Bạn có thể quản lý các thư mục và tập tin trong Template của trang web Joomla! như sao chép Template, tạo thêm hoặc xóa bỏ các thư mục, tạo thêm, xóa bỏ hoặc chỉnh sửa nội dung của các tập tin trong Template.

Cách quản lý các tập tin trong Template của trang web Joomla!
Cách quản lý các tập tin trong Template của trang web Joomla!

Sau đây là cách quản lý các tập tin trong Template của trang web Joomla!

 1. Sao chép Template
 2. Tạo thêm hoặc xóa bỏ một thư mục trong Template
 3. Tạo thêm một tập tin mới cho Template
 4. Chỉnh sửa và xóa một tập tin của Template

Khi muốn quản lý các tập tin trong Template của trang web Joomla! bạn hãy làm như sau

 • Từ bảng điều khiển - Control Panel của Joomla! bạn hãy truy cập vào trình đơn Extensions -> Templates -> Templates

Truy cập vào trình đơn Extensions - Templates - Templates
Truy cập vào trình đơn Extensions - Templates - Templates

 • Tại trang Templates: Templates (Site) bạn hãy nhấp chuột vào tên của Template nào mà bạn muốn quản lý.

Nhấp chuột vào tên của Template nào mà bạn muốn quản lý
Nhấp chuột vào tên của Template nào mà bạn muốn quản lý

 • Trong trang Templates: Customise (Tên của Template) bạn sẽ nhìn thấy danh sách các thư mục và tập tin của Template. Ngoài ra phía trên còn có các nút công cụ cho phép bạn quản lý và chỉnh sửa Template.

Danh sách các thư mục và tập tin của Template
Danh sách các thư mục và tập tin của Template

Cách sao chép Template

Bạn có thể sao chép - nhân bản bất cứ Template nào đã cài đặt trong Joomla! và sau đó chỉnh sửa nó thành một Template cho riêng bạn. Khi muốn sao chép một Template bạn hãy mở nó ra theo hướng dẫn bên trên và làm như sau:

 • Trong trang Templates: Customise (Tên của Template) bạn hãy nhấn vào nút Copy Template

Nhấn vào nút Copy Template
Nhấn vào nút Copy Template

 • Đặt tên cho Template mới sau đó nhấn nút Copy Template

Đặt tên cho Template mới sau đó nhấn nút Copy Template
Đặt tên cho Template mới sau đó nhấn nút Copy Template

Cách tạo thêm một mới thư mục cho Template

 • Khi muốn tạo thêm một mới thư mục cho Template bạn hãy mở Template ra theo hướng dẫn bên trên. Tại trang Templates: Customise (Tên của Template) bạn hãy nhấn vào nút Manage Folders

Nhấn vào nút Manage Folders
Nhấn vào nút Manage Folders

 • Trong cửa sổ Popup Manage Folders, bạn hãy hãy làm như sau:

Cách tạo thêm một mới thư mục cho Template
Cách tạo thêm một mới thư mục cho Template

 1. Nhấp chuột vào tên của một thư mục nằm trong danh sách bên trái để chọn nơi chứa thư mục mới. Nếu bạn không chọn thì mặc định thư mục mới sẽ nằm ở thư mục gốc của Template.
 2. Đặt tên cho thư mục mới
 3. Nhấn nút Create

Cách xóa một thư mục của Template

 • Khi muốn xóa một thư mục của Template bạn hãy mở Template ra theo hướng dẫn bên trên. Tại trang Templates: Customise (Tên của Template) bạn hãy nhấn vào nút Manage Folders
 • Trong cửa sổ Popup Manage Folders, bạn hãy nhấp chuột vào tên của một thư mục muốn xóa để chọn nó sau đó nhấn nút Delete để xóa.

Cách xóa một thư mục của Template
Cách xóa một thư mục của Template

Cách tạo thêm một tập tin mới cho Template

 • Khi muốn tạo thêm một tập tin mới cho Template bạn hãy mở Template ra theo hướng dẫn bên trên. Tại trang Templates: Customise (Tên của Template) bạn hãy nhấn vào nút New File

Nhấn vào nút New File để tạo tập tin mới
Nhấn vào nút New File để tạo tập tin mới

 • Trong cửa sổ Popup Create or Upload a new file, bạn hãy làm như sau:

Cách tạo thêm một tập tin mới cho Template
Cách tạo thêm một tập tin mới cho Template

 1. Nhấp chuột vào tên của một thư mục để chọn nơi chứa tập tin. Nếu bạn không chọn thì mặc định tập tin mới sẽ nằm ở thư mục gốc của Template.
 2. Đặt tên cho tập tin
 3. Chọn loại tập tin muốn tạo mới
 4. Nhấn nút Create
 • Một cửa sổ soạn thảo được mở ra để bạn nhập nội dung cho tập tin mới tạo.

Cửa sổ soạn thảo để nhập nội dung cho tập tin mới tạo
Cửa sổ soạn thảo để nhập nội dung cho tập tin mới tạo

 • Sau khi nhập nội dung cho tập tin mới xong bạn có thể nhấn vào nút Save & Close để lưu các thay đổi và đóng tập tin này lại.

Cách tải lên một tập tin đã có sẵn cho Template

 • Khi muốn tải lên một tập tin cho Template, bạn hãy mở Template ra theo hướng dẫn bên trên. Tại trang Templates: Customise (Tên của Template) bạn hãy nhấn vào nút New File
 • Trong cửa sổ Popup Create or Upload a new file, bạn hãy làm như sau:

Cách tải lên một tập tin đã có sẵn cho Template
Cách tải lên một tập tin đã có sẵn cho Template

 1. Nhấp chuột vào tên của một thư mục để chọn nơi muốn chứa tập tin
 2. Nhấn nút Choose File để chọn tập tin muốn tải lên
 3. Nhấn nút Upload

Cách chỉnh sửa hoặc xóa một tập tin của Template

 • Khi muốn chỉnh sửa hoặc xóa một tập tin của Template, bạn hãy mở Template ra theo hướng dẫn bên trên. Tại trang Templates: Customise (Tên của Template) bạn có thể nhấp chuột vào bất cứ tập tin nào để mở nó ra và chỉnh sửa hoặc xóa nó.

Cách chỉnh sửa một tập tin của Template
Cách chỉnh sửa một tập tin của Template

 • Trong phần chỉnh sửa tập tin bạn có thể nhấn phím F10 để phóng to cửa sổ soạn thảo. Do đây chỉ là trình soạn thảo đơn giản nên sẽ không có bất cứ công cụ hỗ trợ xử lý văn bản nào. Bạn chỉ có thể nhập dữ liệu thô từ bàn phím và sử dụng nút chuột phải hoặc các tổ hợp phím tắt để sao chép, cắt, dán dữ liệu. 
 • Trong phần chỉnh sửa tập tin bạn có thể sử dụng các nút nằm ở bên trên như sau:
  • Save - Lưu các thay đổi và tiếp tục chỉnh sửa
  • Save & Close - Lưu các thay đổi và đóng tập tin
  • Template Preview - Xem trang web của bạn để biết sự khác biệt sau khi chỉnh sửa
  • Rename File - Sửa tên của tập tin
  • Delete File - Xóa tập tin
  • Close File - Đóng tập tin mà không cần lưu các thay đổi

Nếu bạn chỉnh sửa trực tiếp các tập tin trong Template mặc định của Joomla! thì các thay đổi của bạn có thể sẽ mất sau khi cập nhật Joomla!

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.