Địa chỉ của các Chợ ở Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai

Chợ A42

 • Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Trung Dũng
 • Điện Thoại: 0251 3822 869

Chợ An Bình

 • Địa chỉ: Khu phố 4, phường An Bình
 • Điện Thoại: 0251 3839 873

Chợ An Phước

 • Địa chỉ: Ấp 8, Xã An Phước
 • Điện Thoại: 0251 3523 330

Chợ Biên Hòa

 • Địa Chỉ : 18 Lý Thường Kiệt, Phường Thanh Bình
 • Điện Thoại: 0251 3846 604

Chợ Bình Đa

 • Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Bình Đa
 • Điện Thoại: 0251 3838 138

Chợ Bửu Hòa

 • Địa Chỉ : Ấp Tân Bình, Phường Bửu Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3855 633

Chợ Cây Chàm

 • Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Quang Vinh
 • Điện Thoại: 0251 3822 849

Chợ KDC Bửu Long (mới)

 • Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Bửu Long
 • Điện Thoại: 0251 3247 204

Chợ Khu phố - Bửu Long

 • Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Bửu Long
 • Điện Thoại: 0251 3951 228

Chợ Hãng Dầu

 • Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Quyết Thắng
 • Điện Thoại: 0251 3822 303

Chợ Hiệp Hòa

 • Địa chỉ: Ấp Nhất Hòa, Xã Hiệp Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3959 231

Chợ Hóa An

 • Địa chỉ: Ấp An Hòa, xã Hóa An
 • Điện Thoại: 0251 3958 490

Chợ Hòa Bình

 • Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Tân Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3981 518

Chợ Hội Am

 • Địa chỉ: Khu phố 9, Phường Hố Nai
 • Điện Thoại: 0251 3882 138

Chợ Khu phố 4 - Tân Biên

 • Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Tân Biên
 • Điện Thoại: 0251 3881 174

Chợ Khu phố 6 - Tân Biên

 • Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Tân Biên
 • Điện Thoại: 0251 3881 174

Chợ Khu phố 7 - Long Bình

 • Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Long Bình
 • Điện Thoại: 0251 3891 686

Chợ Khu phố 4, Khu phố 5 - Long Bình

 • Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Long Bình
 • Điện Thoại: 0251 3891 686

Chợ Khu phố 2 - Long Bình

 • Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Long Bình
 • Điện Thoại: 0251 3891 686

Chợ Km số 5 - Sông Trầu

 • Địa chỉ: Ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom
 • Điện Thoại:

Chợ Kỷ Niệm

 • Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Trung Dũng
 • Điện Thoại: 0251 3822 869

Chợ Lò Bò

 • Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Thanh Bình
 • Điện Thoại: 0251 3846 679

Chợ Long Bình

 • Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Long Bình
 • Điện Thoại: 0251 3891 686

Chợ Long Bình Tân

 • Địa Chỉ : C5 Lô 2 Khu phố 1, Phường Long Bình Tân
 • Điện Thoại: 0251 3831 848

Chợ Sặt

 • Địa Chỉ : Phường Tân Biên
 • Điện Thoại: 0251 3883 966

Chợ số 6 - Hố Nai

 • Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Hố Nai
 • Điện Thoại: 0251 3882 138

Chợ Tam Hiệp

 • Địa chỉ: Khu phố 9, Phường Tam Hiệp
 • Điện Thoại: 0251 3813 164

Chợ Tam Hòa

 • Địa Chỉ : Tổ 13, Khu phố 1, Phường Tam Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3815 692

Chợ Tân Hạnh

 • Địa chỉ: Xã Tân Hạnh
 • Điện Thoại: 0251 3955 115

Chợ Tân Hiệp

 • Địa Chỉ : Khu phố 2 Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp
 • Điện Thoại: 0251 3890 363

Chợ Tân Mai

 • Địa Chỉ : QL.15, Phường Tân Mai
 • Điện Thoại: 0251 3815 792

Chợ Tân Phong

 • Địa Chỉ : Khu phố 2, Phường Tân Phong
 • Điện Thoại: 0251 3829 235

Chợ Tân Tiến

 • Địa chỉ: Khu phố 6, phường Tân Tiến
 • Điện Thoại: 0251 3822 944

Chợ Tân Vạn

 • Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Tân Vạn
 • Điện Thoại: 0251 3859 334

Chợ Thái Bình

 • Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tân Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3981 518

