TX.BÀ RỊA:

 • BQL CHỢ BÀ RỊA
  Địa chỉ : TT TM CHỢ BÀ RỊA TX.BÀ RỊA, BÀ RỊA - VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)825331
 • BQL CHỢ BÀ RỊA
  Địa chỉ : TT TM CHỢ TX.BÀ RỊA, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)829341

H.CHÂU ĐỨC:

 • BQL CHỢ NGÃI GIAO
  Địa chỉ : TT TM TT.NGÃI GIAO, H.CHÂU ĐỨC, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)881424
 • CHỢ KIM LONG
  Địa chỉ : ẤP THẠCH LONG, X.KIM LONG, H.CHÂU ĐỨC, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)885321

H.ĐẤT ĐỎ:

 • CHỢ ĐẤT ĐỎ
  Địa chỉ : ẤP PHƯỚC THỚI, X.PHƯỚC LONG THỌ, H.ĐẤT ĐỎ, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)691525
 • CHỢ PHƯỚC HẢI
  Địa chỉ : CHỢ PHƯỚC HẢI X.PHƯỚC HẢI, H.ĐẤT ĐỎ, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)886094

H.LONG ĐIỀN:

 • BQL CHỢ LONG HẢI
  Địa chỉ : CHỢ LONG HẢI H.LONG ĐIỀN, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)868469
 • CHỢ LONG ĐIỀN
  Địa chỉ : TT.LONG ĐIỀN, H.LONG ĐIỀN, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)862471
 • CHỢ PHƯỚC TỈNH
  Địa chỉ : CHỢ PHƯỚC TỈNH ẤP TÂN PHƯỚC, X.PHƯỚC TỈNH, H.LONG ĐIỀN, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)842333

TP.VŨNG TÀU:

 • BQL CHỢ P.1
  Địa chỉ : LÊ QUÍ ĐÔN, P.1, TP.VŨNG TÀU, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)858314
 • BQL CHỢ P.10
  Địa chỉ : 1003 BÌNH GIÃ, P.10, TP.VŨNG TÀU, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)848263
 • BQL CHỢ P.5
  Địa chỉ : 137 BẠCH ĐẰNG, P.5, TP.VŨNG TÀU, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)550273
 • BQL CHỢ VŨNG TÀU
  Địa chỉ : 146 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.2, TP.VŨNG TÀU, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)852940
 • CHỢ BẾN ĐÌNH P.6
  Địa chỉ : P.6, TP.VŨNG TÀU, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)832507
 • CHỢ THẮNG NHẤT
  Địa chỉ : NGÃ 3 CHÍ LINH NGUYỄN HỮU CẢNH, P.THẮNG NHẤT, TP.VŨNG TÀU, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)832543

H.XUYÊN MỘC:

 • BQL CHỢ PHƯỚC BỬU
  Địa chỉ : CHỢ BÀ TÔ TT.PHƯỚC BỬU, H.XUYÊN MỘC, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)874131
 • CHỢ BÌNH CHÂU
  Địa chỉ : CHỢ BÌNH CHÂU X.BÌNH CHÂU, H.XUYÊN MỘC, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)871138
 • CHỢ BÌNH CHÂU
  Địa chỉ : CHỢ BÌNH CHÂU X.BÌNH CHÂU, H.XUYÊN MỘC, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)871227
 • CHỢ XUYÊN MỘC
  Địa chỉ : X.XUYÊN MỘC, H.XUYÊN MỘC, BÀ RỊA VŨNG TÀU
  Điện thoại: (064)875471

(st)