Các nhà sản xuất điện thoại luôn chuẩn bị sẵn mã số bí mật để sử dụng các chức năng mở rộng dành cho công việc kiểm tra và sửa chữa lỗi của điện thoại. Đây chính là những bí ẩn bên trong mà chúng ta sắp được khám phá.

Mã số bí mật của điện thoại di động là gì
Mã số bí mật của điện thoại di động là gì

Mã số bí mật của điện thoại di động là gì

Đó là những mã số cho biết các thông tin quan trọng của một chiếc điện thoại, chẳng hạn như: số nhận dạng (IMEI), phiên bản phần mềm, ngày sản xuất, thời gian sử dụng...

Các mã số bí mật của một số điện thoại di động thông dụng

Sau đây là các mã số bí mật của một số loại điện thoại di động, nó có thể khác đối với một số đời máy. Từ màn hình chính, bạn hãy bấm đúng các mã số sau:

1

Mã số bí mật của điện thoại Nokia

*#06# Hiển thị số nhận dạng (IMEI)

*#0000#

*#9999#

Hiển thị phiên bản phần mềm:

  • Dòng thứ 1: phiên bản phần mềm
  • Dòng thứ 2: Ngày phần mềm được sản xuất
  • Dòng thứ 3: Kiểu ĐT
 *3370#  Khởi động lại máy
 *#7780#  Khôi phục lại các cài đặt mặc định của nhà sản xuất
 *#92702689#

 Hiển thị các thông tin của máy: 

  • Màn hình thứ 1: Hiển thị số nhận dạng (IMEI).
  • Màn hình thứ 2: Ngày sản xuất của ĐT (made)
  • Màn hình thứ 3: Ngày ĐT được bán (purchasing date)
  • Màn hình thứ 4: Ngày sửa chữa cuối cùng (repaired)
  • Màn hình thứ 5: Chuyển đổi dữ liệu người dùng (transfer user data)
  • Sau khi dùng mã số này xong, bạn phải tắt máy và bật máy lại, để trở lại trạng thái ban đầu.
 *#92702689#  Thông tin về SIMLOCK
 *#2640#  Hiển thị mã bí mật đang sử dụng
 12345  Mật mã bảo vệ mặc mặc định của máy (sử dụng khi được yêu cầu)

2

Mã số bí mật của điện thoại Samsung

*#06# Hiển thị số nhận dạng (IMEI)
*#9999#
*#9998*9999#
Hiển thị phiên bản phần mềm
*#8888#
*#9998*8888#
Hiển thị phiên bản phần cứng
*#0523# Chỉnh độ phân giải màn hình
*#9998*842# Thử chế độ rung
*#9998*228# Kiểm tra thông số hoạt động của pin
*2767*688# Khôi phục lại các cài đặt mặc định của nhà sản xuất
1111 Mật mã bảo vệ mặc mặc định của máy (sử dụng khi được yêu cầu)

3

Mã số bí mật của điện thoại Sony Ericsson

*#06# Hiển thị số nhận dạng (IMEI)
*#7353273# Hãy tháo simcard rồi dùng mã này để kiểm tra phiên bản phần mềm
0# Truy cập số điện thoại gọi cuối cùng
> * < < * < * Truy cập menu bí mật
< * * < Thông tin về SIMLOCK
**04*0000*0000*0000# Mở điện thoại khi khôngcó SIM
0000
00000000
Mật mã bảo vệ mặc mặc định của máy (sử dụng khi được yêu cầu)

4

Mã số bí mật của điện thoại Motorola

*#06# Hiển thị số nhận dạng (IMEI)
1234 Mật mã bảo vệ mặc mặc định của máy (sử dụng khi được yêu cầu)

5

Mã số bí mật của điện thoại Siemens

*#06# Hiển thị số nhận dạng (IMEI)
*#06# Hãy tháo simcard và nhấn mã này rồi giữ phím dài phía trên bên trái để kiểm tra phiên bản phần mềm
*#0606# Hãy tháo simcard rồi dùng mã này để hiện thị mã bí mật
0000 Mật mã bảo vệ mặc mặc định của máy (sử dụng khi được yêu cầu)

6

Mã số bí mật của điện thoại Ericsson

 *#06#  Hiển thị số nhận dạng (IMEI)
 >*   Hiển thị phiên bản phần mềm
 0000  Mật mã bảo vệ mặc mặc định của máy (sử dụng khi được yêu cầu)

7

Mã số bí mật của điện thoại Philips

*#06# Hiển thị số nhận dạng (IMEI)
*#8377*# Hiển thị phiên bản phần mềm
*#3333*# Hiển thị danh sách bị khóa
*#7489*# Hiển thị mã bí mật

8

Mã số bí mật của điện thoại iPhone

*#06# Hiển thị số nhận dạng (IMEI)
*3001#12345#* Nhấn Call: Field mode, cho phép truy cập vào các thiết lập bên trong và thông tin của iPhone
*#67# Kiểm tra tính năng chuyển cuộc gọi khi máy bận và số điện thoại nào nhận cuộc gọi chuyển tới này.
*#43# Kiểm tra trạng thái của tính năng chờ cuộc gọi - Call Waiting Status
*43# Kích hoạt tính năng chờ cuộc gọi - Activate Call Waiting
#43# Ngừng kích hoạt tính năng chờ cuộc gọi - Deactivate Call Waiting
*#31# Cho phép ẩn số điện thoại của bạn

9

Mã số bí mật của điện thoại Samsung Galaxy

*#06# Hiển thị số nhận dạng (IMEI)
*#0*# Kiểm tra điện thoại
*#0011# Hiển thị thông tin của điện thoại và người sử dụng
*#12580*369# Thông tin về phần cứng và phần mêm của điện thoại
*#7780# Khôi phục cài đặt về trạng thái nguyên gốc của nhà sản xuất
*2767*3855# Khôi phục toàn bộ về trạng thái nguyên gốc của nhà sản xuất
*#*#7780#*#* Xóa hết dữ liệu và cài đặt của hệ thống và các chương trình. Không xóa các chương trình mặc định và My Documents (hình ảnh, nhạc, phim)
*#*#0673#*#* Kiểm tra âm thanh
#*#0*#*#* Kiểm tra màn hình
*#*#0842#*#* Kiểm tra đèn nền và độ rung và thực hiện các thử nghiệm chung khác
*#0842# Kiểm tra động cơ rung

10

Mã số bí mật của điện thoại HTC

*#*#3424#*#* Chạy chương trình kiểm tra chức năng
*#*#4636#*#* Danh mục thông tin
*#*#8255#*#* Khởi chạy trình giám sát dịch vụ GTalk
##3424# Chế độ chẩn đoán
##3282# Chạy ứng dụng EPST (Electronic Performance Support Tool)
##8626337# Chạy ứng dụng VOCODER
##33284# Field trial menu
##786# Thông tin về thiết bị, thời gian sư dụng và cuộc gọi, truyền và nhận dữ liệu, thông tin sửa chữa , ngày sản xuất, các phiên bản và một số thứ khác

 

Hãy lưu ý sử dụng thận trọng các mã số này, chúng có thể làm hư điện thoại của bạn.

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.