Địa chỉ của các chợ ở thành phố Huế như An Cựu, Đông Ba, An Bằng, An Dương, An Hòa, An Lộc, An Lưu, An Truyền, An Xuân, Bao Vinh, Bến Ngự, Bình Điền, Bình Thành, Bột Đô, Cầu Đất, Cầu Ngói, Chợ Chiều, Cổ Bi, Chợ Cồn, ...

Địa chỉ của các Chợ ở Huế
Địa chỉ của các Chợ ở Huế

Địa chỉ của các chợ ở thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ An Cựu

 • Địa chỉ: Hùng Vương, phường Phú Nhuận
 • Điện Thoại: 0234 3828 337 - 0378 655 312

Chợ Đông Ba

 • Địa chỉ: 2 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hoà
 • Điện Thoại: 0234 3523 991 - 0234 3524 663

Chợ An Hòa

 • Địa chỉ: 34 Đặng Tất, tổ 11, phường An Hòa

Chợ Bến Ngự

 • Địa chỉ: Phan Bội Châu, Vĩnh Ninh
 • Điện Thoại: 0234 3833 634

Chợ Cầu Đất

 • Địa chỉ: Lê Huân

Chợ Cồn

 • Địa chỉ: Chi Lăng, phường Phú Cát
 • Điện Thoại: 0234 3568 754

Chợ Cống

 • Địa chỉ: Bà Triệu, phường Xuân Phú

Chợ Dinh

 • Địa chỉ: Đường Chi Lăng, phường Phú Hiệp

Chợ Đồn

 • Địa chỉ: Đào Duy Anh, phường Phú Bình

Chợ Phước Vĩnh

 • Địa chỉ: 65 Trần Phú, phường Phước Vĩnh

Chợ Kim Long

 • Địa chỉ: Đường Phạm Thị Liên, Phường Kim Long

Chợ Phường Đúc

 • Địa chỉ: 13 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc

Chợ Tây Lộc

 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Tây Lôc

 Chợ Thủy Biều

 • Địa chỉ: Đường Ngô Hà, Thủy Biều

 Chợ Trường An

 • Địa chỉ: Chế Lan Viên

 Chợ Vĩ Dạ

 • Địa chỉ: 187 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ
 • Điện Thoại: 0234 3825 432

 Chợ Xép

 • Địa chỉ: Ngô Đức Kế - Nhật Lệ, phường Thuận Thành
 • Điện Thoại: 0234 2460 912

Địa chỉ của các chợ ở huyện Phú Vang - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ An Bằng

