TP.HUẾ:

 • BQL CHỢ AN CỰU
  Địa chỉ : CHỢ AN CỰU P.AN CỰU, TP.HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ
  Điện thoại: (054)828337
 • BQL CHỢ ĐÔNG BA
  Địa chỉ : LẦU D CHỢ ĐÔNG BA TP.HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ
  Điện thoại: (054)523991

KHU VỰC KHÁC:

 • CHỢ AN BẰNG
  Địa chỉ : An Bằng, X. Vinh An, H. Phú Vang
 • CHỢ AN CỰU
  Địa chỉ : Hùng Vương, TP Huế
 • CHỢ AN DƯƠNG
  Địa chỉ : An Dương, X. Phú Thuận, H. Phú Vang
 • CHỢ AN HÒA
  Địa chỉ : Thôn Vân An, X. Hương Sơ, TP Huế
 • CHỢ AN LỘC
  Địa chỉ : An Lỗ, TT. Phong Điền, H. Phong Điền
 • CHỢ AN LƯU
  Địa chỉ : An Lưu, X. Phú Mỹ, H. Phú Vang
 • CHỢ AN TRUYỀN
  Địa chỉ : An Truyền, X. Phú An, H. Phú Vang
 • CHỢ AN XUÂN
  Địa chỉ : An Xuân, X. Quảng An, H. Quảng Điền
 • CHỢ BAO VINH
  Địa chỉ : Thôn Bao Vinh, X. Hương Vinh, H. Hương Trà
 • CHỢ BẾN NGỰ
  Địa chỉ : Phan Bội Châu, TP Huế
 • CHỢ BÌNH ĐIỀN
  Địa chỉ : Bình Lợi, X. Bình Điền, H. Hương Trà
 • CHỢ BÌNH THÀNH
  Địa chỉ : X. Bình Thành, H. Hương Trà
 • CHỢ BỘT ĐÔ
  Địa chỉ : Thôn Phú Thanh, X. Phú Vinh, H. A Lưới
 • CHỢ CẦU
  Địa chỉ : Phú Lương, X. Quảng Thành, H. Quảng Điền
 • CHỢ CẦU
  Địa chỉ : Thôn Phương Điền, X. Phú Diên, H. Phú Vang
 • CHỢ CẦU ĐẤT
  Địa chỉ : Lê Huân, TP Huế
 • CHỢ CẦU HAI
  Địa chỉ : TT. Phú Lộc, H. Phú Lộc
 • CHỢ CẦU NGÓI
  Địa chỉ : Thôn Thạnh, X. Thủy Thanh, H. Hương Thủy
 • CHỢ CHIỀU
  Địa chỉ : X. Quảng Ngạn, H. Quảng Điền
 • CHỢ CỔ BI
  Địa chỉ : Cổ Bi, X. Phong Sơn, H. Phong Điền
 • CHỢ CỒN
  Địa chỉ : Chi Lăng, TP Huế
 • CHỢ CÔN GAI
  Địa chỉ : Côn Gai, X. Quảng Công, H. Quảng Điền
 • CHỢ CỐNG
  Địa chỉ : Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế
 • CHỢ CÙ LẠC
  Địa chỉ : Thôn Hà Lạc, X. Quảng Lợi, H. Quảng Điền
 • CHỢ CỰ LẠI
  Địa chỉ : Cự Lại, X. Phú Hải, H. Phú Vang
 • CHỢ DẠ LÊ
  Địa chỉ : Thôn 2, X. Thủy Phương, H. Hương Thủy
 • CHỢ ĐIÊN ĐẠI
  Địa chỉ : Điên Đại, X. Phú Xuân, H. Phú Vang
 • CHỢ DINH
  Địa chỉ : Tổ 15, Kv 2, P. Phú Hậu, TP Huế
 • CHỢ ĐÒ
  Địa chỉ : X. Điền Hòa, H. Phong Điền
 • CHỢ ĐỒN
  Địa chỉ : Đào Duy Anh, TP. Huế
 • CHỢ ĐÔNG BA
  Địa chỉ : Trần Hưng Đạo, TP Huế
 • CHỢ DƯỠNG MÔNG
  Địa chỉ : Dưỡng Mông, X. Phú Mỹ, H. Phú Vang
 • CHỢ DƯƠNG SƠN
  Địa chỉ : Thôn Dương Sơn, X. Hương Toàn, H. Hương Trà
 • CHỢ GIẠ LÊ
  Địa chỉ : Thôn 1, X. Thủy Vân, H. Hương Thủy
 • CHỢ HẠ LANG
  Địa chỉ : Hạ Lang, X. Quảng Phú, H. Quảng Điền
 • CHỢ HÀ THÀNH
  Địa chỉ : X. Vinh Thanh, H. Phú Vang
 • CHỢ HÀ TRUNG
