Chức năng Cut (cắt) dùng để cất dữ liệu (văn bản, hình ảnh,...) đang được chọn vào bộ nhớ. Copy (sao chép) dùng để lưu dữ liệu đang được chọn vào bộ nhớ. Paste là chức năng giúp lấy các dữ liệu đang được lưu vào bộ nhớ để chèn vào ngay vị trí của dấu nháy.

Cách sử dụng công cụ Cut

  • Khi muốn cất dữ liệu (văn bản, hình ảnh,...) vào bộ nhớ, bạn hãy dùng chuột đánh dấu chọn dữ liệu này và nhấn vào nút Cut trên thanh công cụ hoặc truy cập vào trình đơn Edit và chọn Cut. Ngoài ra còn có thể nhấn nút phải chuột vào vùng chọn để chọn lệnh Cut từ trình đơn. Phím tắt của lệnh Cut là Ctrl+X.

Cách sử dụng công cụ Cut
Cách sử dụng công cụ Cut

Sau khi thực hiện lệnh này, dữ liệu sẽ trong văn bản sẽ bị xóa.

Cách sử dụng công cụ Copy

  • Khi muốn lưu dữ liệu (văn bản, hình ảnh,...) vào bộ nhớ, bạn hãy dùng chuột đánh dấu chọn dữ liệu này và nhấn vào nút Copy trên thanh công cụ hoặc truy cập vào trình đơn Edit và chọn Copy. Ngoài ra còn có thể nhấn nút phải chuột vào vùng chọn để chọn lệnh Copy từ trình đơn. Phím tắt của lệnh Copy là Ctrl+C.

Cách sử dụng công cụ Copy
Cách sử dụng công cụ Copy

Sau khi thực hiện lệnh này, dữ liệu sẽ trong văn bản vẫn được giữ nguyên.

Cách sử dụng công cụ Paste

  • Khi muốn chèn dữ liệu (văn bản, hình ảnh,...) từ bộ nhớ, bạn hãy đặt dấu nháy chuột tại vị trí cần chèn và nhấn vào nút Paste trên thanh công cụ hoặc truy cập vào trình đơn Edit và chọn Paste. Ngoài ra còn có thể nhấn nút phải chuột tại vị trí cần chèn và chọn lệnh Paste từ trình đơn. Phím tắt của lệnh Paste là Ctrl+V.

Cách sử dụng công cụ Paste
Cách sử dụng công cụ Paste

Sau khi thực hiện lệnh Paste, dữ liệu sẽ trong bộ nhớ vẫn còn được giữ lại, bạn có thể tiếp tục thực hiện lệnh Paste nhiều lần để chèn dữ liệu vào các vị trí khác.

  • Chức năng Paste chỉ chèn dữ liệu được thực hiện bởi lệnh Cut hoặc Copy mới nhất. 
  • Dùng chức năng Cut và Paste khi muốn di chuyển dữ liệu từ vị trí này đến vị trí khác. 
  • Dùng chức năng Copy và Paste khi muốn sao chép dữ liệu từ vị trí này đến vị trí khác. 
  • Các chức năng này có thể áp dụng cho việc di chuyển hoặc sao chép tất cả dữ liệu (bao gồm văn bản, hình ảnh, bảng biểu,...) giữa các chương trình khác với MS Word và ngược lại.

BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.