Địa chỉ của các Chợ ở Biên Hòa - Đồng Nai: Biên Hòa, Bửu Hòa, Long Bình Tân, Sặt, Tam Hòa, Tân Hiệp, Tân Mai, Tân Phong, Định Quán, Phú lợi, Long Khánh, Long Thành, Phương Lâm, Dầu Giây,...

Địa chỉ của các Chợ ở Biên Hòa - Đồng Nai
Địa chỉ của các Chợ ở Biên Hòa - Đồng Nai

Địa chỉ của các Chợ ở Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai

Chợ A42

 • Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Trung Dũng
 • Điện Thoại: 0251 3822 869

Chợ An Bình

 • Địa chỉ: Khu phố 4, phường An Bình
 • Điện Thoại: 0251 3839 873

Chợ An Phước

 • Địa chỉ: Ấp 8, Xã An Phước
 • Điện Thoại: 0251 3523 330

Chợ Biên Hòa

 • Địa Chỉ : 18 Lý Thường Kiệt, Phường Thanh Bình
 • Điện Thoại: 0251 3846 604

Chợ Bình Đa

 • Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Bình Đa
 • Điện Thoại: 0251 3838 138

Chợ Bửu Hòa

 • Địa Chỉ : Ấp Tân Bình, Phường Bửu Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3855 633

Chợ Cây Chàm

 • Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Quang Vinh
 • Điện Thoại: 0251 3822 849

Chợ KDC Bửu Long (mới)

 • Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Bửu Long
 • Điện Thoại: 0251 3247 204

Chợ Khu phố - Bửu Long

 • Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Bửu Long
 • Điện Thoại: 0251 3951 228

Chợ Hãng Dầu

 • Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Quyết Thắng
 • Điện Thoại: 0251 3822 303

Chợ Hiệp Hòa

 • Địa chỉ: Ấp Nhất Hòa, Xã Hiệp Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3959 231

Chợ Hóa An

 • Địa chỉ: Ấp An Hòa, xã Hóa An
 • Điện Thoại: 0251 3958 490

Chợ Hòa Bình

 • Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Tân Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3981 518

Chợ Hội Am

 • Địa chỉ: Khu phố 9, Phường Hố Nai
 • Điện Thoại: 0251 3882 138

Chợ Khu phố 4 - Tân Biên

 • Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Tân Biên
 • Điện Thoại: 0251 3881 174

Chợ Khu phố 6 - Tân Biên

 • Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Tân Biên
 • Điện Thoại: 0251 3881 174

Chợ Khu phố 7 - Long Bình

 • Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Long Bình
 • Điện Thoại: 0251 3891 686

Chợ Khu phố 4, Khu phố 5 - Long Bình

 • Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Long Bình
 • Điện Thoại: 0251 3891 686

Chợ Khu phố 2 - Long Bình

 • Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Long Bình
 • Điện Thoại: 0251 3891 686

Chợ Km số 5 - Sông Trầu

 • Địa chỉ: Ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom
 • Điện Thoại:

Chợ Kỷ Niệm

 • Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Trung Dũng
 • Điện Thoại: 0251 3822 869

Chợ Lò Bò

 • Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Thanh Bình
 • Điện Thoại: 0251 3846 679

Chợ Long Bình

 • Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Long Bình
 • Điện Thoại: 0251 3891 686

Chợ Long Bình Tân

 • Địa Chỉ : C5 Lô 2 Khu phố 1, Phường Long Bình Tân
 • Điện Thoại: 0251 3831 848

Chợ Sặt

 • Địa Chỉ : Phường Tân Biên
 • Điện Thoại: 0251 3883 966

Chợ số 6 - Hố Nai

 • Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Hố Nai
 • Điện Thoại: 0251 3882 138

Chợ Tam Hiệp

 • Địa chỉ: Khu phố 9, Phường Tam Hiệp
 • Điện Thoại: 0251 3813 164

Chợ Tam Hòa

 • Địa Chỉ : Tổ 13, Khu phố 1, Phường Tam Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3815 692

Chợ Tân Hạnh

 • Địa chỉ: Xã Tân Hạnh
 • Điện Thoại: 0251 3955 115

Chợ Tân Hiệp

 • Địa Chỉ : Khu phố 2 Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp
 • Điện Thoại: 0251 3890 363

