Bạn có thể nhận thấy rằng Excel 2003 tự động căn lề trái cho các dữ liệu có dạng văn bản và căn lề phải cho các giá trị dạng số. Việc căn lề này là để làm cho dữ liệu dễ xem hơn và bạn có thể thay đổi phù hợp với bảng tính của mình.  

Trong Excel 2003, các dữ liệu dạng chữ hoặc vừa có chữ và số sẽ được xem là dữ liệu dạng văn bản.

Excel 2003 tự động căn lề trái cho các dữ liệu có dạng văn bản và căn lề phải cho các giá trị dạng số
Excel 2003 tự động căn lề trái cho các dữ liệu có dạng văn bản và căn lề phải cho các giá trị dạng số

Cách căn lề cho văn bản hoặc số trong các ô trong bảng tính Excel 2003

Bạn không bắt buộc phải giữ nguyên căn chỉnh mặc định cho văn bản và số trong các ô của bảng tính Excel 2003. Văn bản và số có thể được thay đổi thành căn lề trái, căn lề phải hoặc căn giữa tùy ý.

Khi muốn căn lề cho văn bản hoặc số trong một ô bạn làm như sau

 1. Chọn một ô hoặc phạm vi ô.
 2. Nhấp vào các nút căn trái - Align Left, căn giữa - Center hoặc căn phải - Align Right trên thanh công cụ.
 3. Văn bản hoặc số trong ô sẽ thay đổi theo căn chỉnh mà bạn đã chọn.

Căn lề cho văn bản hoặc số trong các ô trong bảng tính Excel 2003
Căn lề cho văn bản hoặc số trong các ô trong bảng tính Excel 2003

Định dạng căn lề cho các ô trong bảng tính Excel 2003

Bạn đã biết cách căn chỉnh lề cho văn bản hoặc số bằng cách sử dụng các nút căn lề trái, giữa và phải trên thanh công cụ. Bây giờ, bạn sẽ biết thêm cách định dạng căn lề cho các ô với các lựa chọn nâng cao hơn bằng chức năng định dang ô - Format Cells

Định dạng căn lề cho các ô trong bảng tính Excel 2003
Định dạng căn lề cho các ô trong bảng tính Excel 2003

Định dạng căn lề cho văn bản trong ô theo chiều ngang

Khi muốn định dạng căn lề cho văn bản trong ô theo chiều ngang bạn làm như sau.

 1. Chọn ô hoặc nhiều ô muốn định dạng
 2. Mở hộp thoại Format Cells
 3. Chọn màn hình Alignment
 4. Trong phần Text Alignment bạn hãy chọn các kiểu căn lề theo chiều ngang trong mục Horizontal như sau:
  • General - Căn lề theo mặc định chung
  • Left (Indent) - Căn lề trái (Có cho phép thụt lề bên trái)
  • Center - Căn giữa ô theo chiều ngang
  • Right (Indent) - Căn lề phải (Có cho phép thụt lề bên phải)
  • Fill - Lặp lại nội dung trong ô cho đến hết chiều ngang của ô.
  • Justify - Căn đều hết chiều rộng của ô. Nếu có dữ liệu có một dòng thì sẽ được căn lề trái, nếu có nhiều dòng thì các dòng trên căn đều còn dòng cuối cùng sẽ căn lề trái.
  • Center Across Selection - Căn giữa một ô hoặc nhiều ô đã chọn nhưng không gộp các ô lại với nhau.
  • Distributed (Indent) - Căn đều hết chiều rộng của ô (Có cho phép thụt lề hai bên). Nếu dòng cuối cùng chỉ có một từ thì sẽ được căn giữa.

Định dạng căn lề cho văn bản trong ô theo chiều ngang trong Excel 2003
Định dạng căn lề cho văn bản trong ô theo chiều ngang trong Excel 2003

 • Nếu chọn Distributed và đánh dấu chọn Justify Distributed thì căn đều hết chiều rộng của ô (không thụt lề) bất kể có bao nhiêu dòng.
 • Nếu chọn các kiểu căn lề có cho phép thụt lề thì bạn có thể chỉnh lề bằng cách nhấn vào nút mũi tên lên hoặc xuống trong mục Indent.

Khi muốn định dạng căn lề cho văn bản trong ô theo chiều dọc bạn làm như sau.

 1. Chọn ô hoặc nhiều ô muốn định dạng
 2. Mở hộp thoại Format Cells
 3. Chọn màn hình Alignment
 4. Trong phần Text Alignment bạn hãy chọn các kiểu căn lề theo chiều dọc trong mục Vertical như sau:
  • Top - Căn lề trên
  • Center - Căn giữa ô theo chiều dọc
  • Bottom - Căn lề dưới
  • Justify - Căn đều hết chiều cao của ô. Nếu có dữ liệu một dòng thì sẽ được căn lề trên
  • Distributed - Căn đều hết chiều cao của ô. Nếu có dữ liệu một dòng thì sẽ được căn giữa ô theo chiều dọc

Định dạng căn lề cho văn bản trong ô theo chiều dọc trong Excel 2003
Định dạng căn lề cho văn bản trong ô theo chiều dọc trong Excel 2003

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.