TP.NHA TRANG

 • CHỢ ĐẦM
  Địa chỉ : 9 CC B CHỢ ĐẦM TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA
  Điện thoại: (058)812388
 • CHỢ XÓM MỚI
  Địa chỉ : 49 NGÔ GIA TỰ, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA
  Điện thoại: (058)515364

KHU VỰC KHÁC

 • CHỢ CAM THÀNH BẮC
  Địa chỉ : Cam Thành Bắc, H. Cam Ranh
  Điện thoại: (058)980645
 • CHỢ ĐẦM
  Địa chỉ : 19B Chung Cư B, TP Nha Trang
  Điện thoại: (058)821134
 • CHỢ DỤC MỸ
  Địa chỉ : Thôn Tân Khánh 2, H. Ninh Hoà
  Điện thoại: (058)848488
 • CHỢ HÒA MỸ
  Địa chỉ : Thôn 3 H. Ninh Hoà
  Điện thoại: (058)623182
 • CHỢ HÒN RỚ
  Địa chỉ : Hòn Rớ, TP Nha Trang
  Điện thoại: (058)714224
 • CHỢ KHÁNH VĨNH
  Địa chỉ : 42 Đường 2/8, H. Khánh Vĩnh
  Điện thoại: (058)790504
 • CHỢ LẠC AN
  Địa chỉ : Thôn Lạc An, H. Ninh Hoà
  Điện thoại: (058)621059
 • CHỢ MỚI
  Địa chỉ : Đường 22 Tháng 8, H. Cam Ranh
  Điện thoại: (058)855122
 • CHỢ MỚI
  Địa chỉ : Đường 3 Tháng 4, H. Cam Ranh
  Điện thoại: (058)950135
 • CHỢ MỚI
  Địa chỉ : Khóm 1, H. Cam Ranh
  Điện thoại: (058)854355
 • CHỢ MỚI
  Địa chỉ : Lê Duẩn, H. Khánh Sơn
  Điện thoại: (058)869416
 • CHỢ MỚI
  Địa chỉ : Trần Quí Cáp, H. Ninh Hoà
  Điện thoại: (058)847077
 • CHỢ MỚI VẠN GIÃ
  Địa chỉ : Khóm 1 H. Vạn Ninh
  Điện thoại: (058)840002
 • CHỢ NINH DIÊM
  Địa chỉ : Thôn Phú Thọ 2, H. Ninh Hoà
  Điện thoại: (058)849661
 • CHỢ NINH HẢI
  Địa chỉ : Thôn Bình Tây, H. Ninh Hoà
  Điện thoại: (058)849624
 • CHỢ PHÚ THỌ
  Địa chỉ : Thôn Phú Thọ, H. Ninh Hoà
  Điện thoại: (058)849893
 • CHỢ PHƯỚC HẢI
  Địa chỉ : TP Nha Trang
  Điện thoại: (058)876186
 • CHỢ PHƯỚC THÁI
  Địa chỉ : TP Nha Trang
  Điện thoại: (058)887008
 • CHỢ PHƯƠNG SƠN
  Địa chỉ : 159/4 Vĩnh Hội, TP Nha Trang
  Điện thoại: (058)812925
 • CHỢ SUỐI TÂN
  Địa chỉ : Thôn Dầu Sơn, H. Diên Khánh
  Điện thoại: (058)743304
 • CHỢ THÀNH
  Địa chỉ : T2 Khóm Phan Bội Châu, H. Diên Khánh
  Điện thoại: (058)851733
 • CHỢ VẠN GIÃ
  Địa chỉ : H. Vạn Ninh, Khánh Hòa
  Điện thoại: (058)841325
 • CHỢ VẠN KHÁNH
  Địa chỉ : Thôn Hội Khánh, H. Vạn Ninh
  Điện thoại: (058)843323
 • CHỢ VĨNH HẢI
  Địa chỉ : 147B Phương Sài, TP Nha Trang
  Điện thoại: (058)826656
 • CHỢ VĨNH HIỆP
  Địa chỉ : Đường 23/10, TP Nha Trang
  Điện thoại: (058)893496
 • CHỢ VĨNH THỌ
  Địa chỉ : TP. Nha Trang
  Điện thoại: (058)834048
 • CHỢ XÓM MỚI
  Địa chỉ : 49 Ngô Gia Tự, TP Nha Trang
  Điện thoại: (058)513440
 • CHỢ XÓM MỚI
  Địa chỉ : 70 Huỳnh Thúc Kháng, TP Nha Trang
  Điện thoại: (058)510261

(st)