Chợ Thánh Tâm

 • Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Tân Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3981 518

Chợ Trảng Dài

 • Địa chỉ: Phường Trãng Dài
 • Điện Thoại: 0251 3890 299

Địa chỉ của các Chợ ở huyện Định Quán - Đồng Nai

Chợ Phú Lợi

 • Địa Chỉ : Phố 2 Ấp 2, Xã Phú Lợi
 • Điện Thoại: 0251 3612 589

Chợ Gia Canh (Thị trấn)

 • Địa chỉ: Ấp Hiệp Quyết, Thị trấn Định Quán
 • Điện Thoại: 0251 3851 549

Chợ Suối Nho

 • Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Suối Nho
 • Điện Thoại: 0251 3874 584

Chợ Phú Túc

 • Địa chỉ: Ấp Chợ- Xã Phú Túc
 • Điện Thoại: 0251 3638 724

Chợ Phú Vinh

Địa chỉ: Xã Phú Vinh

Điện Thoại: 0251 3612 489

Chợ Chiều Túc Trưng

 • Địa chỉ: Ấp Hòa Bình, Xã Túc Trưng
 • Điện Thoại: 0251 3639 017

Chợ Phú Hòa

 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phú Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3629 535

Chợ Phú Cường

 • Địa chỉ: Ấp Phú Tân, Xã Phú Cường
 • Điện Thoại: 0251 3639 026

Chợ 102 - La Ngà

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã La Ngà
 • Điện Thoại: 0251 3853 849

Chợ 104 - Phú Ngọc

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Phú Ngọc
 • Điện Thoại: 0251 3853 748

Chợ 105 - Phú Ngọc

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Phú Ngọc
 • Điện Thoại: 0251 3853 015 hoặc 0251 3853 748

Chợ Lâm Trường III

 • Địa chỉ: Ấp 7, Xã Thanh Sơn
 • Điện Thoại: 0251 3635 012

Chợ Bến phà Thanh Sơn

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Thanh Sơn
 • Điện Thoại: 0251 3635 012

Chợ Phú Tân

 • Địa chỉ: Xã Phú Tân
 • Điện Thoại: 0251 3852 658

Chợ Bến phà 107

 • Địa chỉ: Ấp Hòa Thành, Xã Ngọc Định
 • Điện Thoại: 0251 3851 549 hoặc 0251 3853 670

Chợ Ngã ba 107

 • Địa chỉ: Ấp Hòa Trung, Xã Ngọc Định
 • Điện Thoại: 0251 3851 373

Chợ Gia Canh (Xã)

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Gia Canh
 • Điện Thoại: 0251 3626 345

Chợ Thị trấn Định Quán

 • Địa chỉ: Ấp Hiệp Đồng, Thị trấn Định Quán
 • Điện Thoại: 0251 3612

Chợ Vĩnh An - La Ngà

 • Địa chỉ: Ấp Vĩnh An, Xã La Ngà
 • Điện Thoại: 0251 3 853 849

Địa chỉ của các Chợ ở Thị xã Long Khánh - Đồng Nai

Chợ Bàu Cối

 • Địa chỉ: Ấp Bàu Cối, Xã Bảo Quang
 • Điện Thoại: 0251 3792 186

Chợ Bảo Vinh

 • Địa chỉ: Ấp Ruộng Hời, Xã Bảo Vinh
 • Điện Thoại: 0251 3792 061

Chợ Bình Lộc

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Bình Lộc
 • Điện Thoại: 0251 3788 290

Chợ Bảo Quang

 • Địa chỉ: Ấp Bảo Quang, Xã Bảo Quang
 • Địa chỉ: Chợ Hàng Gòn

Chợ Hàng Gòn

 • Ấp Hàng Gòn, Xã Hàng Gòn
 • Điện Thoại: 0251 3796 177

Chợ Long Khánh

 • Địa chỉ: Đường Hùng Vương
 • Điện Thoại: 0251 3877 142

Chợ Xuân Tân

 • Địa chỉ: Ấp Cẩm Tân, Xã Xuân Tân
 • Điện Thoại: 0251 3721 962

Chợ Xuân Lập

 • Địa chỉ: Ấp Trung Tâm, Xã Xuân Lập
 • Điện Thoại: 0251 3724 645

Chợ Xuân Thanh

 • Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, Phường Xuân Thanh
 • Điện Thoại: 0251 3785 050 hoặc 0251 3785 051