  Địa chỉ : Thôn 4 X. Vinh Hà, H. Phú Vang
 • CHỢ HÀ ÚC
  Địa chỉ : Hà Úc, X. Vinh An, H. Phú Vang
 • CHỢ HẢI DƯƠNG
  Địa chỉ : X. Hải Dương, H. Hương Trà
 • CHỢ HIỀN VÂN
  Địa chỉ : X. Vinh Hiền, H. Phú Lộc
 • CHỢ HÒA ĐA
  Địa chỉ : Hòa Đa, X. Phú Đa, H. Phú Vang
 • CHỢ HÒA DUÂN
  Địa chỉ : Hòa Duân, X. Phú Thuận, H Phú Vang
 • CHỢ HÒA MỸ
  Địa chỉ : Thôn Hòa Mỹ, X. Phong Mỹ, H. Phong Điền
 • CHỢ HƯƠNG BÌNH
  Địa chỉ : X. Hương Bình, H. Hương Trà
 • CHỢ HƯƠNG CHỮ
  Địa chỉ : Thôn La Chữ, X. Hương Chữ, H. Hương Trà
 • CHỢ HƯƠNG HỒ
  Địa chỉ : Thôn Long Hồ Hạ, X. Hương Hồ, H. Hương Trà
 • CHỢ HƯƠNG PHONG
  Địa chỉ : X. Hương Phong, H. Hương Trà
 • CHỢ HƯƠNG TOÀN
  Địa chỉ : Giáp Trung, X. Hương Toàn, H. Hương Trà
 • CHỢ KỆ
  Địa chỉ : Thanh Lương, X. Hương Xuân, H. Hương Trà
 • CHỢ KÊ VÕ
  Địa chỉ : Kê Võ, X. Vinh Xuân, H. Phú Vang
 • CHỢ KHE TRE
  Địa chỉ : Khe Tre, TT. Khe Tre, H. Nam Đông
 • CHỢ KIM ĐÔI
  Địa chỉ : Kim Đôi, X. Quảng Thành, H. Quảng Điền
 • CHỢ KIM LONG
  Địa chỉ : Kim Long, TP Huế
 • CHỢ LA SƠN
  Địa chỉ : X. Lộc Sơn, H. Phú Lộc
 • CHỢ LĂNG CÔ
  Địa chỉ : X. Lộc Hải, H. Phú Lộc
 • CHỢ LỘC AN
  Địa chỉ : X. Lộc An, H. Phú Lộc
 • CHỢ LỘC VĨNH
  Địa chỉ : X. Lộc Vĩnh, H. Phú Lộc
 • CHỢ LƯƠNG VIỆN
  Địa chỉ : Lương Viện, X. Phú Đa, H. Phú Vang
 • CHỢ MAI VINH
  Địa chỉ : Mai Vinh, X. Vinh Xuân, H. Phú Vang
 • CHỢ MẬU TÀI
  Địa chỉ : Mậu Tài, X. Phú Mậu, H. Phú Vang
 • CHỢ MỚI
  Địa chỉ : X. Điền Hải, H. Phong Điền
 • CHỢ MỚI LƯƠNG VĂN
  Địa chỉ : Lương Xuân, X. Thủy Lương, H. Hương Thủy
 • CHỢ MỸ LỢI
  Địa chỉ : X. Vinh Mỹ, H. Phú Lộc
 • CHỢ MỸ PHÚ
  Địa chỉ : Mỹ Phú, X. Phong Chương, H. Phong Điền
 • CHỢ MỸ XÁ
  Địa chỉ : Thôn Mỹ Xá, X. Quảng Thọ, H. Quảng Điền
 • CHỢ NAM ĐÔNG
  Địa chỉ : X. Hương Giang, H. Nam Đông
 • CHỢ NAM PHỔ
  Địa chỉ : Nam Phổ, X. Phú Thượng, H. Phú Vang
 • CHỢ NANG
  Địa chỉ : Thôn Đức Trọng, X. Quảng Vinh, H. Quảng Điền
 • CHỢ NỊU
  Địa chỉ : Trung Kiều, X. Quảng Thái, H. Quảng Điền
 • CHỢ NỌ
  Địa chỉ : X. Phú Dương, H. Phú Vang
 • CHỢ NÔNG
  Địa chỉ : X. Lộc Bổn, H. Phú Lộc
 • CHỢ NƯỚC NGỌT
  Địa chỉ : X. Lộc Thủy, H. Phú Lộc
 • CHỢ Ô
  Địa chỉ : Thôn Ô, X. Phong Xuân, H. Phong Điền
 • CHỢ PHÒ NINH
  Địa chỉ : Thôn Phò Ninh, X. Phong An, H. Phong Điền
 • CHỢ PHÒ TRẠCH
  Địa chỉ : Thôn Phò Trạch, TT. Phong Điền, H. Phong Điền
 • CHỢ PHÒ TRẠCH ĐỆM
  Địa chỉ : Phò Trạch, X. Phong Điền, H. Phong Điền
 • CHỢ PHONG HẢI
  Địa chỉ : X. Phong Hải, H. Phong Điền
 • CHỢ PHÚ BÀI
  Địa chỉ : Khu 4 TT. Phú Bài, H. Hương Thủy
