Địa chỉ của các chợ ở thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ An Cựu

 • Địa chỉ: Hùng Vương, phường Phú Nhuận
 • Điện Thoại: 0234 3828 337 - 0378 655 312

Chợ Đông Ba

 • Địa chỉ: 2 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hoà
 • Điện Thoại: 0234 3523 991 - 0234 3524 663

Chợ An Hòa

 • Địa chỉ: 34 Đặng Tất, tổ 11, phường An Hòa

Chợ Bến Ngự

 • Địa chỉ: Phan Bội Châu, Vĩnh Ninh
 • Điện Thoại: 0234 3833 634

Chợ Cầu Đất

 • Địa chỉ: Lê Huân

Chợ Cồn

 • Địa chỉ: Chi Lăng, phường Phú Cát
 • Điện Thoại: 0234 3568 754

Chợ Cống

 • Địa chỉ: Bà Triệu, phường Xuân Phú

Chợ Dinh

 • Địa chỉ: Đường Chi Lăng, phường Phú Hiệp

Chợ Đồn

 • Địa chỉ: Đào Duy Anh, phường Phú Bình

Chợ Phước Vĩnh

 • Địa chỉ: 65 Trần Phú, phường Phước Vĩnh

Chợ Kim Long

 • Địa chỉ: Đường Phạm Thị Liên, Phường Kim Long

Chợ Phường Đúc

 • Địa chỉ: 13 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc

Chợ Tây Lộc

 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Tây Lôc

 Chợ Thủy Biều

 • Địa chỉ: Đường Ngô Hà, Thủy Biều

 Chợ Trường An

 • Địa chỉ: Chế Lan Viên

 Chợ Vĩ Dạ

 • Địa chỉ: 187 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ
 • Điện Thoại: 0234 3825 432

 Chợ Xép

 • Địa chỉ: Ngô Đức Kế - Nhật Lệ, phường Thuận Thành
 • Điện Thoại: 0234 2460 912

Địa chỉ của các chợ ở huyện Phú Vang - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ An Bằng

