Các trang Web thường đưa thông tin về tình hình của Diễn đàn lên trang chủ để thông báo, giới thiệu về các chủ đề được thảo luận và các thành viên nổi bật của mình. Qua các thông tin này người dùng sẽ dễ dàng nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động của Diễn đàn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách đưa thông tin từ Diễn đàn SMF lên trang chủ Joomla! 1.0.x bằng cách sử dụng các Module có chức năng lấy thông tin từ SMF.

Tải gói Module tại đây, giải nén gói này sẽ được 4 gói cài đặt Module sau:

 • mod_smf_online: Hiển thị các thông tin chung của SMF.
 • mod_smf_topposter: Hiển thị các Thành viên nổi bật nhất.
 • mod_smf_toptopics: Hiển thị các chủ đề nổi bật nhất.
 • mod_smf_last: Hiển thị các chủ đề/tin mới nhất.

Truy cập vào phần Quản trị (Admin) của Joomla! để cài đặt các Module này sau đó thiết lập cho các Module này với các thông số chung như sau:

smf_on_joomla_conf.png

 • Title: Sửa tên lại thành tiếng Việt tùy theo chức năng của Module.
 • Show title: Chọn để hiển thị tiêu đề cho Module.
 • Position: Chọn vị trí để đặt Module.
 • Published: Chọn để cho phép hiển thị Module.
 • SMF path: Nhập đường dẫn đến thư mục cài đặt SMF, nếu cài đặt trên Localhost trong thư mục smf thì nhập ".\smf\" (không có dấu "") còn cài đặt trên Hosting thì đổi lại là "./smf/"
 • Order: Cách sắp xếp thứ tự căn cứ theo số lần xem (Views) hay Trả lời (Reply).
 • Lenght: Chọn độ dài cho tựa đề/thông tin muốn hiển thị (tính bằng chữ). Chọn SMF Default 25char (25 ký tự) hoặc chọn Set your own lenght và nhập số lượng ký tự vào mục User defined Lenght.
 • Number: Số lượng tựa đề/thông tin muốn hiển thị.
 • Author: Chọn hiển thị/không hiển thị tên của thành viên tạo chủ đề.
 • Time: Chọn hiển thị hoặc không hiển thị thời gian tạo chủ đề.

Sau khi thiết lập xong các thông số có thể sắp xếp lại thứ tự cho các Module tùy ý.

smf_on_joomla.png

Lưu ý:

 • Để các Module này hiển thị được tiếng Việt trên trang Web Joomla! 1.0.x thì phải xóa bỏ dòng $db_character_set = 'utf8'; trong tập tin Settings.php theo hướng dẫn khi cài đặt SMF. (Xem hướng dẫn Cách tạo diễn đàn với Simple Machines Forum)
 • Nếu muốn cài các Module này trên Joomla! 1.5.x thì phải bật chức năng Legacy bằng cách vào Extensions -> Plugin Manager -> System - Legacy: Enabled: Yes.
 • Xem thêm các thảo luận về cài đặt và sử dụng các Module này tại Diễn đàn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.