Địa chỉ của các Chợ ở Huyện Long Thành - Đồng Nai

Chợ An Bình

 • Địa Chỉ: Ấp 8, Xã An Phước
 • Điện Thoại:  0251 3523 330

Chợ An Viễng

 • Địa chỉ: Ấp An Viễng, Xã Bình An
 • Điện Thoại:

Chợ Ấp 1 - Bàu Cạn

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Bàu Cạn
 • Điện Thoại: 0251 3553 020

Chợ Ấp 6 - Bàu Cạn

 • Địa chỉ: Ấp 6, Xã Bàu Cạn
 • Điện Thoại: 0251 3553 020

Chợ Bến Gỗ

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã An Hoà
 • Điện Thoại: 0251 3831 039

Chợ Bình Sơn

 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bình Sơn
 • Điện Thoại: 0251 3533 453

Chợ Cẩm Đường

 • Địa chỉ: Ấp Cẩm Đường, Xã Cẩm Đường
 • Điện Thoại: 0251 3535 012

Chợ Long An

 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Long An
 • Điện Thoại: 0251 3525615

Chợ Long Thành

 • Địa Chỉ: Phước Hải, Thị trấn Long Thành
 • Điện Thoại:  0251 3844 116

Chợ Tân Mai 2

 • Địa chỉ: Xã Phước Tân
 • Điện Thoại: 0251 39340 434

Chợ Ấp 2 Phước Bình

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Phước Bình
 • Điện Thoại: 0251 3841 426

Chợ Phước Hòa

 • Địa chỉ: Ấp Phước Hòa, Xã Long Phước
 • Điện Thoại: 0251 3558 052

Chợ Phước Tân

 • Địa chỉ: Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân
 • Điện Thoại: 0251 3934 0434

Chợ Phước Thái

 • Địa Chỉ: Ấp 1C, Xã Phước Thái
 • Điện Thoại: 0251 3841 932

Chợ Suối Quýt

 • Địa chỉ: Ấp Suốt Quýt, Xã Cẩm Đường
 • Điện Thoại: 0251 3535 01

Chợ Tân Hiệp

 • Địa chỉ: Ấp 6, Xã Tân Hiệp
 • Điện Thoại: 0251 3541632

Địa chỉ của các Chợ ở Huyện Tân Phú - Đồng Nai

Chợ 13 - Phú Lập

 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phú Lập
 • Điện thoai: 0251 3791 028

Chợ 138 - Phú Sơn

 • Địa chỉ: Ấp Phú Lâm, Xã Phú Sơn
 • Điện thoai: 0251 3858 263 hoặc 0251 3063 087

Chợ Đắc Lua

 • Địa chỉ: Ấp 12, Xã Đắc Lua
 • Điện thoai: 0251 3884 011

Chợ Nam Cát Tiên

 • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Nam Cát Tiên
 • Điện thoai: 0251 3669 052

Chợ Núi Tượng

 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Núi Tượng
 • Điện thoai: 0251 3791 166

Chợ Phú Điền

 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phú Điền
 • Điện thoai: 0251 3856 606

Chợ Phú Lộc

 • Địa chỉ: Ấp 6, Xã Phú Lộc
 • Điện thoai: 0251 3690 505

Chợ Phú Thịnh

 • Địa chỉ: Ấp 6, xã Phú Thịnh
 • Điện thoai: 0251 3690 155

Chợ Phú Xuân

 • Địa chỉ: Ấp Ngọc Lâm, Xã Phú Xuân
 • Điện thoai: 0251 3655 199

Chợ Phương Lâm

 • Địa chỉ: Ấp Phương Mai 1, Xã Phú Lâm
 • Điện thoai: 0251 3858 738

Chợ Trà Cổ

 • Địa chỉ: Khóm 7, khu 5, Thị trấn Tân Phú
 • Điện thoai: 0251 3856 072

Địa chỉ của các Chợ ở Huyện Thống Nhất - Đồng Nai

Chợ 9/4

 • Địa chỉ: Ấp 9/4, Xã Xuân Thạnh
 • Điện Thoại: 0251 3724 775

Chợ Ấp 5

 • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Lộ 25
 • Điện Thoại: 0251 3964 717

