Chức năng Undo dùng để quay trở lại, khôi phục lại các trạng thái, thao tác đã thực hiện trước đó. Chức năng Redo giúp khôi phục lại những thao tác đã Undo. Nếu không có gì để Redo thì chức năng này sẽ trở thành Repeat, giúp lập lại thao tác vừa thực hiện thêm một lần nữa.

Sử dụng chức năng Undo

  • Khi muốn khôi phục lại một thao tác vừa thực hiện thì có thể nhấn vào nút Undo trên thanh công cụ hoặc vào trình đơn Edit và chọn Undo. Phím tắt của chức năng này là tổ hợp phím Ctrl+Z.

Sử dụng chức năng Undo
Sử dụng chức năng Undo

Sử dụng chức năng Redo

  • Nếu muốn thực hiện lại những thao tác đã Undo thì có thể nhấn vào nút Redo trên thanh công cụ hoặc vào trình đơn Edit và chọn Redo. Phím tắt của chức năng này là tổ hợp phím Ctrl+Y.

Sử dụng chức năng Redo
Sử dụng chức năng Redo

Sử dụng chức năng Repeat

  • Nếu muốn lập lại thao tác vừa thực hiện thêm một lần nữa thì vào trình đơn Edit và chọn Repeat. Phím tắt của chức năng này là tổ hợp phím Ctrl+Y.

Sử dụng chức năng Repeat
Sử dụng chức năng Repeat

  • Tùy theo thao tác mà công cụ RedoRepeat sẽ tự động chuyển đổi để phù hợp với nhu cầu sử dụng. 
  • Bên cạnh nút UndoRedo trên thanh công cụ còn có một trình đơn sổ xuống, trong đó có ghi lại các thao tác đã thực hiện. Người sử dụng có thể chọn Undo hoặc Redo đến thao tác nào tùy ý.
    Undo actions
    Undo actions

BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.