Địa chỉ và số điện thoại của các bến xe ở các tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,... 

Bến xe phía Bắc Thành phố Huế
Bến xe phía Bắc Thành phố Huế

Địa chỉ của các bến xe ở Thanh Hóa

Bến xe Nga Sơn

 • Địa chỉ: Quốc lộ 10, Nga Sơn, Thanh Hóa
 • Điện thoại: 02372244825

Bến xe Nông Cống

 • Địa chỉ: Nam Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa
 • Điện thoại: 02373680554

Bến xe Quảng Xương

 • Địa chỉ: Quảng Xương, Thanh Hóa
 • Điện thoại:

Bến xe Minh Lộc

 • Địa chỉ: Xã Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
 • Điện thoại:

Bến xe Sim

 • Địa chỉ: Xã Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa
 • Điện thoại:

Bến xe Ngọc Lặc

 • Địa chỉ: Thị Trấn Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa
 • Điện thoại:

Bến xe Như Thanh

 • Địa chỉ: Thị trấn Như Thanh, Như Thanh, Thanh Hóa
 • Điện thoại:

Bến xe Yên Mỹ

 • Địa chỉ: Thị trấn Yên Mỹ, Nông Cống, Thanh Hóa
 • Điện thoại:

Bến xe Hoằng Hóa

 • Địa chỉ: Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
 • Điện thoại: 02373645962

Bến xe Cẩm Thủy

 • Địa chỉ: Cẩm Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
 • Điện thoại:

Bến xe Vĩnh Lộc

 • Địa chỉ: Quốc lộ 217, Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
 • Điện thoại: 02373520799

Bến xe Sô Tô

 • Địa chỉ: Quảng Xương, Thanh Hóa
 • Điện thoại: 0912.16.51.51 - 0964022133

Bến xe Khách Nghi Sơn

 • Địa chỉ: Xã Nghi sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa
 • Điện thoại: 02373862480

Bến xe Cẩm Yên

 • Địa chỉ: Cẩm Yên, Thanh Hóa
 • Điện thoại: 0964 902 616, 0936 810 108

Bến xe Sầm Sơn

 • Địa chỉ: Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: 0912.16.51.51 / 0964022133

Bến xe Thường Xuân

 • Địa chỉ: Thường Xuân, Thanh Hóa
 • Điện thoại:

Bến xe Thành Thắng

 • Địa chỉ: Sầm Sơn, Thanh Hóa
 • Điện thoại: 0912.16.51.51, 0979.804.644

Bến xe phía Bắc Thanh Hóa

 • Địa chỉ: Số 418 Bà Triệu, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: 02373852102

Bến xe phía Nam Thanh Hóa

 • Địa chỉ: QL1A, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: 02373950264

Bến xe phía Tây Thanh Hóa

 • Địa chỉ: Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa
 • Điện thoại: 02373852642 - 02373850345

Bến xe khách thị trấn Thọ Xuân

 • Địa chỉ: Thị trấn thọ xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa
 • Điện thoại: 02373884414

Địa chỉ của các bến xe ở Nghệ An

Bến xe Yên Thành

 • Địa chỉ: Khối 1, thị trấn Yên Thành, Yên Thành, Nghệ An
 • Điện thoại:

Bến xe Tân Kì

 • Địa chỉ: Thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An
 • Điện thoại:

Bến xe Thanh Chương

 • Địa chỉ: Quốc lộ 46, Thị trấn Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An
 • Điện thoại: 02383823429

Bến xe Nghĩa Đàn

 • Địa chỉ: Thị xã Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Nghệ An
 • Điện thoại: 0972 177 868 - 0942646888

Bến xe thị xã Cửa Lò

 • Địa chỉ: Số 35 Sào Nam, Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An
 • Điện thoại:

Bến xe Tiên Kỳ

 • Địa chỉ: Xã Tiên Kỳ, Tân Kỳ, Nghệ An
 • Điện thoại:

Bến xe Hoàng Mai

 • Địa chỉ: Km383+800 QL1A, thị trấn Hoàng mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An
 • Điện thoại:

Bến xe Quỳ Hợp

 • Địa chỉ: Km11+200 khối 2, thị trấn Quỳ Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An
 • Điện thoại:

Bến xe Cửa Lò

 • Địa chỉ: Xã Nghi Thu, Cửa Lò, Nghệ An
 • Điện thoại:

Bến xe Con Cuông

 • Địa chỉ: Thị Trấn Con Cuông, Con Cuông, Nghệ An
 • Điện thoại:

Bến xe Đô Lương

 • Địa chỉ: Xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An
 • Điện thoại: 02383713897

Bến xe Vinh

 • Địa chỉ: Số 77 Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 02383844127

Địa chỉ của các bến xe ở Hà Tĩnh

Bến xe Hương Khê

 • Địa chỉ: Thị trấn Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh
 • Điện thoại:

Bến xe Đức Thọ

 • Địa chỉ: Quốc lộ 8A, Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh
 • Điện thoại:

Bến xe Kỳ Anh

 • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
 • Điện thoại:

Bến xe Tây Sơn, Hà Tĩnh

 • Địa chỉ: Km84+450 QL8, Thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • Điện thoại:

Bến xe Hồng Lĩnh

 • Địa chỉ: Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 02393835372, 02393570050

Bến xe Cẩm Xuyên

 • Địa chỉ: Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 02393861698

Bến xe Hà Tĩnh

 • Địa chỉ: 15 Đường Trần Phú, phường Trần Phú, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
 • Điện thoại:

Bến xe Hương Sơn

 • Địa chỉ: Quốc lộ 8A, Thị Trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 02393875053

Địa chỉ của các bến xe ở Quảng Bình

Bến xe Quy Đạt

 • Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quảng Bình
 • Điện thoại: 02323572480

Bến xe Lệ Thủy

 • Địa chỉ: Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
 • Điện thoại: 02323882380, 0912718732, 01683902276

Bến xe Hoàn Lão

 • Địa chỉ: Tiểu khu 1, Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình
 • Điện thoại: 02323863752

Bến xe Đồng Hới

 • Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, TX Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: 02323822150

Bến xe Ba Đồn

 • Địa chỉ: Khu Phố 1, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình
 • Điện thoại: 02323514190, 01278982555

Địa chỉ của các bến xe ở Quảng Trị

Bến xe phía bắc Đông Hà

 • Địa chỉ: Lê Duẩn, Đông Thanh, Đông Hà, Quảng Trị
 • Điện thoại: 02333524330

Bến xe Khe Sanh

 • Địa chỉ: Ngô Sĩ Liên, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị
 • Điện thoại: 02333880725

Bến xe Hải Lăng

 • Địa chỉ: Hùng Vương, Hải Lăng, Quảng Trị
 • Điện thoại: 02333873032

Bến xe liên tỉnh Quảng Trị

 • Địa chỉ: Phường 1, thị xã Quảng Trị, Quảng Trị
 • Điện thoại:

Bến xe Quảng Trị

 • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
 • Điện thoại: 02333862073

Bến xe Đông Hà

 • Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, TX Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 02333851488, 02333852193

Địa chỉ của các bến xe ở Thừa Thiên Huế

Bến xe Thành phố Huế

 • Địa chỉ: Số 6 Trần Hưng Đạo, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 02343534807

Bến xe Thuận An

 • Địa chỉ: Số 12 Trấn Hải Thành, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại:

Bến xe phía Bắc Thành phố Huế

 • Địa chỉ: Lý Thái Tổ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 02343522716

Bến xe phía Nam Thành phố Huế

 • Địa chỉ: Số 97A An Dương Vương, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 02343810667, 02343819381

 Xem thêm Địa chỉ của bến xe ở các tỉnh thành khu vực Nam Trung Bộ

BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.