 • Địa chỉ: An Bằng, xã Vinh An

Chợ An Dương

 • Địa chỉ: An Dương, xã Phú Thuận

Chợ An Lưu

 • Địa chỉ: An Lưu, xã Phú Mỹ

Chợ An Truyền

 • Địa chỉ: An Truyền, xã Phú An

Chợ Cầu

 • Địa chỉ: Thôn Phương Điền, xã Phú Diên

Chợ Cự Lại

 • Địa chỉ: Cự Lại, xã Phú Hải

Chợ Điên Đại

 • Địa chỉ: Điên Đại, xã Phú Xuân

Chợ Dưỡng Mông

 • Địa chỉ: Dưỡng Mông, xã Phú Mỹ

Chợ Hà Thành

 • Địa chỉ: xã Vinh Thanh

Chợ Hà Trung

 • Địa chỉ: Thôn 4 xã Vinh Hà

Chợ Hà Úc

 • Địa chỉ: Hà Úc, xã Vinh An

Chợ Hòa Đa

 • Địa chỉ: Hòa Đa, xã Phú Đa

Chợ Hòa Duân

 • Địa chỉ: Hòa Duân, xã Phú Thuận

Chợ Kê Võ

 • Địa chỉ: Kê Võ, xã Vinh Xuân

Chợ Lương Viện

 • Địa chỉ: Lương Viện, xã Phú Đa

Chợ Mai Vinh

 • Địa chỉ: Mai Vinh, xã Vinh Xuân

Chợ Mậu Tài

 • Địa chỉ: Mậu Tài, xã Phú Mậu

Chợ Nọ

 • Địa chỉ: xã Phú Dương

Chợ Nam Phổ

 • Địa chỉ: Nam Phổ, xã Phú Thượng

Chợ Triều Thủy

 • Địa chỉ: Triều Thủy, xã Phú An

Chợ Trừng Hà

 • Địa chỉ: Thôn Trừng Hà, xã Vinh Phú

Chợ Tân An

 • Địa chỉ: Tân An

Chợ Quảng Xuyên

 • Địa chỉ: Quảng Xuyên, xã Phú Xuân

Chợ Sam

 • Địa chỉ: Mỹ Lam, xã Phú Mỹ

Chợ Sình

 • Địa chỉ: Lai Ân, xã Phú Mậu

Chợ Tân Mỹ

 • Địa chỉ: Tân Mỹ, thị trấn Thuận An

Chợ Thôn Nam

 • Địa chỉ: Thôn 5 xã Vinh Hà

Chợ Thanh Lam

 • Địa chỉ: Thôn Thanh Lam Bồ, xã Vinh Thái

Chợ Thuận An

 • Địa chỉ: An Hải, thị trấn Thuận An

Chợ Viễn Trình

 • Địa chỉ: Viễn Trình, xã Phú Đa

Địa chỉ của các chợ ở huyện Phong Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ An Lộc

 • Địa chỉ: An Lỗ, thị trấn Phong Điền

Chợ Đò

 • Địa chỉ: xã Điền Hòa

Chợ Hòa Mỹ

 • Địa chỉ: Thôn Hòa Mỹ, xã Phong Mỹ

Chợ Ô

 • Địa chỉ: Thôn Ô, xã Phong Xuân

Chợ Phò Ninh

 • Địa chỉ: Thôn Phò Ninh, xã Phong An

Chợ Phò Trạch

 • Địa chỉ: Thôn Phò Trạch, thị trấn Phong Điền

Chợ Phò Trạch Đệm

 • Địa chỉ: Phò Trạch, xã Phong Điền

Chợ Phong Hải

 • Địa chỉ: xã Phong Hải

Chợ Mới

 • Địa chỉ: xã Điền Hải

Chợ Mỹ Phú

 • Địa chỉ: Mỹ Phú, xã Phong Chương

Chợ Thanh Hương

 • Địa chỉ: Thanh Hương, xã Điền Hương

Chợ Sơn Quả

 • Địa chỉ: Sơn Quả, xã Phong Sơn

Chợ Xép

 • Địa chỉ: Trạch Thượng, thị trấn Phong Điền

Chợ Vân Trình

 • Địa chỉ: Thôn Vân Trình, xã Phong Bình

Địa chỉ của các chợ ở huyện Quảng Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ An Xuân

 • Địa chỉ: An Xuân, xã Quảng An

Chợ Cầu

 • Địa chỉ: Phú Lương, xã Quảng Thành

Chợ Cổ Bi

 • Địa chỉ: Cổ Bi, xã Phong Sơn

Chợ Chiều

 • Địa chỉ: xã Quảng Ngạn

Chợ Côn Gai

 • Địa chỉ: Côn Gai, xã Quảng Công

Chợ Cù Lạc

 • Địa chỉ: Thôn Hà Lạc, xã Quảng Lợi

Chợ Hạ Lang

 • Địa chỉ: Hạ Lang, xã Quảng Phú

Chợ Kim Đôi

 • Địa chỉ: Kim Đôi, xã Quảng Thành

Chợ Nang

 • Địa chỉ: Thôn Đức Trọng, xã Quảng Vinh

Chợ Nịu

 • Địa chỉ: Trung Kiều, xã Quảng Thái

Chợ Phú Lễ

 • Địa chỉ: Thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú

Chợ Mỹ Xá

 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Xá, xã Quảng Thọ

Chợ Sịa

 • Địa chỉ: Thôn Trán Lưu, thị trấn Sịa

Chợ Phước Yên

 • Địa chỉ: Thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ

Chợ Tây Hoàng

 • Địa chỉ: Tây Hoàng, xã Quảng Thái

Chợ Tây Thành

 • Địa chỉ: Tây Thành, xã Quảng Thành

Chợ Vinh Tu

 • Địa chỉ: xã Quảng Ngạn

Địa chỉ của các chợ ở huyện Hương Trà - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ Bao Vinh

