Sắp xếp (Align) để trình bày nội dung văn bản là công việc cần phải thực hiện để giúp có được một bản in đẹp mắt và dễ xem. Word có các kiểu sắp xếp văn bản rất đa dạng để phù hợp với nội dung của văn bản.

Sắp xếp và trình bày văn bản

Dùng chuột chọn (bôi đen) một hoặc nhiều đoạn văn bản muốn sắp xếp và nhấn vào các nút sắp xếp trên thanh công cụ. Word có các kiểu xếp trình bày nội dung văn bản như sau:

Align Left

 • Sắp xếp nội dung canh theo lề bên trái, đây là kiểu mặc định cho các dạng văn bản có ngôn ngữ được viết từ trái sang phải.

Align Left
Align Left

Align Right

 • Sắp xếp nội dung canh theo lề bên phải, đây là kiểu mặc định cho các dạng văn bản có ngôn ngữ được viết từ phải sang trái hoặc trong các trường hợp cần ghi chú...

Align Right
Align Right

Center

 • Sắp xếp nội dung nằm giữa trang giấy, kiểu sắp xếp này thường dùng cho các tiêu đề hoặc các văn bản có nội dung dạng khổ thơ...

Center
Center

Justify

 • Sắp xếp nội dung canh đều theo hai bên lề, đây là kiểu sắp xếp cho các dạng văn bản có dạng sách. Cách trình bày này thường được sử dụng vì đẹp mắt.

Justify
Justify

 • Có thể trình bày nhiều kiểu khác nhau cho mỗi đoạn văn bản: Canh giữa phần tiêu đề (1); Canh đều phần nội dung (2) và Canh phải phần ghi chú tác giả (3). 
  trình bày nhiều kiểu khác nhau cho mỗi đoạn văn bản
  trình bày nhiều kiểu khác nhau cho mỗi đoạn văn bản
   
 • Có thể chỉ cần đặt dấu nháy vào đoạn văn bản và chọn các kiểu sắp xếp trên thanh công cụ, sẽ có tác dụng đối với toàn bộ đoạn văn bản này.


BuaXua.vn