Thông tin địa chỉ, số điện thoại và hình ảnh của các chợ ở các Quận 3 của Thành phố Hồ Chí Minh như Bàn Cờ, Bùi Phát, Nguyễn Văn Trổi, Vườn Chuối,...

Chợ Bàn Cờ

  • Địa chỉ: 664/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3
  • Điện thoại: 028 3839 1493

Chợ Bàn Cờ
Chợ Bàn Cờ

Chợ Bùi Phát

  • Địa chỉ: 453/156 Lê Văn Sỹ, Phường 12
  • Điện thoại: 028 3843 6780

Chợ Bùi Phát
Chợ Bùi Phát

Chợ Nguyễn Văn Trỗi

  • Địa chỉ: 209/32 Lê Văn Sỹ, Phường 13
  • Điện thoại: 028 3931 7788

Chợ Nguyễn Văn Trỗi
Chợ Nguyễn Văn Trỗi

Chợ Vườn Chuối

  • Địa chỉ: 428 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4
  • Điện thoại: 028 3832 4462

Chợ Vườn Chuối
Chợ Vườn Chuối

BuaXua.vn (St)

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.