Google Search là một công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trực tuyến được rất nhiều người sử dụng. Thông thường đa số người sử dụng chỉ biết cách tìm kiếm đơn giản là nhập từ khóa có chứa thông tin mà mình cần tìm mà thôi, cách tìm kiếm này sẽ cho ra kết quả có rất nhiều thông tin làm cho chúng ta khó xác định được thông tin nào là đúng với yêu cầu của mình.

Các thủ thuật giúp chọn lọc kết quả tìm kiếm với Google Search

Ngoài cách tìm kiếm thông thường, để cho kết quả tìm kiếm được chính xác hơn Google còn cho phép sử dụng thêm các tham số và điều kiện chọn lọc kèm theo từ khóa. Đây là các thủ thuật giúp bạn nhanh chóng có được thông tin mà mình cần tìm.

Loại bỏ một từ nào đó ra khỏi kết quả tìm kiếm

Sử dụng dấu trừ - Google sẽ tìm tất cả các trang Web có chứa từ khóa cần tìm nhưng không có từ bị loại bỏ.

Cú pháp: từ khóa -từ loại bỏ

 • Thí dụ nhập vào ô tìm kiếm của Google từ khóa: vi tính -máy 
 • Kết quả sẽ tìm được các trang web có từ  vi tính nhưng không có từ máy trong nội dung.

Bắt buộc phải có một từ nào đó ra trong kết quả tìm kiếm

Sử dụng dấu cộng + Google sẽ tìm tất cả các trang Web có chứa từ khóa cần tìm và phải có thêm từ bắt buộc trong đó.

Cú pháp: từ khóa +từ bắt buộc

 • Thí dụ nhập vào ô tìm kiếm của Google từ khóa: vi tính +máy 
 • Kết quả sẽ tìm được các trang web có từ vi tính và có thêm từ máy trong nội dung.

Rút gọn từ khóa cần tìm

Sử dụng dấu sao * để đại diện cho một, nhiều ký tự hoặc nhiều từ khóa quá dài.

Cú pháp: Từ khóa * từ khóa

 • Thí dụ nhập vào ô tìm kiếm của Google từ khóa: máy * tính 
 • Kết quả sẽ tìm được các trang web có từ máy vi tính trong nội dung.

Tìm chính xác từ khóa

Sử dụng dấu ngoặc kép "" Google sẽ cho ra các kết quả có chính xác từ khóa được chỉ định.

Cú pháp: "từ khóa"

 • Thí dụ nhập vào ô tìm kiếm của Google từ khóa "máy tính xách tay" 
 • Kết quả sẽ tìm được các trang web kết quả là máy tính xách tay trong nội dung.

Tìm từ khóa theo tiêu đề trang web

Sử dụng tham số intitle: Google sẽ tìm tất cả các trang web có tiêu đề chứa từ khóa cần tìm.

Cú pháp: intitle:từ khóa

 • Thí dụ nhập vào ô tìm kiếm của Google từ khóa intitle:buaxua 
 • Kết quả sẽ tìm được các trang web có từ buaxua trong tiêu đề.

Tìm từ khóa trong một tên miền (Địa chỉ)

Sử dụng tham số site: Google chỉ tìm các trang có từ khóa trong một tên miền (địa chỉ) được chỉ định thôi. Không chú ý đến các địa chỉ của trang web khác.

Cú pháp: từ khóa site:tên miền

 • Thí dụ nhập vào ô tìm kiếm của Google từ khóa vi tính site:buaxua.vn 
 • Kết quả sẽ tìm được các bài viết có từ vi tính trong tên miền http://www.buaxua.vn.

Tìm từ khóa trong địa chỉ (URL) của trang Web

Sử dụng tham số inurl: Google sẽ tìm những trang có địa chỉ liên kết có chứa từ khóa cần tìm.

Cú pháp: inurl:từ khóa

 • Thí dụ nhập vào ô tìm kiếm của Google từ khóa inurl:buaxua 
 • Kết quả sẽ tìm được những trang có từ buaxua trong địa chỉ liên kết của nó.

Tìm tập tin (File)

Sử dụng tham số filetype: Google sẽ tìm những trang có tập tin với phần mở rộng (ext) được chỉ định và có tên giống từ khóa cần tìm.

Cú pháp: từ khóa filetype:phần mở rộng

 • Thí dụ nhập vào ô tìm kiếm của Google từ khóa joomla filetype:pdf 
 • Kết quả sẽ tìm được các tập tin dạng PDF có từ joomla (chẳng hạn tập tin có tên là install-joomla.pdf)

Tìm các trang Web có từ khóa liên quan với nhau

Dùng tham số relate: Google sẽ tìm những trang Web có từ khóa giống nhau.

Cú pháp: related:từ khóa

 • Thí dụ nhập vào ô tìm kiếm của Google từ khóa related:joomla 
 • Kết quả sẽ tìm được những trang Web có từ liên quan với joomla (thiết kế web, cài đặt và sử dụng component,...)

Tìm lại trang Web không còn hoạt động

Sử dụng tham số cache: Google sẽ tìm những trang web đã ngưng hoạt động nhưng vẫn còn được lưu trữ trong kho dữ liệu của Google.

Cú pháp: cache:website

 • Thí dụ nhập vào ô tìm kiếm của Google từ khóa cache:www.buaxua.vn 
 • Kết quả sẽ tìm được trang chủ của http://www.buaxua.vn đã được lưu trữ trong kho dữ liệu của Google.

Kết hợp các tham số lại với nhau

Có thể sử dụng một trong các tham số trên hoặc kết hợp chúng lại với nhau để tăng thêm mức độ chính xác cho kết quả cần tìm.

 • Thí du nhập vào ô tìm kiếm của Google từ khóa vi tính filetype:zip site:buaxua.vn 
 • Kết quả sẽ tìm được tất cả các tập tin dạng nén ZIP có nội dung vi tính trên trang web http://www.buaxua.vn

Kết quả tìm được có thể bao gồm các trang web có chứa từ cần tìm (từ khóa) trong tiêu đề và/hoặc trong phần nội dung.


BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.