Chợ Tân Mai

 • Địa Chỉ : QL.15, Phường Tân Mai
 • Điện Thoại: 0251 3815 792

Chợ Tân Phong

 • Địa Chỉ : Khu phố 2, Phường Tân Phong
 • Điện Thoại: 0251 3829 235

Chợ Tân Tiến

 • Địa chỉ: Khu phố 6, phường Tân Tiến
 • Điện Thoại: 0251 3822 944

Chợ Tân Vạn

 • Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Tân Vạn
 • Điện Thoại: 0251 3859 334

Chợ Thái Bình

 • Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tân Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3981 518

Chợ Thánh Tâm

 • Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Tân Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3981 518

Chợ Trảng Dài

 • Địa chỉ: Phường Trãng Dài
 • Điện Thoại: 0251 3890 299

Địa chỉ của các Chợ ở huyện Định Quán - Đồng Nai

Chợ Phú Lợi

 • Địa Chỉ : Phố 2 Ấp 2, Xã Phú Lợi
 • Điện Thoại: 0251 3612 589

Chợ Gia Canh (Thị trấn)

 • Địa chỉ: Ấp Hiệp Quyết, Thị trấn Định Quán
 • Điện Thoại: 0251 3851 549

Chợ Suối Nho

 • Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Suối Nho
 • Điện Thoại: 0251 3874 584

Chợ Phú Túc

 • Địa chỉ: Ấp Chợ- Xã Phú Túc
 • Điện Thoại: 0251 3638 724

Chợ Phú Vinh

Địa chỉ: Xã Phú Vinh

Điện Thoại: 0251 3612 489

Chợ Chiều Túc Trưng

 • Địa chỉ: Ấp Hòa Bình, Xã Túc Trưng
 • Điện Thoại: 0251 3639 017

Chợ Phú Hòa

 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phú Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3629 535

Chợ Phú Cường

 • Địa chỉ: Ấp Phú Tân, Xã Phú Cường
 • Điện Thoại: 0251 3639 026

Chợ 102 - La Ngà

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã La Ngà
 • Điện Thoại: 0251 3853 849

Chợ 104 - Phú Ngọc

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Phú Ngọc
 • Điện Thoại: 0251 3853 748

Chợ 105 - Phú Ngọc

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Phú Ngọc
 • Điện Thoại: 0251 3853 015 hoặc 0251 3853 748

Chợ Lâm Trường III

 • Địa chỉ: Ấp 7, Xã Thanh Sơn
 • Điện Thoại: 0251 3635 012

Chợ Bến phà Thanh Sơn

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Thanh Sơn
 • Điện Thoại: 0251 3635 012

Chợ Phú Tân

 • Địa chỉ: Xã Phú Tân
 • Điện Thoại: 0251 3852 658

Chợ Bến phà 107

 • Địa chỉ: Ấp Hòa Thành, Xã Ngọc Định
 • Điện Thoại: 0251 3851 549 hoặc 0251 3853 670

Chợ Ngã ba 107

 • Địa chỉ: Ấp Hòa Trung, Xã Ngọc Định
 • Điện Thoại: 0251 3851 373

Chợ Gia Canh (Xã)

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Gia Canh
 • Điện Thoại: 0251 3626 345

Chợ Thị trấn Định Quán

 • Địa chỉ: Ấp Hiệp Đồng, Thị trấn Định Quán
 • Điện Thoại: 0251 3612

Chợ Vĩnh An - La Ngà

 • Địa chỉ: Ấp Vĩnh An, Xã La Ngà
 • Điện Thoại: 0251 3 853 849

Địa chỉ của các Chợ ở Thị xã Long Khánh - Đồng Nai

Chợ Bàu Cối

 • Địa chỉ: Ấp Bàu Cối, Xã Bảo Quang
 • Điện Thoại: 0251 3792 186

Chợ Bảo Vinh

 • Địa chỉ: Ấp Ruộng Hời, Xã Bảo Vinh
 • Điện Thoại: 0251 3792 061

Chợ Bình Lộc

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Bình Lộc
 • Điện Thoại: 0251 3788 290

Chợ Bảo Quang

 • Địa chỉ: Ấp Bảo Quang, Xã Bảo Quang
 • Địa chỉ: Chợ Hàng Gòn

Chợ Hàng Gòn

 • Ấp Hàng Gòn, Xã Hàng Gòn
 • Điện Thoại: 0251 3796 177

Chợ Long Khánh

 • Địa chỉ: Đường Hùng Vương
 • Điện Thoại: 0251 3877 142

Chợ Xuân Tân

 • Địa chỉ: Ấp Cẩm Tân, Xã Xuân Tân
 • Điện Thoại: 0251 3721 962

Chợ Xuân Lập

 • Địa chỉ: Ấp Trung Tâm, Xã Xuân Lập
 • Điện Thoại: 0251 3724 645

Chợ Xuân Thanh

 • Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, Phường Xuân Thanh
 • Điện Thoại: 0251 3785 050 hoặc 0251 3785 051

