Địa chỉ của các Chợ ở Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Chợ Đầm

 • Địa chỉ: Góc đường Bến Chợ - Nguyễn Công Trứ, Phường Vạn Thạnh
 • Điện Thoại: 0258 3812 388 - 0258 3821 134

Chợ Xóm Mới

 • Địa chỉ: 49 Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập
 • Điện Thoại: 0258 3515 364

Chợ Xóm Mới

 • Địa chỉ: 70 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Tân Lập
 • Điện Thoại: 0258 3510 261

Chợ Hòn Rớ

 • Địa chỉ: Hòn Rớ
 • Điện Thoại: 0258 3714 224

Chợ Đồng Nai

 • Địa chỉ: Góc đường Đồng Nai - Tiền Giang
 • Điện Thoại: 

Chợ Phước Hải

 • Địa chỉ: Góc đường Đồng Nai - Đông Hồ - Tiền Giang
 • Điện Thoại: 0258 3876 186

Chợ Phương Sơn

 • Địa chỉ: 159/4 Vĩnh Hội
 • Điện Thoại: 0258 3812 925

Chợ Vĩnh Hải

 • Địa chỉ: 147b Phương Sài
 • Điện Thoại: 0258 3826 656

Chợ Vĩnh Hiệp

 • Địa chỉ: Đường 23/10
 • Điện Thoại: 0258 3893 496

Chợ Vĩnh Thọ

 • Địa chỉ: 
 • Điện Thoại: 0258 3834 048

Địa chỉ của các Chợ ở Tỉnh Khánh Hòa

Chợ Cam Thành Bắc

 • Địa chỉ: Cam Thành Bắc, Huyện Cam Ranh
 • Điện Thoại: 0258 3980 645

Chợ Dục Mỹ

 • Địa chỉ: Thôn Tân Khánh 2, Huyện Ninh Hoà
 • Điện Thoại: 0258 3848 488

Chợ Hòa Mỹ

 • Địa chỉ: Thôn 3 Huyện Ninh Hoà
 • Điện Thoại: 0258 3623 182

Chợ Khánh Vĩnh

 • Địa chỉ: 42 Đường 2/8, Huyện Khánh Vĩnh
 • Điện Thoại: 0258 3790 504

Chợ Lạc An

 • Địa chỉ: Thôn Lạc An, Huyện Ninh Hoà
 • Điện Thoại: 0258 3621 059

Chợ Mới

 • Địa chỉ: Đường 22 Tháng 8, Huyện Cam Ranh
 • Điện Thoại: 0258 3855 122

Chợ Mới

 • Địa chỉ: Đường 3 Tháng 4, Huyện Cam Ranh
 • Điện Thoại: 0258 3950 135

Chợ Mới

 • Địa chỉ: Khóm 1, Huyện Cam Ranh
 • Điện Thoại: 0258 3854 355

Chợ Mới

 • Địa chỉ: Lê Duẩn, Huyện Khánh Sơn
 • Điện Thoại: 0258 3869 416

Chợ Mới

 • Địa chỉ: Trần Quí Cáp, Huyện Ninh Hoà
 • Điện Thoại: 0258 3847 077

Chợ Mới Vạn Giã

 • Địa chỉ: Khóm 1 Huyện Vạn Ninh
 • Điện Thoại: 0258 3840 002

Chợ Ninh Diêm

 • Địa chỉ: Thôn Phú Thọ 2, Huyện Ninh Hoà
 • Điện Thoại: 0258 3849661

Chợ Ninh Hải

 • Địa chỉ: Thôn Bình Tây, Huyện Ninh Hoà
 • Điện Thoại: 0258 3849 624

Chợ Phú Thọ

 • Địa chỉ: Thôn Phú Thọ, Huyện Ninh Hoà
 • Điện Thoại: 0258 3849 893

Chợ Suối Tân

 • Địa chỉ: Thôn Dầu Sơn, Huyện Diên Khánh
 • Điện Thoại: 0258 3743 304

Chợ Thành

 • Địa chỉ: T2 Khóm Phan Bội Châu, Huyện Diên Khánh
 • Điện Thoại: 0258 3851 733

Chợ Vạn Giã

 • Địa chỉ: Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa
 • Điện Thoại: 0258 3841 325

Chợ Vạn Khánh

 • Địa chỉ: Thôn Hội Khánh, Huyện Vạn Ninh
 • Điện Thoại: 0258 3843 323

BuaXua.vn