Kết nối đầu phát VCD/DVD với TV để giúp dẫn tín hiệu hình ảnh và âm thanh từ đầu phát tới Tivi. Thông thường kết nối qua cổng AV - Audio Video sẽ được sử dụng, tuy nhiên một số thiết bị còn cho phép kết nối qua các cổng khác với tín hiệu hình ảnh có chất lượng cao hơn. Sau đây là một số cách kết nối thông dụng từ đầu phát VCD/DVD với TV.

Cách kết nối đầu phát VCD/DVD với TV
Cách kết nối đầu phát VCD/DVD với TV

1

Kết nối qua cổng AV - Audio/Video

Đây là cách kết nối thường được sử dụng thông qua cổng AV giữa đầu phát VCD/DVD và TV. Trong đó cổng kết nối tín hiệu hình ảnh - Video có màu vàng, cổng kết nối tín hiệu âm thanh - Audio có màu đỏ - kênh trái và màu trắng - kênh phải.

Kết nối qua cổng AV - Audio/Video
Kết nối qua cổng AV - Audio/Video

Kiểu kết nối này dùng 3 dây dẫn tín hiệu Composite - đầu cắm bông sen, trong đó dây màu vàng truyền tín hiệu hình ảnh - Video, đây màu đỏ và trắng truyền tín hiệu âm thanh - Audio cho hai kênh trái - L/Left và kênh phải - R/Right.

Dây kết nối tín hiệu AV - Audio/Video
Dây kết nối tín hiệu AV - Audio/Video

Lưu ý cổng kết nối âm thanh và dây dẫn có thể màu đỏ/trắng hoặc đỏ/đen. Trong trường hợp dây có màu khác thì chỉ cần cắm đúng vị trí tín hiệu là được. Kiểu kết nối này cho tín hiệu hình ảnh chất lượng trung bình.

2

Kết nối qua cổng S-Video

Đây là cách kết thông qua cổng S-Video giữa đầu phát VCD/DVD và TV. Cổng kết nối này thường có màu đen và trong đó có 4 lỗ cắm nhỏ để truyền dẫn tín hiệu hình ảnh. Do cổng S-Video chỉ truyền tín hiệu hình ảnh nên bạn cần phải có thêm hai dây dẫn truyền tín hiệu âm thanh cho hai kênh trái và phải.

Kết nối qua cổng S-Video
Kết nối qua cổng S-Video

 

Kiểu kết nối này dùng 1 dây dẫn tín hiệu S-Video để truyền tín hiệu hình ảnh - Video. 

Dây kết nối tín hiệu S-Video
Dây kết nối tín hiệu S-Video

Ngoài ra cần thêm dây âm thanh - Audio bao gồm hai dây màu đỏ và trắng để truyền tín hiệu âm thanh - Audio cho hai kênh trái - L/Left và kênh phải - R/Right.

Dây kết nối tín hiệu âm thanh
Dây kết nối tín hiệu âm thanh

Lưu ý khi kết nối bằng cách này thì khi cắm phải chú ý xoay đầu dây S-Video đúng vi trí các chân cắm để tránh làm gãy các chân cắm nhỏ bên trong. Kiểu kết nối này cho tín hiệu hình ảnh có chất lượng cao hơn.

3

Kết nối qua cổng Component

Đây là cách kết thông qua các cổng Component giữa đầu phát VCD/DVD và TV. Kết nối này có 3 cổng tín iệu hình ảnh - Video với các màu đỏ, xanh dương và xanh lá. Do cổng các cổng Component chỉ truyền tín hiệu hình ảnh nên bạn cần phải có thêm hai dây dẫn truyền tín hiệu âm thanh - Audio cho hai kênh trái và phải.

Kết nối qua cổng component
Kết nối qua cổng component

Kiểu kết nối này dùng 3 dây dẫn tín hiệu Composite - đầu cắm bông sen để truyền tín hiệu hình ảnh - Video.

Dây kết nối tín hiệu Component
Dây kết nối tín hiệu Component

Ngoài ra cần thêm dây kết nối tín hiệu âm thanh - Audio bao gồm hai dây màu đỏ và trắng để truyền tín hiệu âm thanh - Audio cho hai kênh trái - L/Left và kênh phải - R/Right.

Dây kết nối tín hiệu âm thanh
Dây kết nối tín hiệu âm thanh

Lưu ý khi kết nối bằng cách này thì phải có đủ 3 dây tín hiệu hình ảnh - Video và phải kết nối đúng màu hoặc đúng ký hiệu ghi trên mỗi cổng kết nối. Kiểu kết nối này cho tín hiệu hình ảnh có chất lượng cao nhất trong 3 kiểu kết nối.

Xem hướng dẫn Cách kết nối đầu phát HD Video với HDTV

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.