Excel 2003 có những kiểu định dạng riêng cho văn bản và số của bảng tính. Tuy nhiên nó cũng cho phép bạn thay đổi các định dạng để phù hợp với nhu cầu của mình. Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách định dạng số, ngày, giờ và tỷ lệ phần trăm.

Chức năng định dạng số nằm trong hộp thoại Format Cells

Chức năng định dạng số nằm trong hộp thoại Format Cells
Chức năng định dạng số nằm trong hộp thoại Format Cells

Cách định dạng số cho ô của bảng tính Excel 2003

Khi muốn định dạng số cho ô của bảng tính bạn làm như sau

Định dạng số cho ô của bảng tính Excel 2003
Định dạng số cho ô của bảng tính Excel 2003

 1. Mở hộp thoại Format Cells
 2. Chọn màn hình Number
 3. Chọn Number trong danh sách Category
 4. Chọn số chữ số thập phân trong Decimal places
 5. Đánh dấu chọn Use 1000 Separator (,) nếu bạn muốn đánh dấu phân cách hàng ngàn.
 6. Chọn kiểu hiển thị số âm trong danh sách Negative numbers
 7. Nhấn nút OK

Các kiểu định dạng số cho ô của bảng tính Excel 2003
Các kiểu định dạng số cho ô của bảng tính Excel 2003

Cách định dạng ngày cho ô của bảng tính Excel 2003

Khi muốn định dạng ngày cho ô của bảng tính bạn làm như sau

Định dạng ngày cho ô của bảng tính Excel 2003
Định dạng ngày cho ô của bảng tính Excel 2003

 1. Mở hộp thoại Format Cells
 2. Chọn màn hình Number
 3. Chọn Date trong danh sách Category
 4. Chọn vùng tương ứng với vị trí địa lý của bạn trong danh sách Local (Location)
 5. Chọn kiểu hiển thị ngày tháng trong danh sách Type
 6. Nhấn nút OK

Các kiểu định dạng ngày cho ô của bảng tính Excel 2003
Các kiểu định dạng ngày cho ô của bảng tính Excel 2003

Cách định dạng giờ cho ô của bảng tính Excel 2003

Khi muốn định dạng giờ cho ô của bảng tính bạn làm như sau

Định dạng giờ cho ô của bảng tính Excel 2003
Định dạng giờ cho ô của bảng tính Excel 2003

 1. Mở hộp thoại Format Cells
 2. Chọn màn hình Number
 3. Chọn Time trong danh sách Category
 4. Chọn vùng tương ứng với vị trí địa lý của bạn trong danh sách Local (Location)
 5. Chọn kiểu hiển thị thời gian trong danh sách Type
 6. Nhấn nút OK

Các kiểu định dạng giờ cho ô của bảng tính Excel 2003
Các kiểu định dạng giờ cho ô của bảng tính Excel 2003

Cách định dạng tỷ lệ phần trăm cho ô của bảng tính Excel 2003

Khi muốn định dạng tỷ lệ phần trăm cho ô của bảng tính bạn làm như sau

Định dạng phần trăm cho ô của bảng tính Excel 2003
Định dạng phần trăm cho ô của bảng tính Excel 2003

 1. Mở hộp thoại Format Cells
 2. Chọn màn hình Number
 3. Chọn Percentage trong danh sách Category
 4. Chọn số chữ số thập phân trong Decimal places
 5. Nhấn nút OK

Các kiểu định dạng phần trăm cho ô của bảng tính Excel 2003
Các kiểu định dạng phần trăm cho ô của bảng tính Excel 2003

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.