Trang web của bạn có thể cần phải có trang giới thiệu để cho mọi người biết thông tin về những nội dung mà bạn cung cấp trên web. Đó có thể là bất cứ thứ gì bạn muốn về ý tưởng cá nhân hay thông tin doanh nghiệp của bạn.  

Cách tạo nội dung giới thiệu cho trang web Joomla!
Cách tạo nội dung giới thiệu cho trang web Joomla!

Sau đây là các bước nội dung giới thiệu cho trang web Joomla!

 1. Tạo bài viết - Article có nội dung giới thiệu
 2. Tạo mục trình đơn - Menu Item để hiển thị trang giới thiệu trên web

Tạo bài viết - Article giới thiệu

 • Trước tiên, bạn hãy truy cập vào phần quản lý nội dung để tạo một bài viết giới thiệu và đặt nó trong chuyên mục Uncategory.
 • Bạn hãy chọn FeaturedNo để bài giới thiệu này không hiển thị trên trang chủ.

Tạo một bài viết giới thiệu
Tạo một bài viết giới thiệu

Xem hướng dẫn Cách tạo bài viết - Article cho trang web Joomla!

Tạo mục trình đơn - Menu Item để hiển thị trang giới thiệu trên web

 • Sau khi tạo xong bài viết giới thiệu. Bạn hãy truy cập vào trình đơn Menus -> Main Menu - > Add New Menu Item

Tạo một trình đơn mới
Tạo một trình đơn mới

 • Trong trang tạo mục trình đơn mới, bạn hãy thiết lập các thông số cho mục trình đơn Giới thiệu này.

Chọn loại trình đơn là Single Article
Chọn loại trình đơn là Single Article

 1. Trước tiên, bạn hãy nhập tiêu đề cho mục trình đơn này trong Menu Title.
 2. Kế tiếp, bạn hãy nhấn vào Select trong Menu Item Type để chọn loại mục trình đơn muốn tạo
 3. Một cửa sổ Popup sẽ hiện ra. Bạn hãy nhấp vào Articles
 4. Tiếp theo chọn Single Article 

Chọn bài viết giới thiệu đã tạo ở bên trên
Chọn bài viết giới thiệu đã tạo ở bên trên

 1. Tiếp theo bạn hãy nhấp vào Select trong mục Select Article.
 2. Một cửa sổ Popup sẽ hiện ra. Bạn hãy nhấp vào tên của bài viết giới thiệu mà bạn đã tạo ở bên trên.

Nhấn nút Save & Close để lưu các thay đổi
Nhấn nút Save & Close để lưu các thay đổi

 • Các thiết lập và thông số khác bạn hãy giữ nguyên mặc định như trong ảnh minh họa sau đó nhấn nút Save & Close

Bây giờ bạn hãy quay lại trang web của bạn và nhấn phím F5 để cập nhật những thay đổi mới thực hiện. Trong Main Menu, bạn sẽ nhìn thấy một mục trình đơn Giới thiệu vừa mới được tạo ra, hãy nhấp vào nó để truy cập vào trang Giới thiệu.

Trang Giới thiệu hiển thị trên web
Trang Giới thiệu hiển thị trên web

 • Nếu bạn muốn ẩn các thông tin của bài viết thì hãy truy cập vào mục trình đơn Giới thiệu sau đó chuyển sang phần Option và thay đổi các thiết lập của các mục: Article Info Title, Show Category, Show Author, Show Publish Date, Show Print, Show Hits thành Hide. 

Thay đổi các thiết lập trong phần Options để làm ẩn các thông tin của bài viết
Thay đổi các thiết lập trong phần Options để làm ẩn các thông tin của bài viết

 • Sau khi thực hiện xong bạn hãy nhấn nút Save & Close  để lưu các thay đổi.

Bây giờ bạn hãy quay lại trang web của bạn và nhấn phím F5 để cập nhật những thay đổi mới thực hiện. Bạn sẽ không còn nhìn thấy các thông tin của bài viết giới thiệu nữa mà chỉ còn phần tiêu đề và nội dung.

Trang Giới thiệu đã được ẩn các thông tin
Trang Giới thiệu đã được ẩn các thông tin

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.