Trong Joomla! phần quản trị (Admin, Back-end) được đặt trong thư mục administrator, do đó mỗi khi muốn đăng nhấp vào Admin để quản lý Joomla! phải truy cập vào địa chỉ "http://domainname/administrator/". Dĩ nhiên là cần phải có mật khẩu thì mới đăng nhập được, nhưng trong một số trường hợp người quản trị lại muốn tránh sự tò mò nên muốn ngăn không cho người khác truy cập vào địa chỉ này.

admin_login_en
admin_login_en

Có nhiều cách để ngăn chặn việc truy cập này, say đây sẽ là một trong những cách ngăn chặn truy cập vào thư mục administrator của Joomla!

Tại thư mục gốc của Joomla! hãy tạo thêm một thư mục khác và đặt tên nào đó để không ai biết được, thí dụ "quantri"

Trong thư mục "quantri", tạo một tập tin đặt tên là index.php có nội dung như sau:

<?php
$admin_cookie_code="1234567890";
setcookie("JoomlaAdminSession",$admin_cookie_code,0,"/");
header("Location:../administrator/index.php");
?>

Kiểm tra xem tại thư mục gốc của Joomla! đã có tập tin .htaccess hay chưa, nếu chưa có thì hãy tìm và đổi tên tập tin htaccsess.txt thành .htaccess.

Sao chép (Copy) và dán (Paste) dòng mã dưới đây vào cuối tập tin .htaccess.

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/administrator
RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !JoomlaAdminSession=1234567890
RewriteRule .* - [L,F]

Từ bây giờ, mỗi khi cập vào địa chỉ "http://domainname/administrator/" sẽ gặp thông báo lỗi. Muốn vào phần quản trị của Joomla! thì phải truy cập vào địa chỉ mới là "http://domainname/quantri/".

  • Thay tên thư mục "quantri" bằng tên khác tùy ý và phải nhớ tên này.
  • Thay chuỗi mã Cookie "1234567890" bằng những số khác và không cần phải nhớ chúng.

Sau khi truy cập vào địa chỉ "http://domainname/" thì trình duyệt sẽ ghi nhớ Cookie nên từ lúc này trở đi có thể truy cập thẳng vào địa chỉ "http://domainname/administrator/". Do đó nếu sử dụng máy tính công cộng thì sau khi sử dụng xong phải xóa Cache của trình duyệt nếu không người khác cũng có thể truy cập vào Admin của Joomla!.


www.buaxua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.