Cách xoay giấy theo chiều ngang trong MS Word 2003

Thông thường văn bản được trình bày theo chiều dọc (đứng) của trang giấy. Tuy nhiên trong một số trường hợp cũng cần phải định dạng văn bản theo chiều ngang cho phù hợp với nội dung văn bản. Word cho phép xoay giấy giấy rất đa dạng, có thể thiết lập cho từng trang khác nhau trong cùng một tập tin văn bản.

Cách định khoảng cách cho tiêu đề đầu trang và cuối trang trong MS Word 2003

Tiêu đề đầu trang (Header) và cuối trang (Footer) thường được sử dụng trong các văn bản có nhiều trang như luận văn, đây là nơi dùng để ghi thông tin về văn bản và đánh số trang. Word cho phép khoảng cách này rất đa dạng, có thể thiết lập cho từng trang khác nhau trong cùng một tập tin văn bản.

Cách định khoảng cách lề cho văn bản trong MS Word 2003

Canh lề (Margin) là tạo khoảng cách giữa các cạnh của trang giấy và các dòng chữ bên trong, nó sẽ giúp cho phần trình bày trang được đẹp và không bị mất chữ khi in. Word cho phép thay đổi kích thước lề giấy rất đa dạng, có thể thiết lập cho từng trang khác nhau trong cùng một tập tin văn bản.

Cách chọn kích thước khổ giấy trong MS Word 2003Thiết lập đúng kích thước khổ giấy (Page Setup) là việc làm rất quan trong trong việc soạn thảo văn bản, nó sẽ giúp cho phần trình bày trang được chính xác, đều, đẹp và nhất là không bị mất chữ khi in. Word cho phép thay đổi kích thước khổ giấy rất đa dạng.