Mặc nhiên các tập tin Word sẽ được lưu (save) vào thư mục My Documents, đây là thư mục đặc biệt thường được các chương trình ứng dụng lưu trữ các tập tin do chúng tạo ra. Tuy nhiên người sử dụng có thể thay đổi vị trí khác để lưu những tập tin Word theo ý mình.

Thay đổi thư mục lưu trữ các tập tin

Truy cập vào Menu Tools và chọn Options.

options
options

Trong Tab File Locations chọn mục Documents và nhấn vào nút Modify.

File Locations
File Locations

Chọn hoặc tạo thêm các thư mục muốn lưu trữ tập tin Word. Sau khi thực hiện xong thì nhấn vào nút Ok để đồng ý.

Có thể chọn lưu trữ các tập tin Word trên bất cứ ổ dĩa hoặc thư mục nào cũng được.

BuaXua.vn