Mỗi thiết bị iPhone và iPad hoặc iPod đều có một mã số để giúp nhận diện đời, kiểu máy – Model cũng như các thông tin khác của chúng. Các mã số này được hiển thị ở nhiều vị trí khác nhau như trên vỏ máy hoặc trong phần cài đặt của thiết bị. Sau đây là cách tìm mã số model của iPhone và iPad hoặc iPod.

Tìm mã số Model trong phần cài đặt - Settings

Tìm mã số Model trong phần cài đặt - Settings
Tìm mã số Model trong phần cài đặt - Settings

  • Bạn hãy chạm vào biểu tượng Cài đặt - Settings trên màn hình của iPhone, iPad hoặc iPod.
  • Chọn mục Cài đặt chung - General và chọn tiếp Giới thiệu - About
  • Trong màn hình Giới thiệu - About, bạn sẽ nhìn thấy dòng Kiểu máy - Model. Dãy ký hiệu bên phải của dòng này là mã số phần cứng của thiết bị. Bạn hãy chạm vào dãy ký hiệu này để xem mã số Model của iPhone, iPad hoặc iPod.

Tìm mã số Model trên vỏ của của iPhone, iPad hoặc iPod

  • Đối với các dòng điện thoại từ iPhone 7 trở về trước, iPad hoặc iPod touch thì bạn có thể tìm thấy mã số Model của chúng nằm trên vỏ máy phía sau của thiết bị.

Mã số Model của chúng nằm trên vỏ máy phía sau của thiết bị
Mã số Model của chúng nằm trên vỏ máy phía sau của thiết bị

  • Đối với các dòng điện thoại từ iPhone 8 trở về sau, muốn tìm mã số Model của chúng thì bạn phải tháo khay gắn thẻ SIM ra và nhìn vào bên trong của khe này. Mã số Model của chúng nằm ở phía trên – mặt phía màn hình của thiết bị.

Mã số Model nằm trong khe SIM của thiết bị
Mã số Model nằm trong khe SIM của thiết bị

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.