Không có sự khác biệt đáng kể khi bạn cài đặt Joomla! trên máy chủ web - Server, máy chủ ảo - VPS, gói lưu trữ chia sẻ - Shared Hosting hay đang cài đặt một bản sao trên máy tính của bạn để thử nghiệm hoặc phát triển. Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt Joomla! một cách dễ dàng.

Cách cài đặt trang web Joomla!
Cách cài đặt trang web Joomla!

Sau đây là các bước cài đặt Joomla! trên máy chủ web và Shared Hosting

1

Tải gói cài đặt Joomla! lên máy chủ web của bạn.

Để chuẩn bị cài đặt Joomla! bạn sẽ cần tải gói cài đặt Joomla! về máy tính của bạn sau đó tải nó lên máy chủ web của bạn và giải nén các tập tin trong gói cài đặt này vào thư mục chứa trang web của bạn.

2

Bây giờ bạn hãy truy cập vào tên miền của bạn, Joomla! sẽ tự động chạy trình cài đặt. Joomla! sẽ cố gắng tự động xác định ngôn ngữ bằng cách dựa vào ngôn ngữ của trình duyệt mà bạn đang sử dụng. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ nếu cần. Trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh khi cài đặt Joomla!

Chọn ngôn ngữ khi cài đặt Joomla!
Chọn ngôn ngữ khi cài đặt Joomla!

Joomla! là cho phép bạn thiết lập ngôn ngữ riêng biệt cho trang web và trang quản trị và bạn có thể thay đổi ngôn ngữ bất cứ lúc nào tùy ý. Bạn nên chọn ngôn ngữ là tiếng Anh trong phần quản trị để có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin và tham khảo các tài liệu trên Internet.

3

Tiếp theo bạn hãy nhập các thông tin trong trang cấu hình chính - Main Configuration

Nhập các thông tin trong trang Main Configuration
Nhập các thông tin trong trang Main Configuration

 1. Site Name - Tên của trang web. Bạn hãy đặt tên cho trang web của bạn, đây là tên của trang web chứ không phải tên miền - Domain Name, tuy nhiên nếu muốn bạn cũng vẫn có thể đặt theo tên miền.
 2. Description - Giới thiệu trang web. Bạn hãy nhập lời giới thiệu về nội dung trang web của bạn. Theo khuyến cáo để hỗ trợ tốt cho các máy tìm kiếm thì bạn không nên nhập quá 20 từ. 
 3. Email - Địa chỉ email. Bạn hãy nhập địa chỉ email của bạn hay của người quản trị trang web, nó cũng chính là địa chỉ Email dùng để trao đổi thông tin tự động giữa trang web và các thành viên khác.
 4. Username - Tên tài khoản quản trị. Bạn hãy đặt tên cho tài khoản dùng để truy cập vào phần quản trị của trang web. Bạn có thể đặt tên tùy ý, đây là tài khoản có quyền hạn cao nhất - Super Admin.
 5. Password - Mật khẩu của tài khoản quản trị. Bạn hãy đặt mật khẩu để bảo vệ tài khoản quản trị của trang web.
 6. Confirm Password - Xác nhận lại mật khẩu của tài khoản quản trị. Bạn hãy nhập lại mật khẩu một lần nữa để xác nhận nó.
 7. Site Offline - Tùy chọn cho phép trang web của bạn tạm ngưng hoạt động sau khi cài đặt Joomla! Tùy chọn này cần thiết khi bạn cài đặt Joomla! trên máy chủ web, Shared Hosting. Nếu chọn Yes, thì trang web của bạn sẽ chuyển sang trạng thái tạm ngưng hoạt động để tránh việc có người truy cập vào khi trang web của bạn chưa được hoàn thiện.

Những thông tin trong phần này bạn hoàn toàn có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong phần quản trị của trang web.  

Sau khi thực hiện xong bạn hãy nhấn Next để chuyển qua bước tiếp theo.

4

Tiếp theo bạn hãy nhập các thông tin trong trang thiết lập cơ sở dữ liệu - Database Configuration

Nhập các thông tin trong trang Database Configuration
Nhập các thông tin trong trang Database Configuration

 1. Database Type - Loại cơ sở dữ liệu. Thông Thường là MySQLi nếu không biết gì thì bạn hãy ưu tiên chọn MySQLi trước, nếu gặp lỗi thì hãy chọn MySQL
 2. Host Name - Địa chỉ của máy chủ cơ sở dữ liệu. Thông thường máy chủ cơ sở dữ liệu sẽ chung với máy chủ web nên nó thường mặc định là localhost tuy nhiên một số gói lưu trữ web chia sẻ - Shared Hosting có thể đặt máy chủ cơ sở dữ liệu ở nơi khác, chẳng hạn như databbase-server123.yourhost.com 
 3. Username - Tên của tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu. 
 4. Password - Mật khẩu truy cập cơ sở dữ liệu. 
 5. Database Name - Tên của cơ sở dữ liệu. 
 6. Table Prefix - Tiền tố của các bảng dữ liệu. Bạn có thể đặt tùy ý hoặc để cho Joomla! tự động tạo ra một cách ngẫu nhiên. Tiền tố  nên bao gồm 3 đến 4 ký tự, có số và chữ, và bắt buộc kết thúc bằng dấu gạch nối dưới. Bạn hãy đảm bảo rằng tiền tố được chọn chưa được sử dụng cho bảng nào khác. Nếu bạn không biết phải làm gì thì hãy giữ nguyên theo mặc định của Joomla!
 7. Old Database Process - Tùy chọn xử lý cơ sở dữ liệu cũ khi bạn cài đặt lại Joomla! lần thứ 2. Bạn có 2 lựa chọn là Backup - Sao lưu hay Remove - Xóa cơ sở dữ liệu cũ. Tùy chọn này các tác dụng trong trường hợp nếu Database Name mà bạn đặt bên trên trùng tên với cơ sở dữ liệu đã có thì cơ sở dữ liệu cũ này sẽ được sao lưu lại hay xóa đi. Nếu bạn không biết chọn gì thì hãy chọn Backup.

