Mặc định sau khi cài đặt Joomla! sẽ hiển thị ngôn ngữ tiếng Anh trên trang web. Muốn trang web hiển thị được tiếng Việt thì bạn phải cài đặt thêm gói ngôn ngữ tiếng Việt cho trang web Joomla! của bạn.

Cách cài đặt và thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho trang web Joomla!
Cách cài đặt và thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho trang web Joomla!

Ngôn ngữ trong Joomla! được chia thành 2 phần riêng biệt dành cho trang web hiển thị nội dung - Site, Front-end và phần Quản trị - Administrator, Back-end, tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể cài đặt và thay đổi ngôn ngữ cho một hoặc cả 2 phần tùy ý.

Trong phần quản trị - Administrator bạn có các cách để truy cập vào phần quản lý ngôn ngữ của Joomla! như sau:

Các cách để truy cập vào phần quản lý ngôn ngữ của Joomla!
Các cách để truy cập vào phần quản lý ngôn ngữ của Joomla!

 1. Nhấp chuột vào Language(s) trong bảng điều khiển - Control Panel
 2. Truy cập vào trình đơn Extensions -> Language(s) 

Sau đây là các bước cài đặt và thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho trang web Joomla!

Cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt cho trang web Joomla!

Cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt cho trang web Joomla!
Cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt cho trang web Joomla!

 • Truy cập vào phần quản lý ngôn ngữ  của Joomla!
 • Nhấn vào nút Install Languages
 • Tại trang cài đặt ngôn ngữ - Extensions: Install Languages bạn hãy tìm ngôn ngữ tiếng Việt và nhấn vào nút Install phía trước nó để cài đặt.

Tìm ngôn ngữ tiếng Việt và nhấn vào nút Install phía trước nó để cài đặt
Tìm ngôn ngữ tiếng Việt và nhấn vào nút Install phía trước nó để cài đặt

 • Sẽ xuất hiện thông báo ngôn ngữ đã được cài đặt. Bạn có thể tiếp tục cài đặt thêm các ngôn ngữ khác nếu muốn.

Thông báo ngôn ngữ đã được cài đặt
Thông báo ngôn ngữ đã được cài đặt

Thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho trang web Joomla!

Thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho trang web Joomla!
Thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho trang web Joomla!

 1. Truy cập vào phần quản lý ngôn ngữ của Joomla! mặc định ngôn ngữ của phần trang web - Site sẽ được hiển thị. Bạn sẽ thấy gói ngôn ngữ tiếng Việt vừa mới cài vào.
 2. Bạn hãy nhấp chuột vào dấu tròn để chọn ngôn ngữ tiếng Việt
 3. Nhấp chuột vào nút Default để thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt thành mặc định cho phần trang web - Site.
 • Ngôn ngữ được chọn làm mặc định sẽ có dấu sao màu vàng.

Ngôn ngữ được chọn làm mặc định sẽ có dấu sao màu vàng.
Ngôn ngữ được chọn làm mặc định sẽ có dấu sao màu vàng.

Thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho trang quản trị Joomla!

Thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho trang quản trị Joomla!
Thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho trang quản trị Joomla!

 1. Cũng trong phần quản lý ngôn ngữ, bạn hãy chọn ngôn ngữ của phần quản trị - Administrator
 2. Bạn hãy nhấp chuột vào dấu tròn để chọn ngôn ngữ tiếng Việt
 3. Nhấp chuột vào nút Default để thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt thành mặc định cho phần quản trị - Administrator.
 • Ngôn ngữ được chọn làm mặc định sẽ có dấu sao màu vàng.

Ngôn ngữ được chọn làm mặc định sẽ có dấu sao màu vàng.
Ngôn ngữ được chọn làm mặc định sẽ có dấu sao màu vàng.

 • Đây chỉ là thay đổi ngôn ngữ mặc định, bạn vẫn có thể chọn bất cứ ngôn ngữ nào khác đã được cài đặt khi đăng nhập vào trang web hoặc trang quản trị.
 • Nếu sau khi thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt mà bạn vẫn còn nhìn thấy một vài từ tiếng Anh thì đó có thể là do chúng chưa được dịch sang ngôn ngữ tiếng VIệt hoặc chúng được đặt tên bằng tiếng Anh.

Trang web Joomla! đã được chuyển sang tiếng Việt
Trang web Joomla! đã được chuyển sang tiếng Việt

Chúng tôi đề nghị bạn nên giữ ngôn ngữ tiếng Anh làm mặc định cho trang quản trị - Administrator để thuận tiện khi tra cứu tài liệu và các hướng dẫn trên Internet. Trong các bài hướng dẫn về Joomla! của BuaXua cũng sẽ sử dụng tiếng Anh trong phần quản trị.

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.