Địa chỉ của các Chợ ở thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng như Bảo Lộc, Đà Lạt, Đa Tẻh, Di Linh, Liên Nghĩa, Lâm Hà, Tân Hà,... 

Địa chỉ của các Chợ ở Đà Lạt - Lâm Đồng
Địa chỉ của các Chợ ở Đà Lạt - Lâm Đồng

Địa chỉ của các Chợ ở thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Chợ Mới Đà Lạt

 • Địa chỉ: Số 10 Phan Bội Châu, Phường 1
 • Điện Thoại: 0263 3511 112

Chợ Đà Lạt

 • Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1
 • Điện Thoại: 0263 3822 618

Địa chỉ của các Chợ ở thành phố Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng

Chợ Bảo Lộc

 • Địa chỉ: Góc đường Nguyễn Công Trứ - Duy Tân, Phường 1
 • Điện Thoại: 0263 3862 920

Địa chỉ của các Chợ ở huyện Đạ Tẻh - tỉnh Lâm Đồng

Chợ Đạ Tẻh

 • Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Đạ Tẻh
 • Điện Thoại: 0263 3880 374

Chợ Đạ Lây

 • Địa chỉ: ĐT721, xã Đạ Lay

Địa chỉ của các Chợ ở huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng

Chợ Di Linh (mới)

 • Địa chỉ: Thị trấn Di Linh
 • Điện Thoại: 0263 3870 454 - 0792 464 777

Chợ Đinh Lạc

 • Địa chỉ: QL20, xã Tân Nghĩa

Địa chỉ của các Chợ ở huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng

Chợ Liên Nghĩa

 • Địa chỉ: Thị trấn Liên Nghĩa
 • Điện Thoại: 0263 3843 367 - 0263 6292 929

Địa chỉ của các Chợ ở huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng

Chợ Lâm Hà

 • Địa chỉ: Thôn 3, thị trấn Đinh Văn
 • Điện Thoại: 0263 3850 342

Chợ Tân Hà

 • Địa chỉ: Tân Trung - Tân Hà
 • Điện Thoại: 0263 3854 169

BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.