Trong Excel 2003 có chức năng giúp điều khiển văn bản - Text control, cho phép bạn kiểm soát cách trình bày văn bản trong một ô và chức năng xoay văn bản - Text Orientation cho phép bạn xoay văn bản theo chiều dọc hoặc bất cứ góc độ nào tùy ý.

Thay đổi kiểu hiển thị và xoay văn bản trong ô của Excel 2003
Thay đổi kiểu hiển thị và xoay văn bản trong ô của Excel 2003

Cách thay đổi điều khiển văn bản trong ô của Excel 2003

Khi muốn thay đổi cách điều khiển văn bản trong ô bạn làm như sau.

 1. Chọn ô có muốn thay đổi
 2. Mở hộp thoại Format Cells
 3. Chọn màn hình Alignment
 4. Trong phần Text control bạn hãy chọn một trong các lựa chọn sau:
  • Wrap text - Văn bản sẽ được hiển thì đầy hết chiều ngang của một ô, nếu không đủ thì sẽ tự động xuống dòng.
  • Shrink-to-Fit - Nếu văn bản lớn hơn chiều ngang của ô thì nó sẽ được tự động thu nhỏ lại sao cho vừa với ô. Càng nhiều văn bản trong ô thì chúng sẽ càng nhỏ.
  • Merge Cells - Tương tự như khi bạn sử dụng công cụ Merge and Center để gộp các ô với nhau, chỉ khác là văn bản không được căn giữa.

Cách thay đổi điều khiển văn bản trong ô của Excel 2003
Cách thay đổi điều khiển văn bản trong ô của Excel 2003

Cách xoay văn bản trong ô của Excel 2003

Cũng trong màn hình định dạng căn lề cho ô của Excel có chức năng giúp xoay hướng cho văn bản - Orientation, nó cho phép bạn sắp xếp văn bản theo chiều dọc hoặc xoay bất cứ góc độ nào tùy ý.

Khi muốn xoay văn bản trong ô bạn làm như sau.

 1. Chọn ô có muốn xoay
 2. Mở hộp thoại Format Cells
 3. Chọn màn hình Alignment
 4. Trong phần Orientation bạn có thể nhấp chuột vào bảng điều khiển bên phải để xoay văn bản theo các hướng có sẵn hoặc thay đổi góc độ xoay trong mục Degrees

Cách xoay văn bản trong ô của Excel 2003
Cách xoay văn bản trong ô của Excel 2003

Cách sắp xếp các ký tự của văn bản theo chiều dọc trong ô của Excel 2003

Thông thường các ký tự của văn bản sẽ nằm theo chiều ngang, tuy nhiên nếu muốn bạn có thể sắp xếp các ký tự này theo chiều dọc từ trên xuống dưới.

Khi muốn sắp xếp các ký tự của văn bản theo chiều dọc trong ô bạn làm như sau.

 1. Chọn ô có muốn sắp xếp
 2. Mở hộp thoại Format Cells
 3. Chọn màn hình Alignment
 4. Trong phần Orientation bạn hãy nhấp chuột vào bảng điều khiển bên trái

Cách sắp xếp các ký tự của văn bản theo chiều dọc trong ô của Excel 2003
Cách sắp xếp các ký tự của văn bản theo chiều dọc trong ô của Excel 2003

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.