XAMPP là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) trên máy tính cá nhân (Localhost) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công cụ như PHPmyadmin. XAMPP được download và sử dụng miễn phí tại: https://www.apachefriends.org/download.html

Cài đặt XAMPP

  • Chạy chương trình cài đặt XAMPP Installer, khi xuất hiện bảng chọn ngôn ngữ, chọn English và nhấn Ok.
  • Khi xuất hiện bảng Welcome to the XAMPP Setup Wizard, nhấn Next.
  • Trong License Agrement chọn I accept the Agreement, nhấn Next.
  • Trong Select Destination Location, chọn nơi cài đặt XAMPP. Lưu ý ở bước này nên chọn ổ dĩa khác với ổ dĩa cài Windows để sau này dễ cài đặt cấu hình cho Wampp. Chọn đường dẫn là D:\xampp (cài trên thư mục xampp của ỗ dĩa D), nhấn Next.

Select Destination Location

  • Trong XAMPP Options, để nguyên mặc định của XAMPP và nhấn Install.
  • Chương trình sẽ tiến hành cài đặt và sau cùng nhấn Finish để kết thúc việc cài đặt, chương trình sẽ hỏi bạn có muốn mở bảng điều khiển của XAMPP hay không, hãy chọn No vì chúng ta cần chỉnh thêm một vài thông số nữa.

Sử dụng XAMPP

Thư mục gốc (Web Root) dùng để chứa các trang web mặc định của XAMPP là D:\xampp\htdocs. Tất cả các Website hoặc thư mục chứa Website đều phải được đặt vào thư mục Web Root (htdocs) thì mới hoạt động được.

Nếu muốn bạn có thể thay đổi thư mục Web Root, bạn nên tạo một thư mục Web Root khác nằm ở bên ngoài thư mục XAMPP để dễ sử dụng. Thí dụ tạo thư mục Web Root nằm ở ổ dĩa D: có tên là WWW thì làm như sau:

  • Mở tập tin có tên là httpd.conf nằm trong thư mục cài đặt XAMPP D:\xampp\apache\conf\ (D:\xampp\apache\conf\httpd.conf) bằng chương trình Notepad hoặc bất cứ chương trình soạn thảo văn bản nào. 
  • Tìm đến dòng DocumentRoot "D:/xampp/htdocs" sửa lại thành DocumentRoot "D:/www" 
  • Tìm dòng <Directory "D:/xampp/htdocs"> sửa lại thành <Directory "D:/www">
  • Save và đóng tập tin này lại. Lưu ý dấu sổ /\ của đường dẫn phải chính xác.

Mở bảng điều khiển của chương trình XAMPP bằng cách nhấn đúp chuột vào Icon XAMPP Control Panel nằm trên Desktop. Nếu xuất hiện bảng xuất hiện bảng Windows Security Alert thì chọn Unblock.

Windows Security Alert

Trong bản điều khiển XAMPP, chọn Start để khởi động ApacheMySQL. Nhấn vào nút X (góc trên bên phải) để tắt bảng điều khiển, bạn có thể mở bảng điều khiển này bất cứ lúc nào bằng cách nhấn chuột và biểu tượng của XAMPP nằm ở khay hệ thống (góc dưới bên phải màn hình).

XAMPP Control Panel

Thư mục gốc (Web Root) để chứa các trang web là D:\www. Bạn cũng có thể Copy các File trong thư mục D:\xampp\htdocs vào thư mục D:\www, sau đó mở chương trình duyệt web (Internet Explorer, Firefox...), trong ô địa chỉ bạn nhập vào: http://localhost nếu hiện lên bảng thông số của XAMPP là việc cài đặt đã thành công.

Bây giờ bạn đã có thể tạo những trang web cho riêng mình. Bạn hày tìm xem các bài hướng dẫn cách thiết kế trang web


BuaXua.vn