Thao tác đánh dấu chọn (Select) văn bản là công việc được thực hiện rất nhiều trong quá trình xử lý và định dạng văn bản. Trong MS Word, người sử dụng có rất nhiều cách để đánh dấu chọn văn bản khác nhau.

Các cách đánh dấu chọn văn bản

Chọn một hoặc nhiều chữ liên tiếp

  • Di chuyển con trỏ chuột đến phía trước chữ nào muốn đánh dấu sau đó nhấn và giữ nút trái chuột rồi kéo từ phải sang trái để chọn hết các chữ muốn đánh dấu.

Chọn một hoặc nhiều chữ liên tiếp
Chọn một hoặc nhiều chữ liên tiếp

Chọn một hoặc nhiều dòng văn bản liên tiếp

  • Di chuyển dấu trỏ chuột ra phía bên trái của dòng văn bản muốn đánh dấu sao cho hình con trỏ chuyển thành hình mũi tên và nhấn nút trái chuột để chọn dòng văn bản này. Nếu muốn chọn thêm thì hãy tiếp tục giữ nút trái chuột sau đó kéo thẳng xuống phía dưới để chọn hết các dòng văn bản muốn đánh dấu.

Chọn một hoặc nhiều dòng văn bản liên tiếp
Chọn một hoặc nhiều dòng văn bản liên tiếp

Chọn nhiều đoạn hoặc dòng văn bản ở vị trí khác nhau

  • Chọn đoạn hoặc dòng văn bản đầu tiên sau đó nhấn và giữ phím Ctrl, tiếp tục chọn các đoạn hoặc dòng văn bản khác.

Chọn nhiều đoạn hoặc dòng văn bản ở vị trí khác nhau
Chọn nhiều đoạn hoặc dòng văn bản ở vị trí khác nhau

Chọn các chữ (từ) theo hàng dọc

  • Nhấn và giữ phím Alt sau đó di chuyển dấu trỏ chuột tới vị trí muốn bắt đầu đánh dấu và nhấn nút trái chuột, tiếp tục di chuyển chuột theo chiều ngang và chiều dọc để đánh dấu chọn.

Chọn các chữ (từ) theo hàng dọc
Chọn các chữ (từ) theo hàng dọc

Chọn nhanh một từ

  • Di chuyển con trỏ chuột đến từ cần đánh dấu và nhấn đúp phím trái chuột để chọn.

Chọn nhanh một từ
Chọn nhanh một từ

Chọn nhanh một đoạn văn bản

  • Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí đầu đoạn văn bản muốn đánh dấu và nhấn nút trái chuột sau đó nhấn và giữ phím Shift rồi di chuyển dấu trỏ chuột đến cuối đoạn văn bản và nhấn nút trái chuột một lần nữa để chọn.

Chọn hết toàn bộ nội dung văn bản

  • Cách dễ nhất là nhanh nhất để chọn toàn bộ nội dung văn bản là nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + a.


BuaXua.vn