Simple Machines Forum (SMF) là một bộ phần mềm chuyên nghiệp và miễn phí, cho phép thiết lập một diển đàn cộng đồng trực tuyến một cách dễ dàng và nhanh chóng.

SMF được viết bằng ngôn ngữ PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL Database. SMF được thiết kế với tất cả các tính năng cần thiết trong khi lại sử dụng rất ít nguồn tài nguyên của máy chủ Web (Server).

Sau đây là cách cài đặt SMF:

Tải gói cài đặt SMF tại: http://download.simplemachines.org SMF được đóng gói bằng nhiều dạng khác nhau, hãy chọn một dạng thông dụng tương thích với chương trình giải nén trên máy của bạn.

download_smf.png

Tải gói cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho SMF hãy chọn một dạng thông dụng tương thích với chương trình giải nén trên máy của bạn.

download_lang_viet.png

Sau khi tải gói cài đặt SMF về máy tính cá nhân, giải nén gói cài đặt này vào thư mục Web (xem thêm bài Cách cài chương trình Server Wamp5Cách cài chương trình Server Xampp) và nếu muốn có thể tạo thêm một thư mục phụ (thí dụ: D:\www\forum) để chứa SMF.

Mở trình duyệt web và nhập http://localhost/forum vào dòng địa chỉ và nhấn Enter.

localhost.png

Màn hình cài đặt sẽ xuất hiện, trong phần Basic Setting nhập thông số vào các mục:

basic_setting.png

 • Forum name: Tên của Diễn đàn.
 • Forum URL: Địa chỉ web của Diễn đàn, mặc nhiên chương trình sẽ tự động chọn theo địa chỉ được nhập vào bên trên là http://localhost/forum
 • Gzip Output: Chức năng nén dữ liệu, hãy chọn nó để tiết kiệm băng thông. Tuy nhiên nên nhấn vào chữ here để kiểm tra xem Server có hỗ trợ chức năng này hay không, nếu có sẽ hiển thị một cửa số Pass. Nếu Server không hỗ trợ chức năng này thì không chọn Gzip Output.

pass.png

 • Chọn Database SessionsUTF-8 Character Set để hỗ trợ ngôn ngữ mã Unicode.
 • Allow Stat Collection: Cho phép SMF tổng hợp thông tin về diễn đàn của bạn, thông tin này nhằm giúp SMF đánh giá và phát triển chương trình của mình. Nếu không muốn thì không đánh dấu chọn.

Trong phần MySQL Settings:

mysql_setting.png

 • MySQL Server name: tên của máy chủ cơ sở dữ liệu (Database), thông thường là localhost.
 • MySQL Username: Tên truy cập Database, mặc nhiên là root.
 • MySQL password: Mật khẩu truy cập Database, mặc nhiên là để trống.
 • MySQL database name: Tên của Database, nhập tên nếu đã có sẵn hoặc nếu chưa có thì chương trình sẽ tự tạo ra.
 • MySQL table prefix: Tiền tố của các bảng dữ liệu, nên giữ nguyên mặc định.

Lưu ý: Có thể dùng chung với Database có sẵn của trang Web bằng cách khai báo tên của Database và Username/password dùng truy cập Database đó.

Sau khi nhập xong các thông số nhấn Proceed, nếu các thông số hợp lệ chương trình sẽ chuyển qua phần cài đặt tiếp theo.

Create Your Account: Phần này sẽ tạo tài khoản Admin để quản trị Diễn đàn.

create_account.png

 • Your username: Tên truy cập, đặt tùy ý.
 • Password: Mật khẩu truy cập, nhập mật khẩu tùy ý giống nhau vào cả 2 ô.
 • Email Address: Nhập địa chỉ Email của bạn, nếu chưa có thì nhập giống trong hình.
 • MySQL Database Password: nhập mật khẩu của Database, mặc nhiên là để trống giống như khai báo trong phần MySQL Settings. Nhấn Finish.

Chương trình sẽ cài đặt và cuối cùng xuất hiện thông báo việc cài đặt đã hoàn tất. Nhấn vào ô Click here to delete this install.php file now để xóa File cài đặt này. Sau đó nhấn vào dòng chữ your newly installed forum để bắt đầu vào Diễn đàn.

finish.png

Giao diện của Diễn đàn sẽ xuất hiện trong của sổ của Trình duyệt và đồng thời tài khoản Admin cũng được đăng nhập.

forum.png

Cài đặt ngôn ngữ Việt cho SMF:

Giải nén thư mục Themes trong gói cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt vào thư mục gốc của SMF (thí dụ: D:\www\forum) sao cho chồng lên thư mục Themes có sẵn, khi hiện ra bảng thông báo Confirm Folder Replace nhấn Yes to All để chấp nhận.

replace_themes.png

Trở lại Trình duyệt, nhấn Refresh (phím F5) để cập nhật các thay đổi. Sau đó truy cập vào Menu Admin -> Server Settings -> Core Confuguration -> Default Forum Language -> chọn Vietnamese-Utf8 và nhấn Save.

lang_setting.png

Bây giờ giao diện của Diễn đàn đã hiển thị tiếng Việt, ngoại trừ một số nội dung dữ liệu mẫu vẫn hiển thị tiếng Anh, có thể xóa chúng đi hoặc sửa lại thành tiếng Việt tùy ý.

Truy cập vào Menu Admin -> Trung tâm quản trị: Nơi đây bạn có thể sử dụng các chức năng của SMF để quản lý, thiết lập các thông số và tạo các chủ đề, bài viết,... cho Diễn đàn của mình.

forum_viet.png

Trên đây là cách cài đặt SMF trên Localhost, cách cài trên Webhost cũng tương tự và chỉ cần chú ý địa chỉ đường dẫn và các thông số của Database.

Lưu ý:

 • Nếu muốn hiển thị dữ liệu và thông tin của SMF lên trang chủ của Joomla! phiên bản 1.0.x bằng tiếng Việt thì ngay sau khi cài đặt SMF xong phải mở tập tin Settings.php nằm trong thư mục cài đặt SMF, thêm dấu // vào trước dòng thiết lập mã cho Database như trong hình hoặc có thể xóa bỏ luôn dòng này (dòng 64).

setting_utf8.png

 • Nếu việc chỉnh sửa này được thực hiện sau khi tạo CategoryBoard cho SMF thì tên của chúng sẽ bị lỗi hiển thị tiếng Việt, trong trường hợp này chỉ cần sửa lại tên bằng tiếng Việt mã Unicode là được.

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.