Word cho phép thay đổi kiểu (Font) và kích thước của chữ để trình bày cho nội dung văn bản được đẹp và rõ ràng hơn. Người sử dụng có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong quá trình soạn thảo văn bản và kể cả việc sửa lại font chữ đối với các tập tin văn bản đã được lưu.

Thay đổi kiểu Font chữ trong nội dung văn bản

 1. Dùng chuột chọn (đánh dấu màu đen) chữ hay đoạn văn bản muốn thay đổi.
 2. Nhấn vào danh sách Font chữ.
 3. Chọn Font chữ để thay đổi. 

thay đổi kiểu Font chữ
thay đổi kiểu Font chữ

Nếu văn bản có dấu tiếng Việt thì khi đổi kiểu Font chữ phải lưu ý chọn đúng kiểu chữ có cùng bảng mã với kiểu chữ cũ (TCVN, ABC, VNI, Unicode,...), nếu chọn sai thì sẽ không hiển thị được dấu tiếng Việt.

Thay đổi các kiểu định dạng cơ bản khác

 • Thay đổi các kiểu định dạng cơ bản khác cho chữ bằng cách chọn chữ hay đoạn văn bản muốn thay đổi rồi chọn tiếp các chức năng sau:

Thay đổi các kiểu định dạng cơ bản khác cho chữ
Thay đổi các kiểu định dạng cơ bản khác cho chữ

 1. Thay đổi kiểu Font chữ.
 2. Thay đổi kích thước chữ lớn hoặc nhỏ (Font-size).
 3. Tạo chữ thường/đậm (Bold).
 4. Tạo chữ in thẳng/nghiêng (Italic).
 5. Tạo chữ gạch dưới (Underline).
 • Chỉ có phần văn bản được chọn mới thay đổi, các phần khác vẫn giữ nguyên Font chữ mặc định.
 • Các chức năng định dạng Đậm, Nghiêng, Gạch dưới khi chọn lần nữa sẽ có tác dụng ngượi lại.
 • Có thể định dạng nhiều kiểu cùng lúc cho cùng một chữ hay đoạn văn bản. (Vừa in đậm + nghiêng + gạch dưới...)


BuaXua.vn