Thước đo (Ruler) là một công cụ giúp người sử dụng thuận tiện trong việc trình bày và định vị chính xác các nội dung, hình ảnh,... trong văn bản. Word hiển thị thước đo theo chiều ngang và chiều dài (dọc) của trang giấy và được chia làm 2 phần, phần soạn thảo bên trong và phần lề bên ngoài.

Word hiển thị thước đo theo chiều ngang và chiều dài (dọc) của trang giấy
Word hiển thị thước đo theo chiều ngang và chiều dài (dọc) của trang giấy

Cách làm hiện thước đo

  • Mặc định thước đo luôn được hiển thị sẵn, tuy nhiên nếu không nhìn thấy thước đo thì hãy truy cập vào Menu View và đánh dấu chọn Ruler.

đánh dấu chọn Ruler
đánh dấu chọn Ruler

Cách làm ẩn thước đo

  • Muốn làm ẩn thước đo thì cũng thực hiện như trên một lần nữa để bỏ dấu chọn Ruler.

BuaXua.vn