Thiết lập kiểu (Font) và kích thước của chữ thường dùng làm mặc định để giúp chuẩn hóa các định dạng trong các văn bản giống nhau. Đây sẽ là định dạng chữ mặc định được áp dụng khi tạo một văn bản mới. Ngoài ra người sử dụng có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong quá trình soạn thảo văn bản và kể cả việc sửa lại font chữ đối với các tập tin văn bản đã được lưu

Thiết lập Font chữ mặc định

Truy cập vào Menu Format và chọn Font.

Format Font
Format Font

Trong Tab Font thiết lập các thông số như sau:

  • Font: Chọn Font chữ và xem minh hoa trong ô Preview.
  • Font style: Chọn kiểu chữ: Regular, đây là chữ bình thường.
  • Size: Chọn Kích thước chữ, thông thường cỡ chữ 10 – 13 là trung bình, kích thước sẽ tùy thuộc vào kiểu Font chữ.

Thay đổi font chữ
Thay đổi font chữ

Sau khi thực hiện xong thì nhấn vào nút Default. Khi xuất hiện hộp thông báo thì nhấn Yes để đồng ý.

Chọn làm mặc định
Chọn làm mặc định

  • Chỉ nên dùng kiểu Font chữ và kích thước bình thường khi thiết lập mặc định, các kiểu chữ khác sẽ được định dạng lại trong quá trình soạn thảo văn bản.
  • Nếu đánh chữ có dấu tiếng Việt thì kiểu Font chữ được chọn làm mặc định phải tương thích với mã của chương trình gõ dấu tiếng Việt (TCVN, ABC, VNI, Unicode,...)

BuaXua.vn