Khi làm việc với bảng tính Excel 2003, bạn nhìn thấy các ô có các đường viền mờ, màu xám bao xung quanh. Những đường viền này chỉ là các đường lưới giúp phân biệt các ô trong bảng tính, chúng sẽ không được in ra giấy. Do đó nếu muốn tạo khung bao quanh bảng tính của mình thì bạn phải tạo đường viền cho các ô.  

Tạo đường viền và màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003
Tạo đường viền và màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003

Đường viền - Border và màu nền - Background color có thể được áp dụng cho một hoặc nhiều ô trong bảng tính của bạn để nhấn mạnh dữ liệu quan trọng hoặc để gán tên cho cột hoặc hàng trong bảng tính Excel 2003.

Cách tạo đường viền cho ô trong bảng tính Excel 2003

Bạn có thể tạo đường viền bao quanh một ô hoặc nhiều ô trong bảng tính.

Muốn tạo đường viền cho ô trong bảng tính bạn làm như sau

 1. Chọn một hay nhiều ô muốn tạo đường viền
 2. Nhấn vào hình mũi tên xuống bên phải của nút Border
 3. Sẽ xuất hiện một bảng cho phép bạn chọn kiểu đường viền
 4. Nhấp chuột để chọn một kiểu đường viền theo ý bạn

Các ô được chọn sẽ có đường viền bao xung quanh

Cách tạo đường viền cho ô trong bảng tính Excel 2003
Cách tạo đường viền cho ô trong bảng tính Excel 2003

Muốn bỏ đường viền cho ô trong bảng tính bạn làm như sau

 1. Chọn một hay nhiều ô đang có đường viền
 2. Nhấn vào hình mũi tên xuống bên phải của nút Border
 3. Sẽ xuất hiện một bảng cho phép bạn chọn kiểu đường viền
 4. Nhấp chuột vào kiểu đầu tiên bên trái - No Border để chọn kiểu không có đường viền

Các ô được chọn sẽ không có đường viền bao xung quanh

Cách bỏ đường viền cho ô trong bảng tính Excel 2003
Cách bỏ đường viền cho ô trong bảng tính Excel 2003

Cách tạo màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003

Bạn có thể tạo màu nền cho một ô hoặc nhiều ô trong bảng tính.

Muốn tạo màu nền cho ô trong bảng tính bạn làm như sau

 1. Chọn một hay nhiều ô muốn tạo màu nền
 2. Nhấn vào hình mũi tên xuống bên phải của nút Fill Color
 3. Sẽ xuất hiện một bảng cho phép bạn chọn màu nền
 4. Nhấp chuột để chọn một màu nền theo ý bạn

Các ô được chọn sẽ có màu nền bên trong

Cách tạo màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003
Cách tạo màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003

Muốn bỏ màu nền cho ô trong bảng tính bạn làm như sau

 1. Chọn một hay nhiều ô muốn bỏ màu nền
 2. Nhấn vào hình mũi tên xuống bên phải của nút Fill Color
 3. Sẽ xuất hiện một bảng cho phép bạn chọn màu nền
 4. Nhấp chuột vào chữ No Fill để bỏ một màu nền

Các ô được chọn sẽ không còn màu nền bên trong

Cách bỏ màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003
Cách bỏ màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.