Chợ Dầu Giây

 • Địa Chỉ : Chợ Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2
 • Điện Thoại: 0251 3762 545

Chợ Dốc Mơ

 • Địa chỉ: Ấp Dốc Mơ 1, Xã Gia Tân 1
 • Điện Thoại: 0251 3764 155

Chợ Hưng Lộc

 • Địa chỉ: Ấp Hưng Thạnh, Xã Hưng Lộc
 • Điện Thoại: 0251 3761 621

Chợ Nguyễn Huệ

 • Địa chỉ: Ấp Nguyễn Huệ, Xã Quang Trung
 • Điện Thoại: 0251 3867 927

Chợ Chiều Phan Bội Châu

 • Địa chỉ: Ấp Phan Bội Châu, Xã Bàu Hàm 2
 • Điện Thoại: 0251 3770255

Chợ Phúc Nhạc

 • Địa chỉ: ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3
 • Điện Thoại: 0251 3766 044

Chợ Tân Lập

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Lộ 25
 • Điện Thoại: 0251 3963 353

Chợ Thống Nhất

 • Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Thống Nhất
 • Điện Thoại: 0251 3882 270

Chợ Trần Hưng Đạo

 • Địa chỉ: Ấp Trần Hưng Đạo, Xã Xuân Thạnh
 • Điện Thoại: 0251 3724 775

Chợ Võ Dõng

 • Địa chỉ: Ấp Võ Dõng, Xã Gia Kiệm
 • Điện Thoại: 0251 3867 117

Chợ Xuân Thạnh

 • Địa chỉ: Ấp 9/4, Xã Xuân Thạnh
 • Điện Thoại: 0251 3724 775

Chợ Xuân Thiện (Cây Me)

 • Địa chỉ: Ấp Tín Nghĩa, Xã Xuân Thiện
 • Điện Thoại: 0251 3867 285

Địa chỉ của các Chợ ở Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

Chợ Đại Phước

 • Địa chỉ: ĐT 769, Ấp Phước Lý, Xã Đại Phước
 • Điện Thoại: 0251 3582 635 - 0251 3582 636

Chợ Phước Thiền

 • Địa chỉ: Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền
 • Điện Thoại: 0251 3242 813

Chợ Phú Hữu

 • Địa chỉ: Ấp Cát Lái, xã Phú Hữu
 • Điện Thoại:

Chợ Giồng Ông Đông

 • Địa chỉ: Xã Phú Đông
 • Điện Thoại: 0251 3518 205

Chợ Hiệp Phước

 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Hiệp Phước
 • Điện Thoại: 0251 3540 028

Chợ Ấp 1 - Long Thọ

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Long Thọ
 • Điện Thoại:

Chợ Ấp 4- Long Thọ

 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Long Thọ
 • Điện Thoại:

Chợ Sơn Hà

 • Địa chỉ: Ấp Sơn Hà, Xã Vĩnh Thanh
 • Điện Thoại: 0251 3519 280

Chợ Phước An

 • Địa chỉ: Ấp Bà Trường, Xã Phước An
 • Điện Thoại:

Chợ Phú Thạnh

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Phú Thạnh
 • Điện Thoại: 0251 3518 230

Chợ Phước Khánh

 • Địa chỉ: Xã Phước Khánh
 • Điện Thoại:

Chợ Phú Hội

 • Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
 • Điện Thoại: 0251 3521 283

Chợ Ấp 3 - Hiệp Phước

 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Hiệp Phước
 • Điện Thoại:

Chợ Phú Đông (Giồng Ông Đông)

 • Địa chỉ: Xã Phú Đông
 • Điện Thoại: 0251 3518 205

Chợ Vĩnh Thanh (Sơn Hà)

 • Địa chỉ: Ấp Sơn Hà, Xã Vĩnh Thanh
 • Điện Thoại:

Địa chỉ của các Chợ ở Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Chợ Thị trấn Vĩnh An

 • Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Vĩnh An
 • Điện Thoại: 0251 3960 456

Chợ Tân Bình

 • Địa chỉ: Ấp Bình Phước, Xã Tân Bình
 • Điện Thoại: 0251 3824 065

Chợ Vĩnh Tân (mới)

 • Địa chỉ: Xã Vĩnh Tân
 • Điện Thoại: 0251 3861 883

Chợ Thạnh Phú

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Thạnh Phú
 • Điện Thoại: 0251 3865 016

