Sắp xếp và trình bày nội dung văn bản là công việc cần phải thực hiện để giúp có được một bản in đẹp mắt và dễ xem. Word có các kiểu sắp xếp văn bản rất đa dạng để phù hợp với nội dung của văn bản.

Sắp xếp và trình bày văn bản trong Word

Trước tiên bạn hãy dùng chuột chọn, bôi đen một hoặc nhiều đoạn văn bản muốn sắp xếp và nhấn vào một trong các nút chức năng sắp xếp trên thanh công cụ. Word có các kiểu sắp xếp trình bày nội dung văn bản như sau:

Align Left

  • Sắp xếp nội dung canh theo lề bên trái, đây là kiểu mặc định cho các dạng văn bản có ngôn ngữ được viết từ trái sang phải.

Sắp xếp nội dung canh theo lề bên trái
Sắp xếp nội dung canh theo lề bên trái

Align Right

  • Sắp xếp nội dung canh theo lề bên phải, đây là kiểu mặc định cho các dạng văn bản có ngôn ngữ được viết từ phải sang trái hoặc trong các trường hợp cần ghi chú...

Sắp xếp nội dung canh theo lề bên phải
Sắp xếp nội dung canh theo lề bên phải

Center

  • Sắp xếp nội dung nằm giữa trang giấy, kiểu sắp xếp này thường dùng cho các tiêu đề hoặc các văn bản có nội dung dạng thơ...

Sắp xếp nội dung nằm giữa trang giấy
Sắp xếp nội dung nằm giữa trang giấy

Justify

  • Sắp xếp nội dung canh đều theo hai bên lề, đây là kiểu sắp xếp cho các trang văn bản có dạng sách. Cách trình bày này thường được sử dụng vì đẹp mắt.

Sắp xếp nội dung canh đều theo hai bên lề
Sắp xếp nội dung canh đều theo hai bên lề

  • Bạn có thể trình bày nhiều kiểu khác nhau cho mỗi đoạn văn bản:
  1. Canh giữa phần tiêu đề.
  2. Canh đều phần nội dung.
  3. Canh phải phần ghi chú tác giả.

Trình bày nhiều kiểu khác nhau cho mỗi đoạn văn bản
Trình bày nhiều kiểu khác nhau cho mỗi đoạn văn bản
 

Bạn có thể chỉ cần đặt dấu nháy trong đoạn văn bản và chọn các kiểu sắp xếp trên thanh công cụ, nó sẽ có tác dụng đối với toàn bộ đoạn văn bản này.

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.