 • Địa chỉ: Thôn Bao Vinh, xã Hương Vinh

Chợ Bình Điền

 • Địa chỉ: Bình Lợi, xã Bình Điền

Chợ Bình Thành

 • Địa chỉ: xã Bình Thành

Chợ Dương Sơn

 • Địa chỉ: Thôn Dương Sơn, xã Hương Toàn

Chợ Hải Dương

 • Địa chỉ: xã Hải Dương

Chợ Hương Bình

 • Địa chỉ: xã Hương Bình

Chợ Hương Chữ

 • Địa chỉ: Thôn La Chữ, xã Hương Chữ

Chợ Hương Hồ

 • Địa chỉ: Thôn Long Hồ Hạ, xã Hương Hồ

Chợ Hương Phong

 • Địa chỉ: xã Hương Phong

Chợ Hương Toàn

 • Địa chỉ: Giáp Trung, xã Hương Toàn

Chợ Kệ

 • Địa chỉ: Thanh Lương, xã Hương Xuân

Chợ Tứ Hạ

 • Địa chỉ: thị trấn Tứ Hạ

Chợ Thanh Phước

 • Địa chỉ: Thanh Phước, xã Hương Phong

Chợ Văn Xá

 • Địa chỉ: Giáp 3 xã Hương Văn

Địa chỉ của các chợ ở huyện A Lưới - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ Thị Trấn A Lưới

 • Địa chỉ: Cụm 5, thị trấn A Lưới

Chợ Bột Đô

 • Địa chỉ: Thôn Phú Thanh, xã Phú Vinh

Địa chỉ của các chợ ở huyện Phú Lộc - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ Cầu Hai

 • Địa chỉ: Thị trấn Phú Lộc

Chợ Hiền Vân

 • Địa chỉ: xã Vinh Hiền

Chợ La Sơn

 • Địa chỉ: xã Lộc Sơn

Chợ Lăng Cô

 • Địa chỉ: xã Lộc Hải

Chợ Lộc An

 • Địa chỉ: xã Lộc An

Chợ Lộc Vĩnh

 • Địa chỉ: xã Lộc Vĩnh

Chợ Mỹ Lợi

 • Địa chỉ: xã Vinh Mỹ

Chợ Nông

 • Địa chỉ: xã Lộc Bổn

Chợ Nước Ngọt

 • Địa chỉ: xã Lộc Thủy

Chợ Phụng Chánh

 • Địa chỉ: xã Vinh Hưng

Chợ Thừa Lưu

 • Địa chỉ: xã Lộc Tiến

Chợ Truồi

 • Địa chỉ: xã Lộc Điền

Địa chỉ của các chợ ở huyện Hương Thủy - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ Cầu Ngói

 • Địa chỉ: Thôn Thạnh, xã Thủy Thanh

Chợ Giạ Lê

 • Địa chỉ: Thôn 1, xã Thủy Vân

Chợ Thủy Dương

 • Địa chỉ: Thôn 3, xã Thủy Dương

Chợ Thủy Tân

 • Địa chỉ: Tân Tô, xã Thủy Tân

Chợ Thân Phu

 • Địa chỉ: Châu Sơn, xã Thủy Châu

Chợ Tuần

 • Địa chỉ: Thôn Bàng Làng, xã Thủy Bằng

Chợ Mới Lương Văn

 • Địa chỉ: Lương Xuân, xã Thủy Lương

Chợ Phú Bài

 • Địa chỉ: Khu 4 thị trấn Phú Bài

Chợ Phù Lương

 • Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Phú Bài

 Chợ Dạ Lê

 • Địa chỉ: Thôn 2, xã Thủy Phương

Địa chỉ của các chợ ở huyện Nam Đông - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chợ Khe Tre

 • Địa chỉ: Khe Tre, thị trấn Khe Tre

Chợ Nam Đông

 • Địa chỉ: xã Hương Giang

BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.