Địa chỉ của các Chợ ở Huyện Long Thành - Đồng Nai

Chợ An Bình

 • Địa Chỉ: Ấp 8, Xã An Phước
 • Điện Thoại:  0251 3523 330

Chợ An Viễng

 • Địa chỉ: Ấp An Viễng, Xã Bình An
 • Điện Thoại:

Chợ Ấp 1 - Bàu Cạn

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Bàu Cạn
 • Điện Thoại: 0251 3553 020

Chợ Ấp 6 - Bàu Cạn

 • Địa chỉ: Ấp 6, Xã Bàu Cạn
 • Điện Thoại: 0251 3553 020

Chợ Bến Gỗ

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã An Hoà
 • Điện Thoại: 0251 3831 039

Chợ Bình Sơn

 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bình Sơn
 • Điện Thoại: 0251 3533 453

Chợ Cẩm Đường

 • Địa chỉ: Ấp Cẩm Đường, Xã Cẩm Đường
 • Điện Thoại: 0251 3535 012

Chợ Long An

 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Long An
 • Điện Thoại: 0251 3525615

Chợ Long Thành

 • Địa Chỉ: Phước Hải, Thị trấn Long Thành
 • Điện Thoại:  0251 3844 116

Chợ Tân Mai 2

 • Địa chỉ: Xã Phước Tân
 • Điện Thoại: 0251 39340 434

Chợ Ấp 2 Phước Bình

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Phước Bình
 • Điện Thoại: 0251 3841 426

Chợ Phước Hòa

 • Địa chỉ: Ấp Phước Hòa, Xã Long Phước
 • Điện Thoại: 0251 3558 052

Chợ Phước Tân

 • Địa chỉ: Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân
 • Điện Thoại: 0251 3934 0434

Chợ Phước Thái

 • Địa Chỉ: Ấp 1C, Xã Phước Thái
 • Điện Thoại: 0251 3841 932

Chợ Suối Quýt

 • Địa chỉ: Ấp Suốt Quýt, Xã Cẩm Đường
 • Điện Thoại: 0251 3535 01

Chợ Tân Hiệp

 • Địa chỉ: Ấp 6, Xã Tân Hiệp
 • Điện Thoại: 0251 3541632

Địa chỉ của các Chợ ở Huyện Tân Phú - Đồng Nai

Chợ 13 - Phú Lập

 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phú Lập
 • Điện thoai: 0251 3791 028

Chợ 138 - Phú Sơn

 • Địa chỉ: Ấp Phú Lâm, Xã Phú Sơn
 • Điện thoai: 0251 3858 263 hoặc 0251 3063 087

Chợ Đắc Lua

 • Địa chỉ: Ấp 12, Xã Đắc Lua
 • Điện thoai: 0251 3884 011

Chợ Nam Cát Tiên

 • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Nam Cát Tiên
 • Điện thoai: 0251 3669 052

Chợ Núi Tượng

 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Núi Tượng
 • Điện thoai: 0251 3791 166

Chợ Phú Điền

 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phú Điền
 • Điện thoai: 0251 3856 606

Chợ Phú Lộc

 • Địa chỉ: Ấp 6, Xã Phú Lộc
 • Điện thoai: 0251 3690 505

Chợ Phú Thịnh

 • Địa chỉ: Ấp 6, xã Phú Thịnh
 • Điện thoai: 0251 3690 155

Chợ Phú Xuân

 • Địa chỉ: Ấp Ngọc Lâm, Xã Phú Xuân
 • Điện thoai: 0251 3655 199

Chợ Phương Lâm

 • Địa chỉ: Ấp Phương Mai 1, Xã Phú Lâm
 • Điện thoai: 0251 3858 738

Chợ Trà Cổ

 • Địa chỉ: Khóm 7, khu 5, Thị trấn Tân Phú
 • Điện thoai: 0251 3856 072

Địa chỉ của các Chợ ở Huyện Thống Nhất - Đồng Nai

Chợ 9/4

 • Địa chỉ: Ấp 9/4, Xã Xuân Thạnh
 • Điện Thoại: 0251 3724 775

Chợ Ấp 5

 • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Lộ 25
 • Điện Thoại: 0251 3964 717

