Thỉnh thoảng, khi bạn gửi thư cho một người nào đó và bạn nhận lại được ngay một thư trả lời báo cho bạn biết rằng người đó đã nhận được thư của bạn nhưng hiện không thể trả lời được... Đây chính là thư đã được người nhận thiết lập để tự động trả lời khi họ bận việc gì đó mà không thể đọc và trả lời thư của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng hộp thư Gmail thì bạn cũng có thể làm được điều này vì đây là một trong những tính năng có sẵn được Gmail cung cấp cho người sử dụng.

Cài đặt tự động trả lời trong Gmail

  • Đăng nhập vào hộp thư Gmail của bạn và chọn Cài đặt.

Hộp thư Gmail
Hộp thư Gmail

  • Chọn bảng Cài đặt chung.

Cài đặt chung
Cài đặt chung

  • Chọn phần Tự động trả lời khi đi nghỉ. Đánh dấu chọn Bật tự động trả lời thư và nhấn vào ô Ngày đầu tiên, sẽ xuất hiện một bảng ngày tháng để bạn chọn thời điểm bắt đầu thực hiện việc tự động trả lời. Nhấn chuột vào hình mũi tên trái (<<) hoặc phải (>>) để thay đổi tháng và năm sau đó nhấn vào ngày để chọn.

Bật tự động trả lời thư
Bật tự động trả lời thư

  • Nhập Chủ đề và nội dung cho Thư trả lời.

Chủ đề và nội dung cho Thư trả lời
Chủ đề và nội dung cho Thư trả lời

  • Nếu muốn bạn cũng có thể chọn thời điểm kết thúc việc tự động trả lời thư này bằng cách đánh dấu vào ô Kết thúc và chọn ngày kết thúc.

Chọn thời điểm kết thúc việc tự động trả lời
Chọn thời điểm kết thúc việc tự động trả lời

  • Sau khi thực hiện xong, nhấn Lưu thay đổi để ghi nhớ các thiết lập này.

Lưu thay đổi
Lưu thay đổi

  • Lúc này phía trên hộp thư của bạn sẽ xuất hiện một thanh trạng thái báo cho biết bạn đang sử dụng chức năng Tự động trả lời.

Đang sử dụng chức năng Tự động trả lời
Đang sử dụng chức năng Tự động trả lời

  • Như vậy là từ thời điểm bạn chọn bắt đầu tự động trả lời trở đi, mỗi khi có người nào đó gửi thư đến cho bạn thì họ sẽ nhận được một thư tự động trả lời.

Thư tự động trả lời
Thư tự động trả lời

Bạn nên đặt Chủ đề và Nội dung thư tự động trả lời này sao cho người gửi biết đây chỉ là thư được tự động tạo ra để trả lời cho họ, đừng để họ hiểu lầm là bạn đã xem và trả lời.


BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.