Giống như những ứng dụng khác, MS Word 2003 cũng cho phép thiết lập danh sách các tập tin mới sử dụng gần đây để giúp cho bạn thuận tiện khi muốn mở lại những tập tin này. Bạn có thể thay đổi số lượng tập tin trong danh sách ghi nhớ hoặc bỏ luôn chức năng này nếu muốn bảo mật thông tin.

Trong MS Word 2003 bạn có thể mở nhanh các tập tin mới sử dụng bằng cách truy cập vào danh sách của chúng trong Menu File.

Cách thiết lập danh sách các tập tin mới sử dụng trong MS Word 2003
Cách thiết lập danh sách các tập tin mới sử dụng trong MS Word 2003

Cách thiết lập danh sách các tập tin mới sử dụng gần đây trong MS Word 2003

  • Truy cập vào trình đơn Tools 
  • Chọn Options.

Truy cập vào trình đơn Tools và chọn Options của Word 2003
Truy cập vào trình đơn Tools và chọn Options của Word 2003

  1. Trong cửa sổ Options bạn hãy chọn màn hình General 
  2. Chọn số lượng tập tin muốn hiển thị trong danh sách các tập tin mới sử dụng trong mục Recently used file list.
  3. Sau khi thực hiện xong bạn nhấn OK để đồng ý.

Chọn số lượng tập tin muốn hiển thị trong danh sách Recently used file list
Chọn số lượng tập tin muốn hiển thị trong danh sách Recently used file list

Nếu không muốn hiển thị danh sách các tập tin mới sử dụng thì bạn hãy chọn 0 (số không) hoặc bỏ dấu chọn trong mục Recently used file list

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.