọn thư mục chứa tập tin văn bản Word
Chọn thư mục chứa tập tin văn bản Word

Khi quay lại cửa sổ Options bạn tiếp tục nhấn Ok để đóng cửa sổ này lại.

Bạn có thể chọn lưu trữ các tập tin Word trên bất cứ ổ dĩa hoặc thư mục nào cũng được.

Xem hướng dẫn cách Cách thay đổi vị trí mặc định của My Documents