Mỗi khi mở chương trình Word, bên phải khung soạn thảo văn bản sẽ xuất hiện một cửa sổ tác vụ (Task Pane) với một số tính năng trợ giúp người sử dụng của MS Office. Tuy nhiên việc này đôi khi lại không cần thiết và làm choáng chỗ làm việc trong vùng soạn thảo, bạn có thể đóng cửa sổ này đi nếu không muốn nó tiếp tục hiển thị nữa.

cửa sổ tác vụ (Task Pane)

Đóng cửa sổ tác vụ (Task Pane) khổi khi khởi đông

Truy cập vào Menu Tools và chọn Options.

options

Trong Tab View bỏ dấu chọn trong mục Startup Task Pane.

Startup Task Pane

Sau khi thực hiện xong thì nhấn vào nút Ok để đồng ý.

BuaXua.vn