Chợ Hiếu Liêm

 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Hiếu Liêm
 • Điện Thoại: 0251 3929 359

Chợ Mã Đà

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Mã Đà
 • Điện Thoại: 0251 3960 249

Chợ Phú Lý

 • Địa chỉ: xã Phú Lý
 • Điện Thoại: 0251 3862 612

Chợ Khu phố 1

 • Địa chỉ: Thị trấn Trị An, huyện Vính Cửu, Đồng Nai
 • Điện Thoại: 0251 3861 267

Chợ Tân An

 • Địa chỉ: Xã Tân An
 • Điện Thoại: 0251 3927 057

Địa chỉ của các Chợ ở Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

Chợ Trảng Bom

 • Địa chỉ: KP 1, Thị trấn Trảng Bom
 • Điện Thoại: 0251 3925 044

Chợ Trà Cổ

 • Địa chỉ: ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh
 • Điện Thoại: 0251 3866 502

Chợ Đông Hòa

 • Địa chỉ: ấp Hòa Bình, xã Bình Minh
 • Điện Thoại: 0251 3868 228

Chợ An Chu

 • Địa chỉ: ấp An Chu, xã Bắc Sơn
 • Điện Thoại: 0251 3869 045

Chợ Cây Gáo

 • Địa chỉ: ấp Tân Lập 1, Xã Cây Gáo
 • Điện Thoại: 0251 3925 044

Chợ Khu công nghiệp

 • Địa chỉ: ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn
 • Điện Thoại:

Chợ Sông Trầu

 • Địa chỉ: ấp 5, xã Sông Trầu
 • Điện Thoại: 0251 3869 045

Chợ Bờ Hồ

 • Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Trảng Bom
 • Điện Thoại: 0251 3676 319

Chợ Hưng Long

 • Địa chỉ: ấp Hưng Long, Xã Hưng Thịnh
 • Điện Thoại: 0251 3868 109

Chợ nhỏ Tân Bắc

 • Địa chỉ: ấp Tân Bắc, Xã Bình Minh
 • Điện Thoại: 0251 3864 884

Chợ Cây Điệp

 • Địa chỉ: ấp Cây Điệp, Xã Cây Gáo
 • Điện Thoại: 0251 3925 044

Chợ Hưng Thịnh

 • Địa chỉ: ấp Hưng Bình, Xã Hưng Thịnh
 • Điện Thoại: 0251 3868 109

Chợ Lộc Hòa

 • Địa chỉ: ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3866 222

Chợ Sông Thao

 • Địa chỉ: Xã Sông Thao
 • Điện Thoại: 0251 3760 660

Chợ Giang Điền

 • Địa chỉ: ấp Xây dựng, Xã Giang Điền
 • Điện Thoại: 0251 3923 440

Chợ An Viễn

 • Địa chỉ: ấp 2, Xã An Viễn
 • Điện Thoại: 0251 3899 113

Chợ Đồi 61

 • Địa chỉ: ấp Tân Phát, xã Đồi 61
 • Điện Thoại: 0251 3538 946 - 0251 3866 537

Chợ Bàu Hàm

 • Địa chỉ: ấp Tân Hoa, Xã Bàu Hàm
 • Điện Thoại: 0251 3760 097

Chợ Trường An

 • Địa chỉ: ấp Trường An, Xã Thanh Bình
 • Điện Thoại: 0251 3925 089

Chợ Thanh Hóa

 • Địa chỉ: Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3
 • Điện Thoại:

Địa chỉ của các Chợ ở Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai

Chợ Xuân Đà

 • Địa chỉ: QL 1, Ấp 3, Xã Xuân Tâm
 • Điện Thoại: 0251 3758 876

Chợ Ấp 2  - Xuân Hưng

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Xuân Hưng
 • Điện Thoại: 0251 3873 014

Chợ Xuân Thọ

 • Địa chỉ: Ấp Thọ Chánh, Xã Xuân Thọ
 • Điện Thoại: 0251 3731 224 - 0251 3731 226