Chợ Dầu Giây

 • Địa Chỉ : Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2
 • Điện Thoại: 0251 3762 545

Chợ Dốc Mơ

 • Địa chỉ: Ấp Dốc Mơ 1, Xã Gia Tân 1
 • Điện Thoại: 0251 3764 155

Chợ Hưng Lộc

 • Địa chỉ: Ấp Hưng Thạnh, Xã Hưng Lộc
 • Điện Thoại: 0251 3761 621

Chợ Nguyễn Huệ

 • Địa chỉ: Ấp Nguyễn Huệ, Xã Quang Trung
 • Điện Thoại: 0251 3867 927

Chợ Chiều Phan Bội Châu

 • Địa chỉ: Ấp Phan Bội Châu, Xã Bàu Hàm 2
 • Điện Thoại: 0251 3770255

Chợ Phúc Nhạc

 • Địa chỉ: ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3
 • Điện Thoại: 0251 3766 044

Chợ Tân Lập

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Lộ 25
 • Điện Thoại: 0251 3963 353

Chợ Thống Nhất

 • Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Thống Nhất
 • Điện Thoại: 0251 3882 270

Chợ Trần Hưng Đạo

 • Địa chỉ: Ấp Trần Hưng Đạo, Xã Xuân Thạnh
 • Điện Thoại: 0251 3724 775

Chợ Võ Dõng

 • Địa chỉ: Ấp Võ Dõng, Xã Gia Kiệm
 • Điện Thoại: 0251 3867 117

Chợ Xuân Thạnh

 • Địa chỉ: Ấp 9/4, Xã Xuân Thạnh
 • Điện Thoại: 0251 3724 775

Chợ Xuân Thiện (Cây Me)

 • Địa chỉ: Ấp Tín Nghĩa, Xã Xuân Thiện
 • Điện Thoại: 0251 3867 285

Địa chỉ của các Chợ ở Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

Chợ Đại Phước

 • Địa chỉ: ĐT 769, Ấp Phước Lý, Xã Đại Phước
 • Điện Thoại: 0251 3582 635 - 0251 3582 636

Chợ Phước Thiền

 • Địa chỉ: Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền
 • Điện Thoại: 0251 3242 813

Chợ Phú Hữu

 • Địa chỉ: Ấp Cát Lái, xã Phú Hữu
 • Điện Thoại:

Chợ Giồng Ông Đông

 • Địa chỉ: Xã Phú Đông
 • Điện Thoại: 0251 3518 205

Chợ Hiệp Phước

 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Hiệp Phước
 • Điện Thoại: 0251 3540 028

Chợ Ấp 1 - Long Thọ

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Long Thọ
 • Điện Thoại:

Chợ Ấp 4- Long Thọ

 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Long Thọ
 • Điện Thoại:

Chợ Sơn Hà

 • Địa chỉ: Ấp Sơn Hà, Xã Vĩnh Thanh
 • Điện Thoại: 0251 3519 280

Chợ Phước An

 • Địa chỉ: Ấp Bà Trường, Xã Phước An
 • Điện Thoại:

Chợ Phú Thạnh

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Phú Thạnh
 • Điện Thoại: 0251 3518 230

Chợ Phước Khánh

 • Địa chỉ: Xã Phước Khánh
 • Điện Thoại:

Chợ Phú Hội

 • Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
 • Điện Thoại: 0251 3521 283

Chợ Ấp 3 - Hiệp Phước

 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Hiệp Phước
 • Điện Thoại:

Chợ Phú Đông (Giồng Ông Đông)

 • Địa chỉ: Xã Phú Đông
 • Điện Thoại: 0251 3518 205

Chợ Vĩnh Thanh (Sơn Hà)

 • Địa chỉ: Ấp Sơn Hà, Xã Vĩnh Thanh
 • Điện Thoại:

Địa chỉ của các Chợ ở Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Chợ Thị trấn Vĩnh An

 • Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Vĩnh An
 • Điện Thoại: 0251 3960 456

Chợ Tân Bình

 • Địa chỉ: Ấp Bình Phước, Xã Tân Bình
 • Điện Thoại: 0251 3824 065

Chợ Vĩnh Tân (mới)