 • CHỢ PHÚ LỄ
  Địa chỉ : Thôn Phú Lễ, X. Quảng Phú, H. Quảng Điền
 • CHỢ PHÙ LƯƠNG
  Địa chỉ : Khu 2 TT. Phú Bài, H. Hương Thủy
 • CHỢ PHỤNG CHÁNH
  Địa chỉ : X. Vinh Hưng, H. Phú Lộc
 • CHỢ PHƯỚC VĨNH
  Địa chỉ : 65 Trần Phú, TP Huế
 • CHỢ PHƯỚC YÊN
  Địa chỉ : Thôn Phước Yên, X. Quảng Thọ, H. Quảng Điền
 • CHỢ PHƯỜNG ĐÚC
  Địa chỉ : 13 Bùi Thị Xuân, TP. Huế
 • CHỢ QUẢNG XUYÊN
  Địa chỉ : Quảng Xuyên, X. Phú Xuân, H. Phú Vang
 • CHỢ SAM
  Địa chỉ : Mỹ Lam, X. Phú Mỹ, H. Phú Vang
 • CHỢ SỊA
  Địa chỉ : Thôn Trán Lưu, TT. Sịa, H. Quảng Điền
 • CHỢ SÌNH
  Địa chỉ : Lai Ân, X. Phú Mậu, H. Phú Vang
 • CHỢ SƠN QUẢ
  Địa chỉ : Sơn Quả, X. Phong Sơn, H. Phong Điền
 • CHỢ TÂN AN
  Địa chỉ : Tân An, H. Phú Vang
 • CHỢ TÂN MỸ
  Địa chỉ : Tân Mỹ, TT. Thuận An, H. Phú Vang
 • CHỢ TÂY HOÀNG
  Địa chỉ : Tây Hoàng, X. Quảng Thái, H. Quảng Điền
 • CHỢ TÂY LỘC
  Địa chỉ : Nguyễn Trãi, TP Huế
 • CHỢ TÂY THÀNH
  Địa chỉ : Tây Thành, X. Quảng Thành, H. Quảng Điền
 • CHỢ THÂN PHU
  Địa chỉ : Châu Sơn, X. Thủy Châu, H. Hương Thủy
 • CHỢ THANH HƯƠNG
  Địa chỉ : Thanh Hương, X. Điền Hương, H. Phong Điền
 • CHỢ THANH LAM
  Địa chỉ : Thôn Thanh Lam Bồ, X. Vinh Thái, H. Phú Vang
 • CHỢ THANH PHƯỚC
  Địa chỉ : Thanh Phước, X. Hương Phong, H. Hương Trà
 • CHỢ THỊ TRẤN A LƯỚI
  Địa chỉ : Cụm 5, TT. A Lưới, H. A Lưới
 • CHỢ THÔN NAM
  Địa chỉ : Thôn 5 X. Vinh Hà, H. Phú Vang
 • CHỢ THỪA LƯU
  Địa chỉ : X. Lộc Tiến, H. Phú Lộc
 • CHỢ THUẬN AN
  Địa chỉ : An Hải, TT. Thuận An, H. Phú Vang
 • CHỢ THỦY BIỀU
  Địa chỉ : Thôn Đông Phước, X. Thủy Biều, TP Huế
 • CHỢ THỦY DƯƠNG
  Địa chỉ : Thôn 3 X. Thủy Dương, H. Hương Thủy
 • CHỢ THỦY TÂN
  Địa chỉ : Tân Tô, X. Thủy Tân, H. Hương Thủy
 • CHỢ TRIỀU THỦY
  Địa chỉ : Triều Thủy, X. Phú An, H. Phú Vang
 • CHỢ TRỪNG HÀ
  Địa chỉ : Thôn Trừng Hà, X. Vinh Phú, H. Phú Vang
 • CHỢ TRUỒI
  Địa chỉ : X. Lộc Điền, H. Phú Lộc
 • CHỢ TRƯỜNG AN
  Địa chỉ : Chế Lan Viên, TP Huế
 • CHỢ TỨ HẠ
  Địa chỉ : TT. Tứ Hạ, H. Hương Trà
 • CHỢ TUẦN
  Địa chỉ : Thôn Bàng Làng, X. Thủy Bằng, H. Hương Thủy
 • CHỢ VÂN TRÌNH
  Địa chỉ : Thôn Vân Trình, X. Phong Bình, H. Phong Điền
 • CHỢ VĂN XÁ
  Địa chỉ : Giáp 3 X. Hương Văn, H. Hương Trà
 • CHỢ VĨ DẠ
  Địa chỉ : Nguyễn Sinh Cung, TP Huế
 • CHỢ VIỄN TRÌNH
  Địa chỉ : Viễn Trình, X. Phú Đa, H. Phú Vang
 • CHỢ VINH TU
  Địa chỉ : X. Quảng Ngạn, H. Quảng Điền
 • CHỢ XÉP
  Địa chỉ : Ngô Đức Kế, TP. Huế
 • CHỢ XÉP
  Địa chỉ : Trạch Thượng, TT. Phong Điền, H. Phong Điền

(st)