Thông tin địa chỉ, số điện thoại và hình ảnh của các chợ ở các Quận 2 của Thành phố Hồ Chí Minh như Bình Khánh, Bình Trưng, Cát lái, Cây Xoài, Công Thanh, Đo Đạt, Phú Hữu, Thảo Điền,...

Chợ Bình Khánh

  • Địa chỉ: Phường Bình Khánh
  • Điện thoại: 

Chợ Bình Khánh
Chợ Bình Khánh

Chợ Bình Trưng

  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây
  • Điện thoại: 

Chợ Bình Trưng
Chợ Bình Trưng

Chợ Cây Xoài

  • Địa chỉ: Đường Lê Văn Thịnh, Phường Cát Lái
  • Điện thoại: 

Chợ Cây Xoài
Chợ Cây Xoài

Chợ Đo Đạc

  • Địa chỉ: Đường số 8, Phường Bình An
  • Điện thoại: 

Chợ Đo Đạc
Chợ Đo Đạc

Chợ Thảo Điền

  • Địa chỉ: Đường Xuân Thủy, phường Thảo Điền
  • Điện thoại: 

Chợ Thảo Điền
Chợ Thảo Điền

BuaXua.vn (St)

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.