Chợ Suối Cát

 • Địa chỉ: Ấp Suốt Cát 1, Xã Suối Cát
 • Điện Thoại: 0251 3871 104

Chợ Bảo Hòa

 • Địa chỉ: QL 1, ấp Hoà Hợp, Xã Bảo Hoà
 • Điện Thoại: 0251 3741 588

Chợ Gia Ray

 • Địa chỉ: Ấp Trung Nghĩa, Xã Xuân Trường
 • Điện Thoại: 0251 3753 120

Chợ Xuân Hòa

 • Địa chỉ: Ấp 3, xã Xuân Hòa
 • Điện Thoại: 0251 3750 114

Chợ Xuân Lộc

 • Địa chỉ: Số 1, Khu 4, Thị trấn Gia Ray
 • Điện Thoại: 0251 3871 258

Chợ Bình Xuân

 • Địa chỉ: ấp Bình Xuân, Xã Xuân Phú
 • Điện Thoại: 0251 3871 188

Chợ Bình Hòa

 • Địa chỉ: ấp Bình Hòa, Xã Xuân Phú
 • Điện Thoại: 0251 3871 188

Chợ Thọ Lộc

 • Địa chỉ: Ấp Thọ Lộc, Xã Xuân Thọ
 • Điện Thoại: 0251 3731 224

Chợ Lăng Minh

 • Địa chỉ: Xã Lăng Minh
 • Điện Thoại: 0251 3748 081

Chợ Tân Hữu

 • Địa chỉ: Ấp Tân Hữu, Xã Xuân Thành
 • Điện Thoại: 0251 3751 530

Chợ Xuân Bắc

 • Địa chỉ: Ấp 2B, Xã Xuân Bắc
 • Điện Thoại: 0251 3874 020

Chợ ấp Tam Hiệp

 • Địa chỉ: Ấp Tam Hiệp, Xã Xuân Hiệp
 • Điện Thoại: 0251 3871 345

Chợ Bảo Định

 • Địa chỉ: Ấp Bảo Định, Xã Xuân Định
 • Điện Thoại: 0251 3714 010

Chợ Bình Xuân

 • Địa chỉ: Ấp Bình Xuân, Xã Xuân Phú
 • Điện Thoại:

Địa chỉ của các Chợ ở Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Chợ Sông Ray

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Sông Ray
 • Điện Thoại: 0251 3712 111

Chợ Bảo Bình

 • Địa chỉ: Ấp Tân Bảo, Xã Bảo Bình
 • Điện Thoại: 0251 3718 227

Chợ Xuân Mỹ

 • Địa chỉ: Ấp Láng Lớn, Xã Xuân Mỹ
 • Điện Thoại: 0251 3790 758

Chợ Ấp 1 - Xuân Tây

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Xuân Tây
 • Điện Thoại:

Chợ Bể Bạc

 • Địa chỉ: Xã Xuân Đông
 • Điện Thoại: 0251 3713 054

Chợ Láng Me

 • Địa chỉ: Ấp Láng Me, Xã Xuân Đông
 • Điện Thoại: 0251 3713 864

Chợ Cọ Dầu

 • Địa chỉ: Xã Xuân Đông
 • Điện Thoại: 0251 3713 054

Chợ Ấp 10 - Xuân Tây

 • Địa chỉ: Ấp 10, Xã Xuân Tây
 • Điện Thoại: 0251 3713 626

Chợ Nam Hà

 • Địa chỉ: Ấp Nam Hà, Xã Xuân Bảo
 • Điện Thoại: 0251 3875 026

Chợ Ấp 1 - Xuân Đường

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Xuân Đường
 • Điện Thoại: 0251 3727 090

Chợ Ấp 2 - Xuân Đường

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Xuân Đường
 • Điện Thoại: 0251 3727 090

Chợ Ấp 4 - Thừa Đức

 • Địa chỉ: Ấp 4, Thừa Đức
 • Điện Thoại: 0251 3727 092

Chợ Xuân Quế

 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Xuân Quế
 • Điện Thoại: 0251 3720 272

Chợ Lâm San

 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Lâm San
 • Điện Thoại:

Chợ Nhân Nghĩa

 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Nhân Nghĩa
 • Điện Thoại: 0251 3798 479

Chợ Sông Nhạn

 • Địa chỉ: Ấp 61, Xã Sông Nhạn
 • Điện Thoại: 0251 3729 128

Chợ Long Giao

 • Địa chỉ: Xã Long Giao
 • Điện Thoại: 0251 3878 025

Chợ Xuân Bảo

 • Địa chỉ: Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bảo
 • Điện Thoại: 0251 3875 026

BuaXua.vn