Cũng giống như những ứng dụng khác, Word cũng cho phép ghi nhớ các tập tin mới sử dụng để giúp cho người sử dụng thuận tiện khi muốn mở lại những tập tin này. Bạn có thể thay đổi số lượng tập tin trong danh sách ghi nhớ hoặc bỏ luôn chức năng này nếu muốn bảo mật thông tin.

Người sử dụng có thể mở nhanh các tập tin mới sử dụng bằng cách truy cập vào Menu File.

Danh sách các tập tin mới sử dụng
Danh sách các tập tin mới sử dụng

Thiết lập danh sách các tập tin mới sử dụng

Truy cập vào Menu Tools và chọn Options.

options
options

Trong Tab General chọn số lượng tập tin muốn hiển thị trong danh sách các tập tin mới sử dụng trong mục Recently used file list.

Recently used file list
Recently used file list

Sau khi thực hiện xong thì nhấn vào nút Ok để đồng ý.

Nếu không muốn hiển thị danh sách các tập tin mới sử dụng thì chọn 0 (số không) hoặc bỏ dấu chọn trong mục Recently used file list


BuaXua.vn