Khi làm việc trong bảng tính Excel 2003, trong một số trường hợp có thể bạn cần chèn thêm hoặc xóa bớt các ô mà không muốn phải chèn hoặc xóa toàn bộ hàng hoặc cột.

Cách chèn thêm một ô trong bảng tính

 • Nhấp chuột để chọn vị trí muốn chèn thêm một ô mới.
 • Nhấn nút phải chuột và chọn Insert trong trình đơn

Nhấn nút phải chuột và chọn Insert trong trình đơn
Nhấn nút phải chuột và chọn Insert trong trình đơn

 • Sẽ xuất hiện một hộp thoại Insert, bạn hãy nhấp chuột để chọn một trong hai lựa chọn sau:
  • Shift cells right - Di chuyển ô tại ví trí đã chọn sang bên phải và chèn một ô mới vào đó.

Shift cells right
Shift cells right

  • Shift cells down - Di chuyển ô tại ví trí đã chọn xuống dưới và chèn một ô mới vào đó.

Shift cells down
Shift cells down

 • Sau khi chọn xong bạn hãy nhấn nút OK

Nếu bạn muốn chèn thêm nhiều ô mới cùng một lúc thì hãy chọn số ô tương ứng tại vị trí muốn chèn.

Cách xóa bớt một ô trong bảng tính

 • Nhấp chuột để chọn ô muốn xóa.
 • Nhấn nút phải chuột và chọn Delete trong trình đơn

Nhấn nút phải chuột và chọn Delete trong trình đơn
Nhấn nút phải chuột và chọn Delete trong trình đơn

 • Sẽ xuất hiện một hộp thoại Delete, bạn hãy nhấp chuột để chọn một trong hai lựa chọn sau:
  • Shift cells left - Xóa ô tại vị trí đã chọn và di chuyển các ô từ bên phải sang bên trái vào vị trí của ô vừa xóa

Shift cells left
Shift cells left

  • Shift cells up - Xóa ô tại vị trí đã chọn và di chuyển các ô từ dưới lên vị trí của ô vừa xóa

Shift cells up
Shift cells up

 • Sau khi chọn xong bạn hãy nhấn nút OK

Nếu bạn muốn xóa bớt nhiều ô cùng một lúc thì hãy chọn tất cả các ô muốn xóa.

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.