 • Địa chỉ: An Bằng, xã Vinh An

Chợ An Dương

 • Địa chỉ: An Dương, xã Phú Thuận

Chợ An Lưu

 • Địa chỉ: An Lưu, xã Phú Mỹ

Chợ An Truyền

 • Địa chỉ: An Truyền, xã Phú An

Chợ Cầu

 • Địa chỉ: Thôn Phương Điền, xã Phú Diên

Chợ Cự Lại

 • Địa chỉ: Cự Lại, xã Phú Hải

Chợ Điên Đại

 • Địa chỉ: Điên Đại, xã Phú Xuân

Chợ Dưỡng Mông

 • Địa chỉ: Dưỡng Mông, xã Phú Mỹ

Chợ Hà Thành

 • Địa chỉ: xã Vinh Thanh

Chợ Hà Trung

 • Địa chỉ: Thôn 4 xã Vinh Hà

Chợ Hà Úc

 • Địa chỉ: Hà Úc, xã Vinh An

Chợ Hòa Đa

 • Địa chỉ: Hòa Đa, xã Phú Đa

Chợ Hòa Duân

 • Địa chỉ: Hòa Duân, xã Phú Thuận

Chợ Kê Võ

 • Địa chỉ: Kê Võ, xã Vinh Xuân

Chợ Lương Viện

 • Địa chỉ: Lương Viện, xã Phú Đa

Chợ Mai Vinh

 • Địa chỉ: Mai Vinh, xã Vinh Xuân

Chợ Mậu Tài

 • Địa chỉ: Mậu Tài, xã Phú Mậu

Chợ Nọ

 • Địa chỉ: xã Phú Dương

Chợ Nam Phổ

 • Địa chỉ: Nam Phổ, xã Phú Thượng

Chợ Triều Thủy

 • Địa chỉ: Triều Thủy, xã Phú An

Chợ Trừng Hà

 • Địa chỉ: Thôn Trừng Hà, xã Vinh Phú

Chợ Tân An

 • Địa chỉ: Tân An

Chợ Quảng Xuyên

 • Địa chỉ: Quảng Xuyên, xã Phú Xuân

Chợ Sam

 • Địa chỉ: Mỹ Lam, xã Phú Mỹ

Chợ Sình

 • Địa chỉ: Lai Ân, xã Phú Mậu

Chợ Tân Mỹ

 • Địa chỉ: Tân Mỹ, thị trấn Thuận An

Chợ Thôn Nam

 • Địa chỉ: Thôn 5 xã Vinh Hà

Chợ Thanh Lam

 • Địa chỉ: Thôn Thanh Lam Bồ, xã Vinh Thái

Chợ Thuận An

 • Địa chỉ: An Hải, thị trấn Thuận An

Chợ Viễn Trình

 • Địa chỉ: Viễn Trình, xã Phú Đa

Địa chỉ của các chợ ở huyện Phong Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ An Lộc

 • Địa chỉ: An Lỗ, thị trấn Phong Điền

Chợ Đò

 • Địa chỉ: xã Điền Hòa

Chợ Hòa Mỹ

 • Địa chỉ: Thôn Hòa Mỹ, xã Phong Mỹ

Chợ Ô

 • Địa chỉ: Thôn Ô, xã Phong Xuân

Chợ Phò Ninh

 • Địa chỉ: Thôn Phò Ninh, xã Phong An

Chợ Phò Trạch

 • Địa chỉ: Thôn Phò Trạch, thị trấn Phong Điền

Chợ Phò Trạch Đệm

 • Địa chỉ: Phò Trạch, xã Phong Điền

Chợ Phong Hải

 • Địa chỉ: xã Phong Hải

Chợ Mới

 • Địa chỉ: xã Điền Hải

Chợ Mỹ Phú

 • Địa chỉ: Mỹ Phú, xã Phong Chương

Chợ Thanh Hương

 • Địa chỉ: Thanh Hương, xã Điền Hương

Chợ Sơn Quả

 • Địa chỉ: Sơn Quả, xã Phong Sơn

Chợ Xép

 • Địa chỉ: Trạch Thượng, thị trấn Phong Điền

Chợ Vân Trình

 • Địa chỉ: Thôn Vân Trình, xã Phong Bình

Địa chỉ của các chợ ở huyện Quảng Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ An Xuân

 • Địa chỉ: An Xuân, xã Quảng An

Chợ Cầu

 • Địa chỉ: Phú Lương, xã Quảng Thành

Chợ Cổ Bi

 • Địa chỉ: Cổ Bi, xã Phong Sơn

Chợ Chiều

 • Địa chỉ: xã Quảng Ngạn

Chợ Côn Gai

 • Địa chỉ: Côn Gai, xã Quảng Công

Chợ Cù Lạc

 • Địa chỉ: Thôn Hà Lạc, xã Quảng Lợi

Chợ Hạ Lang

 • Địa chỉ: Hạ Lang, xã Quảng Phú

Chợ Kim Đôi

 • Địa chỉ: Kim Đôi, xã Quảng Thành

Chợ Nang

 • Địa chỉ: Thôn Đức Trọng, xã Quảng Vinh

Chợ Nịu

 • Địa chỉ: Trung Kiều, xã Quảng Thái

Chợ Phú Lễ

 • Địa chỉ: Thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú

Chợ Mỹ Xá

 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Xá, xã Quảng Thọ

Chợ Sịa

 • Địa chỉ: Thôn Trán Lưu, thị trấn Sịa

Chợ Phước Yên

 • Địa chỉ: Thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ

Chợ Tây Hoàng

 • Địa chỉ: Tây Hoàng, xã Quảng Thái

Chợ Tây Thành

 • Địa chỉ: Tây Thành, xã Quảng Thành

Chợ Vinh Tu

 • Địa chỉ: xã Quảng Ngạn

Địa chỉ của các chợ ở huyện Hương Trà - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ Bao Vinh

