Sau khi đã cài đặt và thiết lập cấu hình cho Website Joomla! hoạt động tốt trên Localhost (máy tính cá nhân), công việc tiếp theo là đưa Website lên Web Host (Host) để bắt đầu hoạt động trong hệ thống mạng toàn cầu. Do cấu hình của mỗi Host khác nhau nên khi thay đổi Host cũng phải thay đổi lại các thông số này cho phù hợp với Host mới.

Các cách đưa Website Joomla! từ Localhost lên Web Host

Có 2 cách để đưa Web Site Joomla! lên Host

CÁCH 1:

Cài đặt Joomla! để tạo tập tin cấu hình configuration.php với các thông số trên Host.

Tạo Database và Tài khoản truy cập Database trên Host.

Xem hướng dẫn Cách tạo Database trên host.

Sao chép (Copy) các tập tin và thư mục trong bộ cài đặt của Joomla! lên thư mục gốc (Web Root) của Host, thư mục này thường có tên là htdocs, publish_html, www,... sau đó tiến hành cài đặt bình thường như trên Localhost. Khai báo tên của Database, tên của tài khoản người dùng và mật khẩu được tạo để truy cập Database.

Xem hướng dẫn Cài đặt Joomla! phiên bản 1.0.x trên Localhost hoặc Cài đặt Joomla! phiên bản 1.5.x trên Localhost

Sau khi cài đặt xong, xóa hết tất cả các tập tin và thư mục của Joomla! đã thực hiện ở bước 1, chỉ giữ lại tập tin cấu hình tên là configuration.php

Sao chép (Copy) các tập tin và thư mục của Web Site đã được cài đặt từ Localhost lên Host để thay thế (OverWrite) các tập tin và thư mục vừa xóa, ngoại trừ tập tin configuaration.php, phải giữ nguyên tập tin trên Host vì trong đó đã có các thông số cần thiết cho trang Web hoạt động.

Export dữ liệu của Database trên Localhost ra một tập tin sau đó Import tập tin này vào Database trên Host.

Import dữ liệu vào Database bằng cách sử dụng phpMyAdmin trong phần quản lý Host (Cpanel). Xem thêm bài Cách tạo Database bằng phpMyAdmin trên localhost
php_mysql.jpg

Sau khi thực hiện xong, đăng nhập (Login) vào phần Quản trị (Administrator) để chỉnh sửa các thông số khác (tên của Web Site, từ khóa,...) trong phần Global Configuration.

Lưu ý tên và mật khẩu truy cập vào phần Quản trị (Administrator) sẽ khai báo giống như lúc cài đặt trên Localhost.

CÁCH 2:

Cách này chỉ dành trong trường hợp không thể cài Joomla! trên Host hoặc người sử dụng có thể tự thay đổi các thông số trong tập tin configuration.php cho phù hợp với thông số của Host.

Tạo Database và Tài khoản truy cập Database trên Host.

Export dữ liệu của Database trên Localhost ra một tập tin sau đó Import tập tin này vào Database trên Host.

Sao chép (Copy) tất cả các tập tin và thư mục của Web Site đã cài đặt trên Localhost lên thư mục gốc (Web Root) của Host. Có thể để nguyên các tập tin và copy lên Host thông qua chương trình FTP hoặc chương trình quản lý File (File Manager) của Host. Ngoài ra cũng có thể nén các tập tin (File) và thư mục (Folder) của Web Site dưới dạng ZIP và copy lên Host rồi sau đó dùng chương trình quản lý File của Host để giải nén.

Mở tập tin configuaration.php tìm và sửa lại các thông số cho phù hợp với Host như sau:

Đối với Joomla! 1.0.x

 • Khai báo dường dẫn đến thư mục chứa Web Site:
  $mosConfig_absolute_path = '/duong_dan/thu_muc_chua_web';
 • Khai báo dường dẫn đến thư mục Cache:
  $mosConfig_cachepath = '/duong_dan/thu_muc_chua_web/cache';
 • Địa chỉ của máy chủ Database:
  $mosConfig_host = 'dia_chi_database';
 • Tên của Database:
  $mosConfig_db = 'ten_database';
 • Tên của tài khoản (MySQL Users) được phép truy cập Database:
  $mosConfig_user = 'ten_truy_cap';
 • Mật khẩu (Password) truy cập Database:
  $mosConfig_password = 'mat_khau';
 • Địa chỉ dẫn đến Web Site:
  $mosConfig_live_site = 'http://ten_mien_cua_trang_web';

Đối với Joomla! 1.5.x

 • Địa chỉ của máy chủ Database:
  var $host = 'dia_chi_database';
 • Tên của Database:
  var $db = 'ten_database';
 • Tên của tài khoản (MySQL Users) được phép truy cập Database:
  var $user = 'ten_truy_cap';
 • Mật khẩu (Password) truy cập Database:
  var $password = 'mat_khau';
 • Đường dẫn đến thư mục logs của Joomla!:
  var $log_path = '/duong_dan/logs'; 
 • Đường dẫn đến thư mục tmp của Joomla!:
  var $log_path = '/duong_dan/tmp'; 

Đối với Joomla! 1.6.x (và các phiên bản mới)

 • Địa chỉ của máy chủ Database:
  public $host = 'dia_chi_database';
 • Tên của Database:
  public $db = 'ten_database';
 • Tên của tài khoản (MySQL Users) được phép truy cập Database:
  public $user = 'ten_truy_cap';
 • Mật khẩu (Password) truy cập Database:
  public $password = 'mat_khau';
 • Đường dẫn đến thư mục logs của Joomla!:
  public $log_path = '/duong_dan/logs'; 
 • Đường dẫn đến thư mục tmp của Joomla!:
  public $log_path = '/duong_dan/tmp'; 
 • Tên và mật khẩu truy cập vào phần Quản trị (Administrator) vẫn giống như trên Localhost. 
 • Có thể Copy các tập tin của Joomla! đã cài trên Localhost lên thư mục gốc (Web Root) của Host hoặc tạo thêm một thư mục phụ trong thư mục gốc rồi Copy vào đó, trong trường hợp này cần phải khai báo thêm tên của thư mục phụ trong đường dẫn (duong_dan).


BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.