Địa chỉ của các Chợ ở Nha Trang - Khánh Hòa: Chợ Đầm, Xóm Mới, Cam Thành Bắc, Dục Mỹ, Hòa Mỹ, Hòn Rớ, Khánh Vĩnh, Lạc An, Chợ Mới, Vạn Giã, Ninh DIêm, Nình Hải, Phú Thọ, Phước Hải, Phương Sơn, Suối Tân,...

Địa chỉ của các Chợ ở Nha Trang - Khánh Hòa
Địa chỉ của các Chợ ở Nha Trang - Khánh Hòa

Địa chỉ của các Chợ ở Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Chợ Đầm

 • Địa chỉ: Góc đường Bến Chợ - Nguyễn Công Trứ, Phường Vạn Thạnh
 • Điện Thoại: 0258 3812 388 - 0258 3821 134

Chợ Xóm Mới

 • Địa chỉ: 49 Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập
 • Điện Thoại: 0258 3515 364

Chợ Xóm Mới

 • Địa chỉ: 70 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Tân Lập
 • Điện Thoại: 0258 3510 261

Chợ Hòn Rớ

 • Địa chỉ: Hòn Rớ
 • Điện Thoại: 0258 3714 224

Chợ Đồng Nai

 • Địa chỉ: Góc đường Đồng Nai - Tiền Giang
 • Điện Thoại: 

Chợ Phước Hải

 • Địa chỉ: Góc đường Đồng Nai - Đông Hồ - Tiền Giang
 • Điện Thoại: 0258 3876 186

Chợ Phương Sơn

 • Địa chỉ: 159/4 Vĩnh Hội
 • Điện Thoại: 0258 3812 925

Chợ Vĩnh Hải

 • Địa chỉ: 147b Phương Sài
 • Điện Thoại: 0258 3826 656

Chợ Vĩnh Hiệp

 • Địa chỉ: Đường 23/10
 • Điện Thoại: 0258 3893 496

Chợ Vĩnh Thọ

 • Địa chỉ: 
 • Điện Thoại: 0258 3834 048

Địa chỉ của các Chợ ở Tỉnh Khánh Hòa

Chợ Cam Thành Bắc

 • Địa chỉ: Cam Thành Bắc, Huyện Cam Ranh
 • Điện Thoại: 0258 3980 645

Chợ Dục Mỹ

 • Địa chỉ: Thôn Tân Khánh 2, Huyện Ninh Hoà
 • Điện Thoại: 0258 3848 488

Chợ Hòa Mỹ

 • Địa chỉ: Thôn 3 Huyện Ninh Hoà
 • Điện Thoại: 0258 3623 182

Chợ Khánh Vĩnh

 • Địa chỉ: 42 Đường 2/8, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện Thoại: 0258 3790 504

Chợ Lạc An

 • Địa chỉ: Thôn Lạc An, Huyện Ninh Hoà
 • Điện Thoại: 0258 3621 059

Chợ Mới

 • Địa chỉ: Đường 22 Tháng 8, Huyện Cam Ranh
 • Điện Thoại: 0258 3855 122

Chợ Mới

 • Địa chỉ: Đường 3 Tháng 4, Huyện Cam Ranh
 • Điện Thoại: 0258 3950 135

Chợ Mới

 • Địa chỉ: Khóm 1, Huyện Cam Ranh
 • Điện Thoại: 0258 3854 355

Chợ Mới

 • Địa chỉ: Lê Duẩn, Huyện Khánh Sơn
 • Điện Thoại: 0258 3869 416

Chợ Mới

 • Địa chỉ: Trần Quí Cáp, Huyện Ninh Hoà
 • Điện Thoại: 0258 3847 077

Chợ Mới Vạn Giã

 • Địa chỉ: Khóm 1 Huyện Vạn Ninh
 • Điện Thoại: 0258 3840 002

Chợ Ninh Diêm

 • Địa chỉ: Thôn Phú Thọ 2, Huyện Ninh Hoà
 • Điện Thoại: 0258 3849661

Chợ Ninh Hải

 • Địa chỉ: Thôn Bình Tây, Huyện Ninh Hoà
 • Điện Thoại: 0258 3849 624

Chợ Phú Thọ

 • Địa chỉ: Thôn Phú Thọ, Huyện Ninh Hoà
 • Điện Thoại: 0258 3849 893

Chợ Suối Tân

 • Địa chỉ: Thôn Dầu Sơn, Huyện Diên Khánh
 • Điện Thoại: 0258 3743 304

Chợ Thành

 • Địa chỉ: T2 Khóm Phan Bội Châu, Huyện Diên Khánh
 • Điện Thoại: 0258 3851 733

Chợ Vạn Giã

 • Địa chỉ: Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa
 • Điện Thoại: 0258 3841 325

Chợ Vạn Khánh

 • Địa chỉ: Thôn Hội Khánh, Huyện Vạn Ninh
 • Điện Thoại: 0258 3843 323

BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.