Thay đổi mật khẩu mới thường xuyên là khuyến cáo của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ có tính bảo mật. Giống như các tài khoản Email khác, Gmail cũng cho cho phép người sử dụng thay đổi mật khẩu của mình để thuận tiện trong việc quản lý, sử dụng và bảo đảm an toàn ngăn không cho người khác truy cập vào tài khoản của mình.

Thay đổi mật khẩu Gmail

Truy cập vào địa chỉ của hộp thư Gmail của bạn. Hoặc có thể vào theo địa chỉ: https://accounts.google.com/Login

Đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản Gmail
Đăng nhập vào tài khoản Gmail

Trong cửa sổ của hộp thư Gmail, hãy nhấn vào tên của bạn và chọn Cài đặt tài khoản.

Cài đặt tài khoản
Cài đặt tài khoản

Nhấn chuột vào dòng chữ Change password (Đổi mật khẩu).

Đổi mật khẩu
Đổi mật khẩu

Màn hình thay đổi mật khẩu xuất hiện, bạn hãy thực hiện như sau:

  1. Nhập mật khẩu hiện đang sử dụng của bạn.
  2. Nhập mật khẩu mới.
  3. Nhập lại mật khẩu mới thêm một lần để xác nhận lại.
  • Sau khi thực hiện xong nhấn vào nút Save (Lưu).

Nhập mật khẩu mới
Nhập mật khẩu mới

Nếu bạn thực hiện đúng thì mật khẩu sẽ được thay đổi và sẽ quay lại màn hình Cài đặt tài khoản. Như vậy là từ nay mỗi khi đăng nhập vào tài khoản Gmail bạn phải sử dụng mật khẩu mới.

  • Tài khoản Gmail có hiệu lực cho toàn bộ các ứng dụng Google hiện đang sử dụng chung tài khoản này. 
  • Sau khi thay đổi mật khẩu Gmail, bạn sẽ không thể phục hồi lại mật khẩu cũ.


BuaXua.vn