Mỗi khi mở chương trình Word, bên phải khung soạn thảo văn bản sẽ xuất hiện một cửa sổ tác vụ - Task Pane với một số tính năng trợ giúp người sử dụng của MS Office. Tuy nhiên việc này đôi khi lại không cần thiết và làm choáng chỗ làm việc trong vùng soạn thảo, bạn có thể đóng cửa sổ này đi nếu không muốn nó tiếp tục hiển thị nữa.

Cửa sổ tác vụ Task Pane trong MS Word 2003
Cửa sổ tác vụ Task Pane trong MS Word 2003

Đóng cửa sổ tác vụ - Task Pane mổi khi mở Word 

Truy cập vào trình đơn Tools và chọn Options.

Thay đổi các tùy chọn - Options của Word 2003
Thay đổi các tùy chọn - Options của Word 2003

Trong của sổ Options bạn hãy chọn màn hình View bỏ dấu chọn trong mục Startup Task Pane.

Đóng cửa sổ tác vụ Task Pane trong MS Word 2003
Đóng cửa sổ tác vụ Task Pane trong MS Word 2003

Sau khi thực hiện xong bạn nhấn OK để đồng ý.

Như vậy là từ nay về sau bạn sẽ không còn nhìn thấy cửa sổ tác vụ - Task Pane mổi khi mở Word. Bất cứ lúc nào bạn muốn mở lại cửa sổ này thì hãy thực hiện như các bước bên trên và đánh dấu vào mục  Startup Task Pane