 • Địa chỉ: Thôn Bao Vinh, xã Hương Vinh

Chợ Bình Điền

 • Địa chỉ: Bình Lợi, xã Bình Điền

Chợ Bình Thành

 • Địa chỉ: xã Bình Thành

Chợ Dương Sơn

 • Địa chỉ: Thôn Dương Sơn, xã Hương Toàn

Chợ Hải Dương

 • Địa chỉ: xã Hải Dương

Chợ Hương Bình

 • Địa chỉ: xã Hương Bình

Chợ Hương Chữ

 • Địa chỉ: Thôn La Chữ, xã Hương Chữ

Chợ Hương Hồ

 • Địa chỉ: Thôn Long Hồ Hạ, xã Hương Hồ

Chợ Hương Phong

 • Địa chỉ: xã Hương Phong

Chợ Hương Toàn

 • Địa chỉ: Giáp Trung, xã Hương Toàn

Chợ Kệ

 • Địa chỉ: Thanh Lương, xã Hương Xuân

Chợ Tứ Hạ

 • Địa chỉ: thị trấn Tứ Hạ

Chợ Thanh Phước

 • Địa chỉ: Thanh Phước, xã Hương Phong

Chợ Văn Xá

 • Địa chỉ: Giáp 3 xã Hương Văn

Địa chỉ của các chợ ở huyện A Lưới - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ Thị Trấn A Lưới

 • Địa chỉ: Cụm 5, thị trấn A Lưới

Chợ Bột Đô

 • Địa chỉ: Thôn Phú Thanh, xã Phú Vinh

Địa chỉ của các chợ ở huyện Phú Lộc - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ Cầu Hai

 • Địa chỉ: Thị trấn Phú Lộc

Chợ Hiền Vân

 • Địa chỉ: xã Vinh Hiền

Chợ La Sơn

 • Địa chỉ: xã Lộc Sơn

Chợ Lăng Cô

 • Địa chỉ: xã Lộc Hải

Chợ Lộc An

 • Địa chỉ: xã Lộc An

Chợ Lộc Vĩnh

 • Địa chỉ: xã Lộc Vĩnh

Chợ Mỹ Lợi

 • Địa chỉ: xã Vinh Mỹ

Chợ Nông

 • Địa chỉ: xã Lộc Bổn

Chợ Nước Ngọt

 • Địa chỉ: xã Lộc Thủy

Chợ Phụng Chánh

 • Địa chỉ: xã Vinh Hưng

Chợ Thừa Lưu

 • Địa chỉ: xã Lộc Tiến

Chợ Truồi

 • Địa chỉ: xã Lộc Điền

Địa chỉ của các chợ ở huyện Hương Thủy - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ Cầu Ngói

 • Địa chỉ: Thôn Thạnh, xã Thủy Thanh

Chợ Giạ Lê

 • Địa chỉ: Thôn 1, xã Thủy Vân

Chợ Thủy Dương

 • Địa chỉ: Thôn 3, xã Thủy Dương

Chợ Thủy Tân

 • Địa chỉ: Tân Tô, xã Thủy Tân

Chợ Thân Phu

 • Địa chỉ: Châu Sơn, xã Thủy Châu

Chợ Tuần

 • Địa chỉ: Thôn Bàng Làng, xã Thủy Bằng

Chợ Mới Lương Văn

 • Địa chỉ: Lương Xuân, xã Thủy Lương

Chợ Phú Bài

 • Địa chỉ: Khu 4 thị trấn Phú Bài

Chợ Phù Lương

 • Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Phú Bài

 Chợ Dạ Lê

 • Địa chỉ: Thôn 2, xã Thủy Phương

Địa chỉ của các chợ ở huyện Nam Đông - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ Khe Tre

 • Địa chỉ: Khe Tre, thị trấn Khe Tre

Chợ Nam Đông

 • Địa chỉ: xã Hương Giang

BuaXua.vn