Word có chức năng tự động kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp, khi phát hiện ra lỗi thì sẽ xuất hiện các dòng đánh dấu màu đỏ bên dưới các từ bị lỗi. Trong một số trường hợp không phải là lỗi do từ viết tắt, ngôn ngữ khác,... nhưng Word lại cho là lỗi thì sẽ xuất hiện các dòng báo lỗi làm rối mắt, rất khó chịu.

Các dòng đánh dấu màu đỏ bên dưới các từ bị lỗi
Các dòng đánh dấu màu đỏ bên dưới các từ bị lỗi

Tắt các hiển thị báo lỗi chính tả và ngữ pháp

Truy cập vào trình đơn Tools và chọn Options.

Thay đổi các tùy chọn - Options của Word 2003
Thay đổi các tùy chọn - Options của Word 2003

Trong của sổ Options bạn hãy chọn màn hình Spelling & Grammar sau đó đánh dấu chọn trong mục Hide Spelling Error in this document và Hide Grammatical Error in this document.

Tắt các hiển thị báo lỗi chính tả và ngữ pháp - Spelling & Grammar
Tắt các hiển thị báo lỗi chính tả và ngữ pháp - Spelling & Grammar

Sau khi thực hiện xong bạn nhấn OK để đồng ý.

Ngoài ra bạn cũng có thể tắt nhanh chức năng hiển thị báo lỗi chính tả và ngữ pháp bằng cách nhấn nút phải chuột vào biểu tượng Spelling & Grammar nằm ở phía dưới khung soạn thảo và đánh dấu chọn Hide Spelling ErrorHide Grammatical Error.

Biểu tượng Spelling & Grammar nằm ở phía dưới khung soạn thảo
Biểu tượng Spelling & Grammar nằm ở phía dưới khung soạn thảo