Sau khi thực hiện xong bạn hãy nhấn Next để chuyển qua bước tiếp theo.

UsernamePassword và Database Name bạn đã có được khi tạo Database.

5

Finalization - Kiểm tra các thiết lập lần cuối trước khi cài đặt Joomla!

Kiểm tra các thiết lập lần cuối trước khi cài đặt Joomla!
Kiểm tra các thiết lập lần cuối trước khi cài đặt Joomla!

Install Sample Data - Cài đặt dữ liệu mẫu.

 • None - Không cài dữ liệu mẫu. Lựa chọn khi bạn muốn có một trang web mới hoàn toàn và nó cũng cần thiết khi bạn muốn tạo trang web đa ngôn ngữ.
 • Blog English (GB) Sample Data - Cài trang web theo dạng Blog
 • Brochure English (GB) Sample Data - Cài trang web theo dạng Brochure
 • Default English (GB) Sample Data - Cài trang web theo dạng mặc định
 • Learn Joomla English (GB) Sample Data - Cài trang web với các bài viết hướng dẫn sử dụng Joomla!

Joomla! cho phép bạn lựa chọn việc cài đặt trang web sạch hay cài thêm các dữ liệu mẫu. Lựa chọn cài đặt dữ liệu mẫu được khuyến khích cho người mới bắt đầu để biết cách sử dụng Joomla!

Bạn có thể cài đặt Joomla! nhiều lần và mỗi lần chọn cài đặt dữ liệu mẫu khác nhau để tìm hiểu xem cách sử dụng Joomla! như thế nào. Bạn lưu ý là tất cả các dữ liệu mẫu đều hiển thị bằng tiếng Anh.

Bây giờ bạn hãy chọn None, bạn cần một trang web sạch và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn hoàn thiện trang web của bạn trong các bài viết tiếp theo.

Overview - Tổng quan

 • Email Configuration - Gửi email các thiết lập cấu hình. Tùy chọn này cho phép hệ thống gửi thông tin về các thiết lập cấu hình của trang web tới địa chỉ email quản trị để bạn lưu trữ. Nếu bạn không chắc thì hãy giữ nguyên mặc định là No.
 • Bạn hãy bỏ qua phần Main ConfigurationDatabase Configuration.
 • Pre-Installation check - Kiểm tra thông số của máy chủ web trước khi cài đặt. Để đảm bảo quá trình cài đặt và sử dụng Joomla! được tốt nhất, chương trình sẽ kiểm tra trước các thông số của máy chủ web xem có phù hợp với Joomla! hay không. Đây cũng chính là các thông số cần biết để sau này chọn máy chủ web, Hosting cho các trang web được thiết kế bằng Joomla!
  Tất cả các thông số đều phải hiển thị Yes màu xanh lá, nếu có thông số nào là No màu đỏ thì chứng tỏ thông số đó không phù hợp với Joomla! bạn cần phải thay đổi lại thông số này trong phần thiết lập cấu hình các dịch vụ của máy chủ web.
 • Recommended settings - Các thiết lập được đề nghị. Joomla! sẽ đề nghị bạn thay đổi thiết lập một số tính năng của PHP cho tương thích hoàn toàn với Joomla!  Nếu bạn thấy các thông số này hiển thị màu xanh lá là tốt, nếu màu vàng thì cũng tạm chấp nhận được nhưng nếu màu đỏ thì bạn phải thiết lập lại thông số này.

Sau khi thực hiện xong bạn hãy nhấn Install để bắt đầu cài đặt Joomla! Nếu không có lỗi gì thì màn hình thông báo việc cài đặt Joomla! đã hoàn tất.

6

Hoàn tất việc cài đặt Joomla! Màn hình sẽ hiển thị thông báo việc cài đặt Joomla! đã hoàn tất. Bạn hãy nhấn vào nút Remove “Installation” folder để xóa thư mục chứa các tập tin cài đặt Joomla! Mục đích của việc này là tránh trường hợp cài đặt lại Joomla! một cách không mong muốn.

Hoàn tất việc cài đặt Joomla!
Hoàn tất việc cài đặt Joomla!

Sau khi đã xóa thư mục chứa các tập tin cài đặt thì việc cài đặt Joomla! đã xong. Bây giờ bạn sẽ có 2 lựa chọn:

 • Site: Truy cập vào trang web của bạn
 • Administrator: Truy cập vào trang quản trị, đây là nơi bạn thiết lập cấu hình, thêm bớt chức năng và nội dụng cho trang web của bạn.

 

Lựa chọn truy cập vào trang web hay trang quản trị sau khi cài đặt xong Joomla!
Lựa chọn truy cập vào trang web hay trang quản trị sau khi cài đặt xong Joomla!

Trang web của bạn

Trang web của bạn
Trang web của bạn

Đăng nhập vào trang quản trị - Administrator

Đăng nhập vào trang quản trị - Administrator
Đăng nhập vào trang quản trị - Administrator

Trang quản trị - Administrator

Trang quản trị - Joomla! Administrator
Trang quản trị - Joomla! Administrator

Hãy ghi nhớ khi muốn truy cập vào trang quản trị thì bạn hãy thêm /administrator vào phía sau tên miền của bạn, chẳng hạn như http://your-domain.com/administrator 

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.