Q.HẢI CHÂU:

 • CHỢ CỒN
  Địa chỉ : GÁC 3 TT THƯƠNG NGHIỆP HÙNG VƯƠNG, P.HẢI CHÂU 1, Q.HẢI CHÂU, TP. ĐÀ NẴNG
  Điện thoại: (0511)3837426
 • CHỢ ĐẦU MỐI HÒA CƯỜNG
  Địa chỉ : KHU CHỢ TẠM ĐÒ XU P.HÒA CƯỜNG NAM, Q.HẢI CHÂU, TP. ĐÀ NẴNG
  Điện thoại: (0511)3643403
 • CHỢ ĐỐNG ĐA
  Địa chỉ : CHỢ ĐỐNG ĐA LƯƠNG NGỌC QUYẾN, P.THUẬN PHƯỚC, Q.HẢI CHÂU, TP. ĐÀ NẴNG
  Điện thoại: (0511)3896422
 • CHỢ HÀN
  Địa chỉ : TRẦN PHÚ, P.HẢI CHÂU 1, Q.HẢI CHÂU, TP. ĐÀ NẴNG
  Điện thoại: (0511)3821363
 • CHỢ MỚI
  Địa chỉ : TỔ BẢO VỆ CHỢ MỚI P.HÒA THUẬN ĐÔNG, Q.HẢI CHÂU, TP. ĐÀ
  ẴNG
 • Điện thoại: (0511)3624180
 • CHỢ TÂN CHÍNH
  Địa chỉ : 383/20 HẢI PHÒNG, P.TÂN CHÍNH, Q.HẢI CHÂU, TP. ĐÀ NẴNG
  Điện thoại: (0511)3820563

Q.LIÊN CHIỂU:

 • CHỢ HÒA KHÁNH
  Địa chỉ : KHU ĐÔ THỊ ĐA PHƯỚC P.HÒA KHÁNH BẮC, Q.LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG
  Điện thoại: (0511)3734482

Q.NGŨ HÀNH SƠN:

 • CHỢ BẮC MỸ AN
  Địa chỉ : TỔ 43 KHU B CHỢ BẮC MỸ AN P.MỸ AN, Q.NGŨ HÀNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG
  Điện thoại: (0511)3954513

Q.SƠN TRÀ:

 • CHỢ AN HẢI BẮC
  Địa chỉ : P.AN HẢI BẮC, Q.SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
  Điện thoại: (0511)3935155
 • CHỢ AN HẢI ĐÔNG
  Địa chỉ : P.AN HẢI ĐÔNG, Q.SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
  Điện thoại: (0511)3933317
 • CHỢ MAI THỌ QUANG
  Địa chỉ : KHỐI LỘC PHƯỚC P.THỌ QUANG, Q.SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
  Điện thoại: (0511)3920114
 • CHỢ SƠN TRÀ
  Địa chỉ : P.AN HẢI TÂY, Q.SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
  Điện thoại: (0511)3944059

Q.THANH KHÊ:

 • CTY QUẢN LÝ CÁC CHỢ ĐÀ NẴNG
  Địa chỉ : 46 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.CHÍNH GIÁN, Q.THANH KHÊ, TP. ĐÀ NẴNG
  Điện thoại: (0511)3823840

KHU VỰC KHÁC:

 • CH CHỢ CỒN SỐ 1
  Địa chỉ : 245 Hùng Vương, TP. Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)822900
 • CHỢ AN HẢI ĐÔNG
  Địa chỉ : An Hải Đông, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)933317
 • CHỢ BẮC MỸ AN
  Địa chỉ : Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)954513
 • CHỢ CỒN
  Địa chỉ : 318 Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)751471
 • CHỢ ĐẦU MỐI HÒA CƯỜNG
  Địa chỉ : Khu Chợ Tạm Đò Xu, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)643403
 • CHỢ ĐỐNG ĐA
  Địa chỉ : Lương Ngọc Quyến, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)896422
 • CHỢ HÀ THÂN
  Địa chỉ : An Hải Tây, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)944507
 • CHỢ HÀN
  Địa chỉ : Trần Phú, TP. Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)821363
 • CHỢ HÒA CƯỜNG
  Địa chỉ : 251 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)644459
 • CHỢ HÒA KHÁNH
  Địa chỉ : P. Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)734482
 • CHỢ HÒA MỸ
  Địa chỉ : Hoà Mỹ Hoà Minh E, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)764182
 • CHỢ LỆ TRẠCH
  Địa chỉ : Lệ Sơn 1 Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)798311
 • CHỢ MAI
  Địa chỉ : Chợ Mai, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)921380
 • CHỢ MAI THỌ QUANG
  Địa chỉ : Lộc Phước Thọ Quang, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)920114
 • CHỢ MỚI
  Địa chỉ : 212 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)582396
 • CHỢ MỚI
  Địa chỉ : Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)624180
 • CHỢ SƠN TRÀ
  Địa chỉ : An Hải Tây Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)944059
 • CHỢ TÂN CHÍNH
  Địa chỉ : 383/20 Hải Phòng, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511)820563

(st)