Module Related Item có chức năng tạo danh mục các tin liên quan, các tin này có nội dung liên quan với tin đang được xem. Các tin được chọn liên quan là các tin có từ khóa (Keyword) giống nhau.

Sau đây là hướng dẫn cách sử dụng Module Related Item để tạo danh mục các tin liên quan cho Joomla! 1.0.x

Bước 1:

  • Chỉnh sửa Template để tạo thêm vị trí hiển thị cho Module Related Item, vị trí này thường được đặt nằm ngay sau phần hiển thị nội dung chính (Content).
  • Mở tập tin index.php nằm trong thư mục Template đang sử dụng, tìm dòng <?php mosMainBody(); ?> và thêm vị trí user6 (hoặc user7, user8,...) vào dòng này bằng cách sửa lại như trong hình.

add_position_2.png

Bước 2:

Trong phần Quản trị (Admin) truy cập vào phần Quản lý Module và thiết lập thông số cho Module Related Item như trong hình sau:

related_item_edit.png

Chú ý:

  • Để hiện được các tin trong Module Related Item thì các tin muốn hiện phải có ít nhất một từ khóa giống nhau và các tin này có thể khác Section, Category.

related_item.png

keywords.png

  • Nếu muốn hiển thị tất cả các tin trong cùng một Section hoặc Category thì chỉ cần tạo cho các tin này có từ khóa là tên của Section hoặc Category giống nhau.