 • Địa chỉ: Xã Vĩnh Tân
 • Điện Thoại: 0251 3861 883

Chợ Thạnh Phú

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Thạnh Phú
 • Điện Thoại: 0251 3865 016

Chợ Hiếu Liêm

 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Hiếu Liêm
 • Điện Thoại: 0251 3929 359

Chợ Mã Đà

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Mã Đà
 • Điện Thoại: 0251 3960 249

Chợ Phú Lý

 • Địa chỉ: xã Phú Lý
 • Điện Thoại: 0251 3862 612

Chợ Khu phố 1

 • Địa chỉ: Thị trấn Trị An, huyện Vính Cửu, Đồng Nai
 • Điện Thoại: 0251 3861 267

Chợ Tân An

 • Địa chỉ: Xã Tân An
 • Điện Thoại: 0251 3927 057

Địa chỉ của các Chợ ở Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

Chợ Trảng Bom

 • Địa chỉ: KP 1, Thị trấn Trảng Bom
 • Điện Thoại: 0251 3925 044

Chợ Trà Cổ

 • Địa chỉ: ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh
 • Điện Thoại: 0251 3866 502

Chợ Đông Hòa

 • Địa chỉ: ấp Hòa Bình, xã Bình Minh
 • Điện Thoại: 0251 3868 228

Chợ An Chu

 • Địa chỉ: ấp An Chu, xã Bắc Sơn
 • Điện Thoại: 0251 3869 045

Chợ Cây Gáo

 • Địa chỉ: ấp Tân Lập 1, Xã Cây Gáo
 • Điện Thoại: 0251 3925 044

Chợ Khu công nghiệp

 • Địa chỉ: ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn
 • Điện Thoại:

Chợ Sông Trầu

 • Địa chỉ: ấp 5, xã Sông Trầu
 • Điện Thoại: 0251 3869 045

Chợ Bờ Hồ

 • Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Trảng Bom
 • Điện Thoại: 0251 3676 319

Chợ Hưng Long

 • Địa chỉ: ấp Hưng Long, Xã Hưng Thịnh
 • Điện Thoại: 0251 3868 109

Chợ nhỏ Tân Bắc

 • Địa chỉ: ấp Tân Bắc, Xã Bình Minh
 • Điện Thoại: 0251 3864 884

Chợ Cây Điệp

 • Địa chỉ: ấp Cây Điệp, Xã Cây Gáo
 • Điện Thoại: 0251 3925 044

Chợ Hưng Thịnh

 • Địa chỉ: ấp Hưng Bình, Xã Hưng Thịnh
 • Điện Thoại: 0251 3868 109

Chợ Lộc Hòa

 • Địa chỉ: ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3866 222

Chợ Sông Thao

 • Địa chỉ: Xã Sông Thao
 • Điện Thoại: 0251 3760 660

Chợ Giang Điền

 • Địa chỉ: ấp Xây dựng, Xã Giang Điền
 • Điện Thoại: 0251 3923 440

Chợ An Viễn

 • Địa chỉ: ấp 2, Xã An Viễn
 • Điện Thoại: 0251 3899 113

Chợ Đồi 61

 • Địa chỉ: ấp Tân Phát, xã Đồi 61
 • Điện Thoại: 0251 3538 946 - 0251 3866 537

Chợ Bàu Hàm

 • Địa chỉ: ấp Tân Hoa, Xã Bàu Hàm
 • Điện Thoại: 0251 3760 097

Chợ Trường An

 • Địa chỉ: ấp Trường An, Xã Thanh Bình
 • Điện Thoại: 0251 3925 089

Chợ Thanh Hóa

 • Địa chỉ: Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3
 • Điện Thoại:

Địa chỉ của các Chợ ở Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai

Chợ Xuân Đà

 • Địa chỉ: QL 1, Ấp 3, Xã Xuân Tâm
 • Điện Thoại: 0251 3758 876

Chợ Ấp 2  - Xuân Hưng

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Xuân Hưng
 • Điện Thoại: 0251 3873 014

Chợ Xuân Thọ

 • Địa chỉ: Ấp Thọ Chánh, Xã Xuân Thọ
 • Điện Thoại: 0251 3731 224 - 0251 3731 226

