Mỗi tài khoản Yahoo! đều có Tên truy cập (Yahoo! ID) và Mật khẩu (Password) để bảo vệ không cho truy cập trái phép. Trong đó, tên truy cập là cố định không thay đổi nhưng người sử dụng có thể và nên thường xuyên thay đổi mật khẩu để tăng tính bảo mật cho tài khoản Yahoo! của mình, tránh bị kẻ xấu xâm nhập và dùng tài khoản của mình để lừa đảo những người khác.

Thay đổi mật khẩu Yahoo!

Truy cập vào địa chỉ của hộp thư Yahoo! của bạn. Hoặc có thể vào theo địa chỉ: https://login.yahoo.com/config/login_verify2?.intl=vn

Đăng nhập vào tài khoản Yahoo! của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản Yahoo!
Đăng nhập vào tài khoản Yahoo!

Trong cửa sổ của hộp thư Yahoo! Mail, hãy nhấn vào tên của bạn và chọn Thông tin tài khoản.

Chọn Thông tin tài khoản
Chọn Thông tin tài khoản

Xuất hiện hộp thoại yêu cầu xác nhận lại mật khẩu, hãy nhập mật khẩu hiện đang sử dụng của bạn và nhấn nút Đăng nhập.

xác nhận lại mật khẩu
xác nhận lại mật khẩu

Nếu nhập đúng mật khẩu bạn sẽ vào được trang thông tin tài khoản của mình. Nhấn chuột vào dòng chữ Đổi mật khẩu của bạn.

Đổi mật khẩu của bạn
Đổi mật khẩu của bạn

Màn hình thay đổi mật khẩu xuất hiện, bạn hãy thực hiện như sau:

  1. Nhập mật khẩu hiện đang sử dụng của bạn.
  2. Nhập mật khẩu mới.
  3. Nhập lại mật khẩu mới thêm một lần để xác nhận lại.
  • Sau khi thực hiện xong nhấn vào nút Lưu.

Nhập mật khẩu mới
Nhập mật khẩu mới

Nếu bạn thực hiện đúng thì sẽ xuất hiện thông báo việc thay đổi mật khẩu đã thành công. Nhấn vào nút Tiếp tục để thoát khỏi phần thay đổi mật khẩu.

Thay đổi mật khẩu đã thành công
Thay đổi mật khẩu đã thành công

Như vậy là từ nay mỗi khi đăng nhập vào tài khoản Yahoo! (bao gồm hộp thư điện tử và Yahoo! Messenger) bạn phải sử dụng mật khẩu mới.


BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.