TP.BIÊN HÒA:

 • BQL CHỢ BIÊN HÒA
  Địa chỉ : 18 LÝ THƯỜNG KIỆT, P.THANH BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3846604
 • BQL CHỢ BỬU HÒA
  Địa chỉ : ẤP TÂN BÌNH, P.BỬU HÒA, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3855633
 • BQL CHỢ LONG BÌNH TÂN
  Địa chỉ : C5 LÔ 2 KP1 P.LONG BÌNH TÂN, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3831848
 • BQL CHỢ SẶT
  Địa chỉ : P.TÂN BIÊN, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3883966
 • BQL CHỢ TAM HÒA
  Địa chỉ : TỔ 13 KHU VỰC CHỢ KP1 P.TAM HÒA, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3815692
 • BQL CHỢ TÂN HIỆP
  Địa chỉ : KP2 ĐỒNG KHỞI, P.TÂN HIỆP, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3890363
 • BQL CHỢ TÂN MAI
  Địa chỉ : QL15, P.TÂN MAI, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3815792
 • BQL CHỢ TÂN PHONG
  Địa chỉ : KP2 P.TÂN PHONG, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3829235
 • CH CHỢ BIÊN HÒA - CN TMDV BIÊN HÒA
  Địa chỉ : VÕ TÁNH, P.THANH BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3842579

H.ĐỊNH QUÁN:

 
 • BQL CHỢ ĐỊNH QUÁN
  Địa chỉ : ẤP HIỆP ĐỒNG, TT.ĐỊNH QUÁN, H.ĐỊNH QUÁN, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3612499
 • BQL CHỢ PHÚ LỢI
  Địa chỉ : PHỐ 2 ẤP 2, X.PHÚ LỢI, H.ĐỊNH QUÁN, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3612589

TX.LONG KHÁNH:

 • BQL CHỢ LONG KHÁNH
  Địa chỉ : CHỢ LONG KHÁNH P.XUÂN TRUNG, TX.LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3784746

H.LONG THÀNH:

 • BQL CHỢ LONG THÀNH
  Địa chỉ : PHƯỚC HẢI TT.LONG THÀNH, H.LONG THÀNH, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3844116
 • BQL CHỢ PHƯỚC THÁI
  Địa chỉ : ẤP 1C, X.PHƯỚC THÁI, H.LONG THÀNH, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3841932
 • SẠP BÁN QUẦN ÁO CHỢ LONG THÀNH
  Địa chỉ : TỔ 15 VĂN HẢI H.LONG THÀNH, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3845654

H.TÂN PHÚ:

 • BQL CHỢ 13
  Địa chỉ : ẤP 3, X.PHÚ LẬP, H.TÂN PHÚ, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3791712
 • BQL CHỢ PHƯƠNG LÂM
  Địa chỉ : X.PHÚ LÂM, H.TÂN PHÚ, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3858305

H.THỐNG NHẤT:

 • BQL CHỢ DẦU GIÂY
  Địa chỉ : CHỢ DẦU GIÂY X.BÀU HÀM 2, H.THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI
  Điện thoại: (061)3762545

(st)