Cũng giống như các chương trình soạn thảo văn bản khác, Word phân biệt dòng (Line) và đoạn (Paragraph) rất rõ ràng để áp dụng định dạng cho chúng do đó người sử dụng cũng phải nắm được điều này để không gặp rắc rối khi định dạng văn bản.

Các khái niệm về dòng và đoạn

Dòng (Line)

Trong quá trình soạn thảo người sử dụng cứ nhập nội dung bình thường, khi số lượng ký tự trong một dòng vượt quá chiều ngang của trang giấy thì nó sẽ tự rớt xuống dòng kế tiếp. Nội dung trong văn bản có thể có một hoặc nhiều dòng.

Ngắt dòng (Line Break)

Trong kỹ thuật soạn thảo văn bản ngắt dòng được dùng để ngắt xuống hàng một dòng khi nó chưa đủ dài để tự xuống dòng hoặc khi muốn các từ nối, từ ghép được liền nhau trong cùng một dòng. Khi muốn ngắt dòng hãy đặt dấu nháy ngay phía trước từ muốn ngắt xuống dòng sau đó nhấn và giữ phím Shift rồi nhấn phím Enter. Lúc này sẽ có thêm một dòng mới. 

Có thể tạo một hoặc nhiều dòng trống (không có ký tự) liên tiếp nhau bằng cách nhấn phím Shift + Enter nhiều lần.

Đoạn (Paragraph)

Trong quá trình soạn thảo mỗi khi nhấn phím Enter (Xuống dòng) thì có nghĩa là kết thúc một đoạn và bắt đầu đoạn một mới. Nội dung trong văn bản có thể có nhiều đoạn và mỗi đoạn có thể có một hoặc nhiều dòng. 

Có thể tạo một hoặc nhiều đoạn trống (không có ký tự) liên tiếp nhau bằng cách nhấn phím Enter nhiều lần.

Tính chất của dòng và đoạn

Các dòng trong cùng một đoạn sẽ có tính liên kết với nhau kể cả khi sử dụng ngắt dòng. Còn các đoạn thì có tính độc lập và không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Điều này có nghĩa là khi định dạng một dòng nào đó thì tất cả các dòng còn lại trong cùng một đoạn đều luôn được áp dụng theo, trong khi mỗi đoạn có thể được định dạng khác nhau.

Trong hình minh họa dưới đây văn bản đã được định dạng canh giữa cho đoạn thứ 1, canh đều cho các dòng trong đoạn thứ 2 và canh phải cho đoạn thứ 3.

Tính chất của dòng và đoạn
Tính chất của dòng và đoạn

Cách phân biệt ngắt dòng và đoạn

  • Trong một số trường hợp khi nhìn vào văn bản sẽ khó phát hiện văn bản được sử dụng ngắt dòng hay đoạn. Tuy nhiên Word đã có sẵn một nút chức năng giúp nhận biết việc này bằng cách hiển thị các dấu kết thúc đoạn. Do mỗi khi sử dụng dấu ngắt dòng hoặc khi kết thúc một đoạn thì Word đều tự động chèn một ký hiệu ngay tại điểm ngắt dòng (Line Break) hoặc kết thúc đoạn đó (Paragraph Mark). Cho nên khi nhấn vào nút này thì sẽ xuất hiện các dấu kết thúc đoạn và cả các dấu ngắt dòng để giúp người sử dụng dễ dàng chỉnh sửa lại.

Cách phân biệt ngắt dòng và đoạn
Cách phân biệt ngắt dòng và đoạn

  • Ngoài ra một trong những cách khác để có thể nhận biết ngắt dòng là chọn định dạng canh đều cho văn bản, khi đó các dòng được kết thúc bằng dấu ngắt dòng trong cùng một đoạn sẽ có định dạng giống nhau, nhất là dòng cuối cùng cũng sẽ canh đều chứ không còn nằm về phía trái như dòng cuối cùng của một đoạn.

các dòng được kết thúc bằng dấu ngắt dòng trong cùng một đoạn sẽ có định dạng giống nhau
các dòng được kết thúc bằng dấu ngắt dòng trong cùng một đoạn sẽ có định dạng giống nhau

Cách chuyển ngắt dòng thành kết thúc đoạn

Khi chọn định dạng canh đều cho văn bản và thấy dòng cuối cùng cũng được dàn đều ra hai bên thì có nghĩa sau dòng này là dấu ngắt dòng. Nếu muốn chuyển dấu ngắt dòng này thành dấu kết thúc đoạn (để cho dòng văn bản cuối được dồn về một bên)  thì hãy đặt dấu nháy ở cuối dòng và nhấn phím Delete cho đến khi dòng phía dưới nhập vào dòng trên rồi nhấn Enter để kết thúc đoạn ngay tại dấu nháy.

Hãy thực hiện theo cách ngược lại nếu muốn chuyển từ dấu kết thúc đoạn thành dấu ngắt dòng.


BuaXua.vn