Các trang web động có sử dụng cơ sở dữ liệu (Database) được lưu trữ trên máy chủ Web (Host) từ xa cho nên không thể trực tiếp truy cập các dữ liệu này. Do đó cần phải thường xuyên sao lưu các dữ liệu này về máy tính cá nhân để lưu trữ, tránh bị mất dữ liệu khi máy chủ Web gặp sự cố hoặc khi muốn chuyển sang máy chủ Web khác, nhất là trong trường hợp khi nâng cấp, chỉnh sửa các thông tin của trang web. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sao lưu các dữ liệu trên Host bằng phpMyAdmin.

 Truy cập vào phần quản lý Host và chọn công cụ quản lý cơ sở dữ liệu phpMyAdmin.

phpMyAdmin
phpMyAdmin

Một số Hosting yêu cầu phải đăng nhập thì hãy nhập Tên truy cập (Username)Mật khẩu (Password) dùng để truy cập Database.

login
login
 

Trong phpMyAdmin chọn Database muốn sao lưu.

choose_database
choose_database

Tiếp tục chọn Export để trích xuất các bảng dữ liệu trong Database.

export
export

Chọn kiểu nén cho tập tin dữ liệu này, kiểu nén gzipped thường được chọn vì có thể tạo tập tin dữ liệu có dung lượng nhỏ nhất. Các thông số khác vẫn giữ nguyên. Nhấn Go đồng ý.

export_go
export_go

Sau khi trích xuất dữ liệu trong Database và tạo thành tập tin xong sẽ xuất hiện cửa sổ cho phép lưu tập tin này về máy tính cá nhân. Hãy đặt tên cho tập tin sao cho dễ quản lý, chọn nơi muốn lưu trữ tập tin dữ liệu này và nhấn Save.

save
save


www.buaxua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.