Chợ Suối Cát

 • Địa chỉ: Ấp Suốt Cát 1, Xã Suối Cát
 • Điện Thoại: 0251 3871 104

Chợ Bảo Hòa

 • Địa chỉ: QL 1, ấp Hoà Hợp, Xã Bảo Hoà
 • Điện Thoại: 0251 3741 588

Chợ Gia Ray

 • Địa chỉ: Ấp Trung Nghĩa, Xã Xuân Trường
 • Điện Thoại: 0251 3753 120

Chợ Xuân Hòa

 • Địa chỉ: Ấp 3, xã Xuân Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3750 114

Chợ Xuân Lộc

 • Địa chỉ: Số 1, Khu 4, Thị trấn Gia Ray
 • Điện Thoại: 0251 3871 258

Chợ Bình Xuân

 • Địa chỉ: ấp Bình Xuân, Xã Xuân Phú
 • Điện Thoại: 0251 3871 188

Chợ Bình Hòa

 • Địa chỉ: ấp Bình Hòa, Xã Xuân Phú
 • Điện Thoại: 0251 3871 188

Chợ Thọ Lộc

 • Địa chỉ: Ấp Thọ Lộc, Xã Xuân Thọ
 • Điện Thoại: 0251 3731 224

Chợ Lăng Minh

 • Địa chỉ: Xã Lăng Minh
 • Điện Thoại: 0251 3748 081

Chợ Tân Hữu

 • Địa chỉ: Ấp Tân Hữu, Xã Xuân Thành
 • Điện Thoại: 0251 3751 530

Chợ Xuân Bắc

 • Địa chỉ: Ấp 2B, Xã Xuân Bắc
 • Điện Thoại: 0251 3874 020

Chợ ấp Tam Hiệp

 • Địa chỉ: Ấp Tam Hiệp, Xã Xuân Hiệp
 • Điện Thoại: 0251 3871 345

Chợ Bảo Định

 • Địa chỉ: Ấp Bảo Định, Xã Xuân Định
 • Điện Thoại: 0251 3714 010

Chợ Bình Xuân

 • Địa chỉ: Ấp Bình Xuân, Xã Xuân Phú
 • Điện Thoại:

Địa chỉ của các Chợ ở Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Chợ Sông Ray

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Sông Ray
 • Điện Thoại: 0251 3712 111

Chợ Bảo Bình

 • Địa chỉ: Ấp Tân Bảo, Xã Bảo Bình
 • Điện Thoại: 0251 3718 227

Chợ Xuân Mỹ

 • Địa chỉ: Ấp Láng Lớn, Xã Xuân Mỹ
 • Điện Thoại: 0251 3790 758

Chợ Ấp 1 - Xuân Tây

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Xuân Tây
 • Điện Thoại:

Chợ Bể Bạc

 • Địa chỉ: Xã Xuân Đông
 • Điện Thoại: 0251 3713 054

Chợ Láng Me

 • Địa chỉ: Ấp Láng Me, Xã Xuân Đông
 • Điện Thoại: 0251 3713 864

Chợ Cọ Dầu

 • Địa chỉ: Xã Xuân Đông
 • Điện Thoại: 0251 3713 054

Chợ Ấp 10 - Xuân Tây

 • Địa chỉ: Ấp 10, Xã Xuân Tây
 • Điện Thoại: 0251 3713 626

Chợ Nam Hà

 • Địa chỉ: Ấp Nam Hà, Xã Xuân Bảo
 • Điện Thoại: 0251 3875 026

Chợ Ấp 1 - Xuân Đường

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Xuân Đường
 • Điện Thoại: 0251 3727 090

Chợ Ấp 2 - Xuân Đường

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Xuân Đường
 • Điện Thoại: 0251 3727 090

Chợ Ấp 4 - Thừa Đức

 • Địa chỉ: Ấp 4, Thừa Đức
 • Điện Thoại: 0251 3727 092

Chợ Xuân Quế

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Xuân Quế
 • Điện Thoại: 0251 3720 272

Chợ Lâm San

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Lâm San
 • Điện Thoại:

Chợ Nhân Nghĩa

 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Nhân Nghĩa
 • Điện Thoại: 0251 3798 479

Chợ Sông Nhạn

 • Địa chỉ: Ấp 61, Xã Sông Nhạn
 • Điện Thoại: 0251 3729 128

Chợ Long Giao

 • Địa chỉ: Xã Long Giao
 • Điện Thoại: 0251 3878 025

Chợ Xuân Bảo

 • Địa chỉ: Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bảo
 • Điện Thoại: 0251 3875 026

BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.